Back to top

Beíratás a Komenský utcai óvodába

Publikálva: 2020, május 2 - 11:23
Május végéig írathatják be a szülők a 3 és 6 év közötti gyermekeiket a város óvodáiba – a fennálló helyzetre való tekintettel a gyermekek jelenléte nélkül. A következőkben a Komenský utcai óvodába való felvétel feltételeit közöljük.
Beíratás a Komenský utcai óvodába

Óvodánk a város szívében található a Komenský utcán, a Kodály Zoltán alapiskola közvetlen közelében. Három csoportban magyar nyelven, egy csoportban pedig szlovák nyelven folyik a nevelő-oktató tevékenység.

Az óvodáskorú gyermekeket nem csak az iskolára készítjük fel, hanem elsősorban az életre. A családias légkör kialakítása érdekében osztatlan korú csoportokat hoztunk létre. Óvodánkban megtalálható Felhőcske, Méhecske, Napocska és Katica csoport. Az óvodai nevelési programunknak a „Gyermeksziget“ nevet adtuk.

Az egészséges és kellemes légkör kialakítása érdekében nagy hangsúlyt fektetünk az óvoda környezetére, udvarunk ápolására és felszereltségére és a környezettudatos nevelésre.

A nevelő-oktató munkát a délutáni órákban rajz, agyagozás - ügyes kezek, sport, szlovák nyelv körökkel bővítjük ki az 5-6 éves korosztály számára. Óvodásaink négy éves kortól úszótanfolyamon vehetnek részt, ahol szakképzett oktatók várják az úszni vágyó gyermekeket. Az elkövetkező 2020/21-es tanévben körülbelül 25 új gyermeket tudunk fogadni óvodánkba.

Az óvodai beiratkozás 2020. április 30-tól május 31-ig tart.

 

A GYERMEK ÓVODÁBA VALÓ FELVÉTELÉNEK FELTÉTELEI

A gyermek óvodába való beíratása az oktatásról és nevelésről szóló 2008 évi 245. számú SZK NT törvényével (közoktatási törvény) a SZK iskolaügyi Minisztérium által kiadott 306/2008-as óvodákra vonatkozó rendeletével és annak későbbi módosításával (308/2009) összhangban történik.

Az óvodába felvehető:

 • a gyermek három éves kortól hat éves korig
 • a gyermek, aki betöltötte hatodik életévét és halasztást kapott a kötelező iskolalátogatás alól
 • a gyermek, aki ismételten halasztást kapott a kötelező iskolalátogatás alól
 • a sajátos oktatást és nevelést igénylő gyermek. A sajátos oktatást és nevelést igénylő gyermek felvétele az oktatásról és nevelésről szóló 2008 évi 245. számú SZK NT törvénye (közoktatási törvény) lehetővé teszi, de nem kötelezővé. Az óvoda igazgatója a sajátos oktatást és nevelést igénylő gyermek felvétele előtt mérlegeli, hogy az ilyen gyermek felvételére adottak-e vagy sem a követelmények, illetve, hogy az ilyen gyermek felvétele után képes lesz-e megfelelő feltételeket utólagosan biztosítani.

Az óvodába való felvételnél a hatályos jogszabályok értelmében előnyben részesül az a gyermek:

 • aki betöltötte az ötödik életévét,
 • aki halasztást kapott a kötelező iskolalátogatás alól,
 • aki ismételten halasztást kapott a kötelező iskolalátogatás alól.

