Back to top

Beíratások a dunaszerdahelyi magyar tannyelvű alapiskolákba

Publikálva: 2018, április 10 - 15:18
A beiratkozási időpontok a dunaszerdahelyi magyar tannyelvű alapiskolákban.

A Vámbéry Ármin Alapiskola igazgatósága meghívja az iskolakötelessé vált gyermekeket és Tisztelt Szüleiket a jövendő elsősök beiratkozására, melyet 2018. április 20-tól 28-ig (munkanapokon 7.30-tól 16.30-ig, szombaton 8.00-tól 12.00-ig) szervezünk iskolánk olvasótermében.

Kérjük Önöket, hozzák magukkal gyermekük születési bizonyítványát vagy annak másolatát. 

Tisztelettel PaedDr. Masszi János, igazgató


Beíratás a Szabó Gyula Alapiskola első évfolyamába, valamint a kihelyezett tagozatának 1. osztályába a 2018/19-es tanévre. 

A beíratás időpontja: 2018. április 16-tól 2018. április 21-ig munkanapokon 7.30-tól 15.30-ig, szombaton 8.00-tól 12.00 óráig, a 39-es teremben.

Nyílt napokat tartunk az 1. osztályokban: 2018. április 12-én és 13-án.

A teljesen felújított iskolánkban pedagógusaink céltudatosan dolgoznak, odafigyelést, érzelmi biztonságot, szeretetet nyújtanak. Igazi hivatástudattal, felelősséggel végzik munkájukat.

A 2013/2014 –es tanévtől a Keleti lakótelepen a kihelyezett tagozaton az 1. és 2. osztályos tanulók szép, családias környezetben tanulhatnak.

Az 1. évfolyamtól kezdődően nagy gondot fordítunk a mozgásfejlesztésre, tanóráinkba beépítjük a mozgásjátékokat, mozgásgyakorlatokat.
Tehetséggondozó intézmény vagyunk, tanulóink számtalan szakkört látogathatnak (nyelvi szakkörök, kézilabda, labdajátékok, ügyes kezek, drámajátékok, informatika, képzőművészeti, újságírói szakkör stb.). Pedagógiai és pszichológiai szaktanácsadással, fejlesztő és prevenciós munkával segítjük diákjaink egészséges testi és lelki fejlődését. Az iskolai klub pedagógusai (a szülők igényeit figyelembe véve) megíratják a házi feladatot, egyenként foglalkoznak a tanulókkal.

Sok szeretettel várjuk a leendő elsősöket!

Nagy Árpád, iskolaigazgató 


A Kodály Zoltán Alapiskola családias hangulatú, gyermekközpontú iskola. Legfontosabb pedagógiai célunk a gyerekek személyiségének, ismereteinek, képességeinek, készségeinek fejlesztése, kialakítása és bővítése. Egyik legfőbb nevelési célunk, hogy szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges, kiegyensúlyozott nemzedéket neveljünk. A nevelő-oktató munka során arra törekszünk, hogy a gyermekeknek a mindennapi életben hasznosítható, továbbépíthető alapműveltséget nyújtsunk.

AZ ÜNNEPÉLYES BEIRATKOZÁS AZ ALAPISKOLA ELSŐ ÉVFOLYAMÁBA A 2018/2019-ES TANÉVRE 2018. április 12-én (csütörtökön) 15.00 órakor lesz.
Program: ünnepi műsor, iskolaérettségi felmérés játékos feladatok megoldásával, találkozás a leendő osztálytanítókkal, beszélgetés az iskolapszichológussal
További időpontok: 2018. április 16-tól  április 28-ig, munkanapokon 7.30-tól 16.30-ig, szombaton 8.00-tól 12.00-ig.

A beiratkozáshoz szükséges okmányok: a gyermek anyakönyvi kivonata, a szülő személyi igazolványa.
Telefon: 031/552 24 32, 031/552 38 93
Honlap: www.kodalyds.eu

Szeretettel várjuk jövendőbeli elsőseinket, szüleiket és minden kedves érdeklődőt!
Ibolya Olivér, iskolaigazgató 


„Nem az a dolgunk, hogy megtanítsuk gyermekeinket szembenézni egy kegyetlen és színtelen világgal. Az a dolgunk, hogy olyan gyerekeket neveljünk, akik kevésbé kegyetlenné és színtelenné változtatják a világot.” (L. R. Knost)

A Dunaszerdahelyi Magyar Tanítási Nyelvű Szent János Alapiskola igazgatósága értesíti a tisztelt szülőket, hogy a beíratás a 2018/2019-es tanév 1. osztályába 2018.  április 4-től április  30-ig, naponta  7.30 – 16.30 óráig lesz az iskola épületében.

Április 11-én (szerda) NYITOTT ÓRÁKAT tartunk 7.50 – 9.30 ó. között (1. és 2. tanítási óra).  Itt lehetőségük lesz megtekinteni az iskolát és beszélgethetnek a pedagógusokkal is. 

Továbbá április 11-én, délután 15.00-tól ZENÉS-TÁNCOS JÁTSZÓHÁZAT is szervezünk a leendő elsőseink számára. 

Kézművesfoglalkozásokkal, népi és ügyességi játékokkal, apró ajándékokkal, sütivel, üdítővel várjuk a gyerkőcöket és a szülőket. 

Szeretettel várjuk Önöket és gyermekeiket. 
Címünk: Magyar Tanítási Nyelvű Szent János Alapiskola, Trhovisko1. – Vásártér 1., Dunaszerdahely
Telefon: 0905/495 704 
Facebook: Szent János Alapiskola 
Web: www.szentjanos.sk 
Felhívjuk tisztelt figyelmüket, hogy az iskolánk épületében működő egyházi óvodába májustól lehet majd beíratni a gyermekeket.

Mgr. Aranyossy Teodóra iskolaigazgató

Ezt már olvasta?

Cookies