Jelenlegi hely

Beíratás az SZNF téri óvodába

Ezt már olvasta?

Publikálva: 2020, május 5 - 13:07 | Oktatás
Május végéig írathatják be a szülők a 3 és 6 év közötti gyermekeiket a város óvodáiba – a fennálló helyzetre való tekintettel a gyermekek jelenléte nélkül. A következőkben az SZNF téri óvodába való felvétel feltételeit közöljük.
Beíratás az SZNF téri óvodába

Materská škola - Óvoda 

Námestie SNP 187/ 11, Dunajská Streda 92901

Kontakt:  0918/607 362

 

A GYERMEK ÓVODÁBA VALÓ FELVÉTELÉNEK FELTÉTELEI A SZLOVÁK NEMZETI FELKELÉS TÉRI ÓVODÁBA

Óvodánk négy magyar tanítási nyelvű és két szlovák tanítási nyelvű osztállyal működik. Az óvoda művelődési programja a MESEERDŐ nevet viseli.

Az óvodát a szeretetteljes, biztonságérzetet adó érzelem gazdag családias légkör, a gyermekekhez való szeretetteljes hozzáállás, az érzelmek és gondolatok szabad kinyilvánítása, gyermekközpontúság, a társkapcsolatok pozitív irányba való fejlesztése, a szülőkkel és gyermekekkel való nyitott kommunikáció és a szülőkkel, valamint az intézményekkel való   partneri együttműködés jellemzi. A pedagógiai munka a gyermekek iránti szereteten és bizalmon alapszik.

Különféle művészeti területek és eszközök   által, mesékkel, versekkel, énekkel, dramatizációval, mozgással, tánccal és képzőművészettel neveljük a gyermekeket a művészetre és kultúrára, megerősítjük bennük saját magukhoz, környezetükhöz, a természethez, művészethez és a társadalomhoz való pozitív viszonyt.

Támogatjuk és kialakítjuk a gyermekeknél a könyvhöz, anyanyelvhez, valamint a természethez való pozitív és állandó viszonyt, segítségükkel felkészítjük a gyermekeket az iskolára és az életre. Nagy hangsúlyt fektetünk az egészségre való nevelésre. Ezt az igényes és minőségi munkát progresszív, magasan képzett, sok éves tapasztalatokkal rendelkező pedagógus gárda biztosítja.

Az óvoda a művelődési program céljainak teljesítésén kívül a gyermekeknek körtevékenységet nyújt, az 5-6 évesek részére biztosítjuk még az iskola-előkészítő - stimulációs programot is.

Óvodánk együttműködik valamennyi dunaszerdahelyi alapiskolával és iskolai intézménnyel.

A gyermekek óvodába való beíratása az oktatásról és nevelésről szóló 2008. évi 245. számú SZK NT törvényével (közoktatási törvény) és a SzK Iskolaügyi Minisztériuma által kiadott 306/2008-as óvodákra vonatkozó rendeletével és annak későbbi módosításával (308/2009) összhangban történik.

Az óvodába  felvehető:

 • a gyermek három éves kortól hat éves korig,
 • a gyermek, aki betöltötte hatodik életévét, és halasztást kapott a kötelező iskolalátogatás alól,
 • a gyermek, aki ismételten halasztást kapott a kötelező iskolalátogatás alól,
 • a sajátos oktatást és nevelést igénylő gyermek. A sajátos oktatást és nevelést igénylő gyermek felvételét az oktatásról és nevelésről szóló 2008. évi 245. számú SZK NT törvénye (közoktatási törvény) lehetővé teszi, de nem kötelezővé. Az óvoda igazgatója a sajátos oktatást és nevelést igénylő gyermek felvétele előtt mérlegeli, hogy az ilyen gyermek felvételére adottak-e vagy sem a körülmények, illetve, hogy az ilyen gyermek felvétele után képes lesz-e a megfelelő feltételeket utólagosan kialakítani.

