Back to top

Beíratás a Rózsaligeti óvodába

Publikálva: 2020, május 5 - 12:59
Május végéig írathatják be a szülők a 3 és 6 év közötti gyermekeiket a város óvodáiba – a fennálló helyzetre való tekintettel a gyermekek jelenléte nélkül. A következőkben a Rózsaligeti óvodába való felvétel feltételeit közöljük.
Beíratás a Rózsaligeti óvodába

Materská škola – Óvoda Ružový háj Dunajská Streda

igazgató: Beáta Navrátilová

telefon:+421 918 607 364

e-mail: msruzovyhaj [at] dunstreda.sk

 

A Rózsaligeti óvoda három osztályos, szlovák és magyar tannyelvű óvoda. Egy szlovák és két magyar nevelési nyelvű osztállyal működik.

Az óvoda nyugodt, csöndes helyen található, ahol az óvónők elősegítik a gyermekek harmonikus fejlődését és változatos tevékenységek keretében biztosítják sokoldalú képességfejlesztésüket.
A gyerekek tánc, sportkör, ügyes kezek és játékos angol nyelvoktatást látogatnak. A szlovák nyelv alapjainak elsajátítása játékos módon történik. Udvarunkon korszerű, fából készült játékok találhatók és közlekedési park. Szorosan együttműködünk a pedagógiai -pszichológiai tanácsadóval és logopédussal. Az óvodát az érzelmi biztonság, otthonosság, családi légkör, derűs, szeretetteljes, élménygazdag és kreatív légkör jellemzi.

A kérvény beadása és a gyermek óvodába való felvétele:

Értesítjük Önöket, hogy az óvodába való beíratáshoz szükséges kérvényeket a következő iskolai évre április 30-tól május 31-ig lehet benyújtani az óvodába. A kialakult helyzetre való tekintettel az óvodai beiratkozások a gyermekek személyes jelenléte nélkül valósulnak meg,

A kérelmeket benyújtani a következő módon lehet:

 • e-mail formájában a következő mail címre: msruzovyhaj [at] dunstreda.sk,
 • postai úton az óvoda postacímére lehet küldeni a törvényes képviselő(k) által aláírt kérvényt: Materská škola -Óvoda, Ružový háj 1359/19, 92901 Dunajská Streda
 • az óvoda kapuján megtalálható postaládába lehet elhelyezni
 • online kitölthető a nyomtatvány a Dunaszerdahely város honlapján:www.dunstreda.sk    

A kérvény letölthető a város weboldaláról, személyesen átvehető munkanapokon a Városi Hivatal ügyfélfogadó irodájában vagy az óvodában munkanapokon 8,00-12,00 óra között.

Bővebb információt kérhetnek a +421 918 607 364 telefonszámon munkanapokon 8,00-12,00 óra között

A gyermek egészségi állapotáról szóló igazolást a kérelem benyújtásakor nem szükséges csatolni; amennyiben a határozat kiadásának napjáig a törvényes képviselők nem csatolják a felvételi kérelemhez az igazolást a gyermek egészségi állapotáról, akkor a gyermeket csak az óvodai beszoktatás időszakára (adaptációs időszakra) veszi fel az óvoda.

Amennyiben a határozat kiadásának napjáig a törvényes képviselők nem csatolják a felvételi kérelemhez az igazolást a gyermek egészségi állapotáról és az egyéb szükséges dokumentumokat a különleges bánásmódot igénylő gyermek esetében, akkor a gyermek a diagnosztikus tartózkodás időszakára nyer felvételt.

Az óvodába való felvétel további feltételei

A gyermek óvodába való beíratása az oktatásról és nevelésről szóló 2008 évi 245. számú SZK NT törvényével (közoktatási törvény) a SZK iskolaügyi Minisztérium által kiadott 306/2008-as óvodákra vonatkozó rendeletével és annak későbbi módosításával (308/2009) összhangban történik.

Az óvodába felvehető:

 • a gyermek három éves kortól hat éves korig
 • a gyermek, aki betöltötte hatodik életévét és halasztást kapott a kötelező iskolalátogatás alól
 • a gyermek, aki ismételten halasztást kapott a kötelező iskolalátogatás alól
 • a sajátos oktatást és nevelést igénylő gyermek. A sajátos oktatást és nevelést igénylő gyermek felvétele az oktatásról és nevelésről szóló 2008 évi 245. számú SZK NT törvénye (közoktatási törvény) lehetővé teszi, de nem kötelezővé. Az óvoda igazgatója a sajátos oktatást és nevelést igénylő gyermek felvétele előtt mérlegeli, hogy az ilyen gyermek felvételére adottak-e vagy sem a követelmények, illetve, hogy az ilyen gyermek felvétele után képes lesz-e megfelelő feltételeket utólagosan biztosítani.

Az óvodába való felvételnél a hatályos jogszabályok értelmében előnyben részesül az a gyermek:

 • aki betöltötte az ötödik életévét,
 • aki halasztást kapott a kötelező iskolalátogatás alól,
 • aki ismételten halasztást kapott a kötelező iskolalátogatás alól.

Abban az esetben, ha az óvoda további szabad férőhellyel rendelkezik, az esélyegyenlőség elveinek betartása mellett az óvodába való felvétel további feltételei:

 • gyermek, aki betöltötte a 3 éves kort az óvoda látogatását megelőző augusztusi hónap végéig, ill. idősebb gyermekek,
 • a család individuális helyzete (egyedülálló anya, félárva gyermek),
 • akinek a testvére már látogatja az óvodát,
 • a város területén állandó lakhellyel rendelkeznek (ami nem azt jelenti, hogy nem vehető fel az a gyerek, akinek nincs állandó lakhelye a város területén),
 • az óvodába kivételesen felvehető a gyermek két éves kortól is, ha ki vannak alakítva a megfelelő anyagi, személyzeti és egyéb szükséges feltételek (elsősorban elegendő férőhely).

A felvétel feltételei:

 • akinek kialakultak az alapvető önkiszolgálási készségek (higiénia, étkezés, szobatisztaság…)
 • megfelelő beszédkészség

A gyermek felvételéről szóló határozat:

A gyermek felvételéről vagy a gyermek felvételének elutasításáról szóló határozatot az óvoda igazgatója július 15-éig adja ki.

Ezt már olvasta?

Cookies