Back to top

Egy egészségesebb Dunaszerdahelyért

Publikálva: 2022, április 28 - 07:38
Az Egészséges Városok Kárpát-medencei Egyesületének legutóbbi, 2022. április 21-ei győri közgyűlésén Dunaszerdahely városa is csatlakozott a szervezethez. Ennek részleteiről, illetve a következő lépésekről kérdeztük meg Hájos Zoltán polgármestert.
Egy egészségesebb Dunaszerdahelyért

Ezt az áprilisi közgyűlést részünkről az a 2021. november 16-ai városi képviselő-testületi ülésünk előzte meg, amelyen a városi képviselők jóváhagyták városunk csatlakozását az Egészséges Városok Kárpát-medencei Egyesületéhez.

Ennek folytatásaként vett részt városunk küldöttsége a győri közgyűlésen, ahol a szervezet a tagjainak a sorába emelte Dunaszerdahely és Kecskemét városát.

Mi már korábban is eldöntöttük, hogy nem csak tagja kívánunk lenni az egyesületnek, hanem olyan programokat, aktivitásokat szeretnénk majd a közeljövőben indítani, amely az itteni lakosság egészséges életmódra nevelését célozzák meg, illetve magában az önkormányzati döntéshozatalban is szeretnénk az Egészségügyi Világszervezetnek, vagyis a WHO-nak az ajánlásait még inkább figyelembe venni – értve ez alatt akár a beruházásokat vagy akár a városfejlesztés egyéb területeit.

Úgy vélem, részünkről fontos és mindenképpen előre mutató stratégiai döntés, hogy Dunaszerdahely városa tagja lett az egyesületnek. El kell azt is mondani, hogy számos lehetőséget is kínál a tagság, hiszen hasznos, és nem utolsó sorban már kipróbált, mondhatni „letesztelt” tapasztalatokat tudunk „begyűjteni” más városokból, de hasonlóképpen mi is fel tudjuk kínálni a saját tapasztalatainkat és elgondolásainkat. Az Egészséges Városok mozgalom ugyanis szakmai napokat is szervez, ahol a szakemberek találkozhatnak, és megoszthatják egymással értékes tapasztalataikat.

Sok fontos ismeretet cserélhetnek így ki szakembereink, elég, ha csak az önkormányzat által működtetett szolgáltatásainkat, úgymint a nyugdíjas panziókat, a szociális szolgáltatások központját a bölcsődével vagy az egészségkárosodottak napközijét nézzük. Biztos, hogy ezen szolgáltatások is gazdagodhatnak majd szakmaiságban, de számos más területen is.

Dunaszerdahelyen első lépésként egy bizottságot szeretnénk most létrehozni, ennek a fő koordinátora a Városi Hivatal Közoktatási, szociális, sport és kulturális főosztályának a vezetője,

Molnár Tímea (elérhetősége: timea.molnar [at] dunstreda.eu) lesz. 

Ebbe a munkabizottságba hívjuk a nyugdíjas panziók igazgatóját, a szociális szolgáltatások központjának igazgatónőjét, illetve felajánljuk a dunaszerdahelyi kórház vezetőségének is, hogy aki tud és akar, vegyen részt ebben a munkában. De hasonlóképpen szívesen várjuk azon civil szervezeteknek a jelentkezését is, akik csatlakozni szeretnének. Gondolok például a fogyatékkal élők helyi szervezetére, az autisták polgári társulására, vagy az ebben a közegben tevékenykedő számos civil szervezetre...

Szeretnénk ugyanis, hogy ne csupán az önkormányzat „szemüvegén keresztül” nézzük meg, miképp is tudjuk egészségesebbé tenni városunkat, hogyan tudunk a lakosok számára hasznos és fontos intézkedéseket, infrastrukturális beruházásokat megvalósítani. Mutassunk rá tehát többen olyan dolgokra, amelyek megkönnyítik a dunaszerdahelyiek egészséges életre való nevelését, illetve olyan aktivitások kínálnak, amelyek a lakosaink egészségének a megőrzésére irányulnak.

Ennek a koordináló bizottságnak lesz tehát a feladata ennek a segítése. Ha a munkából pedig egy terv, dokumentum születne, az tovább tud menni a bizottságok, majd a testület elé is, így abból a későbbiekben jogszabály vagy akár képviselő-testületi határozat lehet. Sőt úgy vélem, a városunk Gazdasági és Szociális Fejlődésének Tervét is tudnánk későbbiekben módosítani a lakosság egészségének megőrzése érdekében.

Ebben a feladatban, ami nagyszerű lehetőség is egyben, várjuk tehát a civil szervezetek részéről az ötleteket és a jelentkezést, hiszen mindannyiunk számára fontos, hogy városunk e téren is fejlődjön, s az itt lakók életminősége növekedjen. Egy mindannyiunk, de gyermekeink számára is fontos célért tegyünk hát együtt: egy egészségesebb Dunaszerdahelyért!

Ezt már olvasta?

Címkék: Hájos Zoltán
Cookies