Az óvodába való felvétel további feltételei – a Pedagógia Tanács javaslata alapján és az iskolai rendtartással összhangban az óvoda igazgatója a 306/2008-as óvodákról szóló rendelet § 3 2. bekezdésének értelmében az óvodába való felvételkor előnyben részesíti azokat a gyerekeket:

 • akinek a testvére már látogatja az óvodát,
 • a város területén állandó lakhellyel rendelkeznek (ami nem azt jelenti, hogy nem vehető fel az a gyerek, akinek nincs állandó lakhelye a város területén),
 • akinek kialakultak az alapvető önkiszolgálási készségek (higiénia, étkezés, szobatisztaság…)

Az óvodába kivételesen felvehető a gyermek két éves kortól is, ha ki vannak alakítva a megfelelő anyagi, személyzeti és egyéb szükséges feltételek (elsősorban elegendő férőhely)

A kérvény beadása és a gyermek óvodába való felvétele:

A gyermek az óvodába a gyermek törvényes képviselője által benyújtott kérvény alapján nyer felvételt. Az óvodába való beíratáshoz szükséges kérvényeket a következő iskolai évre április 30-tól május 31-ig lehet benyújtani az óvodába.

A gyermek törvényes képviselője az írásos kérvénnyel együtt benyújtja a gyermek egészségi állapotáról szóló igazolást a gyermek kezelőorvosától, melynek tartalmaznia kell az adatokat a kötelező oltásokról és egyéb fontos tudnivalókat a sajátos nevelési igény vagy egyéb probléma estén.

A kialakult helyzetre való tekintettel az oktatásügyi miniszter határozata alapján:

 • az óvodai beiratkozások a gyermekek személyes jelenléte nélkül valósulnak meg,
 • a kérelem benyújtásakor nem szükséges csatolni az igazolást a gyermek egészségi állapotáról.

A törvényes képviselő

 1. köteles leadni a gyermek egészségi állapotáról szóló igazolást legkésőbb a tanítás rendkívüli felfüggesztésének megszűnését követő négy héten belül,
 2. köteles leadni az illetékes nevelési tanácsadó és prevenciós intézmény nyilatkozatát legkésőbb a tanítás rendkívüli felfüggesztésének megszűnését követő négy héten belül, amennyiben különleges bánásmódot igénylő gyermek felvételét kéri, 
 3. köteles leadni a kötelező iskolalátogatás halasztásáról szóló határozatot, amennyiben ilyen esetről van szó, és azt késedelem nélkül, az iskolaigazgató határozatának kézbesítését követően.

A kérvények hozzáférhetősége:

 • online Dunaszerdahely város honlapján: www.dunstreda.sk
 • letölthetőek és kinyomtathatóak a város honlapjáról: https:/dunstreda.sk/tlaciva.
 • személyesen átvehetőek munkanapokon a Városi Hivatal ügyfélfogadó irodájában május 31-ig.

A kérvényeket benyújtani a következő módon lehet:

 • online kitölthető a nyomtatvány Dunaszerdahely város honlapján: www.dunstreda.sk

(a kínálatból ki kell választani azt az óvodát, ahova szeretne gyermekének felvételt nyerni)

 • postai úton az óvoda postacímére lehet küldeni a törvényes képviselő által aláírt kérvényt. Materská škola – Óvoda, Komenského ul. 357/2, 929 01 Dunajská Streda.
 • email formájában a következő email címre: mskomenskeho@dunstreda,sk Ez esetben kérjük, hogy szkennelt vagy fotózott verziót is mellékeljen a törvényes képviselők aláírásával.
 • az óvoda kapuján megtalálható postaládába lehet elhelyezni a törvényes képviselők által aláírt kérvényt.

A gyermek felvételéről szóló határozat:

A gyermek felvételéről vagy a gyermek felvételének elutasításáról szóló határozatot az óvoda igazgatója július 15-éig adja ki.

Amennyiben a határozat kiadásának napjáig a törvényes képviselők nem csatolják a felvételi kérelemhez az igazolást a gyermek egészségi állapotáról, akkor a gyermeket csak az óvodai beszoktatás időszakára (adaptációs időszakra) veszi fel az óvoda.

Amennyiben a határozat kiadásának napjáig a törvényes képviselők nem csatolják a felvételi kérelemhez az igazolást a gyermek egészségi állapotáról és az egyéb szükséges dokumentumokat a különleges bánásmódot igénylő gyermek esetében, akkor a gyermek a diagnosztikus tartózkodás időszakára nyer felvételt.

Ezt már olvasta?

Cookies