Jelenlegi hely

Bemutatkoznak a képviselőjelöltek: 3. választókörzet

Ezt már olvasta?

Publikálva: 2018, október 24 - 17:00 | Közérdekű
A mai napon portálunkon bemutatjuk a november 10-i önkormányzati választásokon a 21 képviselői helyért versengő jelölteket. Arra kértünk minden jelöltet néhány héttel ezelőtt, hogy küldje el válaszait a kérdéseinkre. A jelöltek válaszai abc-sorrendben kerülnek bemutatásra. Természetesen csak azok válaszait tudjuk közölni, akik válasza a múlt héten megérkezett. Amennyiben bármely hiányzó jelölt szeretné válaszait elküldeni a kérdésekre, mert erre eddig nem volt módja, kérjük október 28-ig tegye meg a press@perfects.sk címre, s válaszaival kiegészítjük ezt a cikket.
Bemutatkoznak a képviselőjelöltek: 3. választókörzet

A következő hat kérdésre kértük a jelöltek válaszait:

1. Honnan ismerhetik Önt a dunaszerdahelyiek? 

2. Milyen okból méretteti meg magát a novemberi helyhatósági választásokon?

3. Melyek azok a prioritások, amelyeket választási programjában célul tűzött ki?

4. Eddig mely területen tevékenykedett a város közéletében?  Ha ilyenben idáig nem vett részt, ezután miképp szeretne a város közéletének aktív részese lenni?

5. Mivel elégedett és mivel nem a városunk szintjén?

6. Mi az a fő cél, amit szeretne elérni, ha bekerül a testületbe?

 

2. Garay László

1. Itt születtem. 1990-től a város képviselője vagyok.

2. Szeretnék a szülővárosomért mindent megtenni.

3. A város tulajdonában levő ingatlanok (épületek, utak, járdák) karbantartása a környezet védelme a sport és turizmus fejlesztése.

4. Az építészeti, környezetvédelmi és pénzügyi bizottságokban tevékenykedtem és a termálfürdő igazgatótanácsának elnöke voltam.

5. Elégedett vagyok a város fejlődésével, kulturális és turisztikai színvonalával. A város tisztaságában vannak rezervák.

6. Fontosnak tartom a magyar hagyományok, kultúra és identitás megtartását és erősítését.

8. Molnár Zoltán

1. Elsősorban az építészet terén, Dunaszerdahelyen is több épületet terveztem, pl. Akadémia könyvesház, posta tetőtérbeépítése, lakóházak, sikabonyi templom, családi házak stb., de ugyanúgy a  környezetvédelem is a szívügyem, az akkumlátorgyár idetelepülését is sikerült eddig megakadályozni.

2. Tovább szeretném folytatni a megkezdett fejlesztéseket a városban.

3.  Főbb célok, amiket szeretnék elérni: befejezni a sikabonyi szabadidőpark kiépítését, a 4 éve is célul kitűzött körforgalom megvalósítását a Kertész utca végénél, felújítani a sikabonyi halottasházat, és a kápolna előtti teret, tovább folytatni a járdák és az utak felújítását.

4. A város közéletében eddig is az építészet területén tevékenykedtem, mint az építészeti szakbizottság elnöke.

5. Elégedett vagyok a felújított utcákkal, járdákkal, a megújult óvodákkal és iskolákkal, természetesen szeretném, ha sor kerülne a többi utcára és épületre is.

6. Fő célom, ahogy az előzőekben is említettem a fejlesztése , felújítások folytatása,  az egész várost átfogó bicikliút kiépítése. A következő négy évben nagyobb hangsúlyt szeretnék fordítani a lakókörnyezet és a természet védelmére, a lakótelepek, parkok szebbé tételére a játszóterek bővítésére. Csökkenteni a zaj és légszennyezést, hogy mindnyájan egészségesebb környezetben élhessünk, számomra a legfontosabb szempont az itt élő emberek egészsége.

6. Klauko Renáta

1. A városban születtem. A keleti lakótelepen nőttem fel, jelenleg az északi lakótelepen élek.

2. Szeretném szebbé tenni a környezetet, ahol élünk. 

3. Tíz éve dolgozom pénzintézetben, foglalkozom a pénzügyi piaccal. E téren szerzett tapasztalataimmal szeretném elősegíteni városunk fejlődését. 

4. Felelősségteljes embernek tartanak, aki nem hagy semmit a véletlenre vagy a szerencsére. Türelmes, megbízható és céltudatos vagyok. Ezek a tulajdonságok hozzájárulhatnak ahhoz, hogy megvalósíthassam elképzeléseimet, amelyek megoldást nyújthatnak városunk problémáira, ahol élek és amelyet képviselni szeretnék.

5. Városunk él, az élet fejlődés, álandó mozgásban van. Mindig lesz min változtatni. Igazán elégedett akkor leszek, ha városunk élén összetertó csapat fog állni.

6. Szeretnék női szemmel megoldásokat keresni városunk problémáira.

10. Puha György

1.  Dunaszerdahelyen születtem és családommal itt is élek. Tanulmányaimat  a Szabó Gyula Alapiskolában kezdtem, majd a Dunaszerdahelyi Magyar Tanítási Nyelvű Gimnáziumban érettségiztem. Pozsonyban a Komenský Egyetem Orvostudományi Karán szereztem diplomát. 1997-től szülész- nőgyógyászként dolgozom Dunaszerdahelyen. Jelenleg mint magánorvos a Sagax klinika munkatársa és a „Svet zdravia“ kórház szülészeti és nőgyógyászati osztályának orvosa vagyok.

2-3. A munkám során szerzett tapasztalataimat az egészségügyi és szociális szférában szeretném kamatoztatni.

4. A városi képviselő-testületbe a 2010-es önkormányzati választásokat követően léptem be. 2014-től az Egészségügyi és szociális bizottság elnöke és az FC DAC 1904 labdarúgóklub elnökségi tagja vagyok.

5-6. Céljaim közül megemlíteném a fiatal tehetségek, a sportélet és a kultúra támogatását. Fontosnak tartom segítő kezet nyújtani a hátrányos helyzetű családoknak, az idősekről való gondoskodás bővítését  és az emberek szociális helyzetének javítását városunkban. 

Képviselőként ügyelni szeretnék arra, hogy mindig az értékek és ne az érdekek érvényesüljenek, hogy kihasználjuk a városunkban rejlő nem kis potenciált, hogy az emberek valós hétköznapi problémáival törődjünk, és példát mutatva városvezetésből épitő jellegű munkát végezzünk a dunaszerdahelyi lakosok érdekében. Továbbra is magas szinten kell tartanunk intézményeink működését és ügyelnünk nemzeti identitásunk megőrzésére és anyanyelvünk védelmére.

Konkrét céljaink:

  • járda- és útfelújítások folytatása a Nyugati lakótelepen és Sikabonyban,
  • körforgalom építése a Nagyabonyi út és a Kertész utca kereszteződésében,
  • új parkolók kialakítása,
  • parkosítás folytatása az egyes lakótelepeken,
  • városi zöldövezetek rendszeres karbantartása egész évben,
  • szabadidőpark és tűzoltószertár kialakítása a sikabonyi futballpályánál,
  • új játszóterek létesítése,
  • effektív kommunikáció a lakosság és a Városi Hivatal (képviselők) közt.