Az óvodába való felvételnél a hatályos jogszabályok értelmében előnyben részesül az a gyermek:

 • aki betöltötte ötödik életévét,
 • aki halasztást kapott a kötelező iskolalátogatás alól,
 • aki ismételten halasztást kapott a kötelező iskolalátogatás alól.

A Pedagógia Tanács javaslata alapján és az Iskolai rendtartással összhangban az óvoda igazgatója a 306/2008-as óvodákról szóló rendelet § 3 2 bekezdésének értelmében az óvodába való felvételkor előnyben részesíti azokat a gyermekeket:

 • akiknek a  testvére már  látogatja az óvodát,
 • a város területén állandó lakhellyel rendelkeznek (ami nem azt jelenti, hogy nem vehető fel az a gyermek, akinek nincs állandó lakhelye a város területén),
 • akiknél kialakultak  az alapvető önkiszolgálási készségek (higiénia, étkezés, szobatisztaság ...).

Az óvodába kivételesen felvehető a gyermek két éves kortól is, ha ki vannak alakítva a megfelelő anyagi, személyzeti és egyéb szükséges feltételek (elsősorban elegendő férőhely).

A kérvény beadása és a gyermekek óvodába való felvétele:

A gyermek az óvodába a gyermek törvényes képviselője által benyújtott kérvény alapján nyer felvételt. Az óvodába való beíratáshoz szükséges kérvényeket a következő iskolai évre április 30-tól  május 31-ig lehet benyújtani az óvodába.

A gyermek törvényes képviselője az írásos kérvénnyel együtt benyújtja a gyermek egészségi állapotáról szóló igazolást a gyermek kezelőorvosától, melynek tartalmaznia kell az adatokat a kötelező oltásokról és egyéb fontos tudnivalókat a sajátos nevelési igény, vagy egyéb probléma esetén. A kialakult helyzetre való tekintettel az oktatásügyi miniszter határozata alapján:

 • Az óvodai beiratkozások a gyermekek személyes jelenléte nélkül valósulnak meg.
 • A kérelem benyújtásakor nem szükséges csatolni az igazolást a gyermek egészségi állapotáról.

A kérvények hozzáférhetősége:

 • online  Dunaszerdahely város honlapján: www.dunstreda.sk,
 • letölthetőek és kinyomtathatóak a város honlapjáról: https://dunstreda.sk/tlaciva,
 • személyesen átvehetőek munkanapokon a Városi Hivatal félfogadó irodájában (május 1.-29.közt).

A kérelmeket benyújtani a következő módon lehet:

 • online kitölthető a nyomtatvány Dunaszerdahely város honlapján: www.dunstreda.sk (a kínálatból ki kell választani a mi óvodánkat),
 • postai úton az óvoda postacímére lehet küldeni a törvényes képviselő(k) által aláírt kérvényt: Materská škola-Óvoda Námestie SNP 187/11  929 01 DunajskáStreda
 • e-mail formájában a következő mail címre: msnamsnp [at] dunstreda.sk
 •  Ez esetben kérjük, hogy szkennelt vagy fotózott verziót is mellékeljen(ek) az aláírás miatt (a törvényes képviselő(k) aláírásával).
 • Az óvoda kapujában elhelyezett postaládába lehet elhelyezni a törvényes képviselő(k) által aláírt kérvényt.

A gyermek felvételéről szóló határozat:    

A gyermek felvételéről vagy a gyermek felvételének elutasításáról szóló határozatot az óvoda igazgatója július 15-ig adja ki.   

Amennyiben a határozat kiadásának napjáig a törvényes képviselők nem csatolják a felvételi kérelemhez az igazolást a gyermek egészségi állapotáról, akkor a gyermeket csak az óvodai beszoktatás időszakára (adaptációs időszakra) veszi fel az óvoda.

Amennyiben a határozat kiadásának napjáig a törvényes képviselők nem csatolják a felvételi kérelemhez az igazolást a gyermek egészségi állapotáról és az egyéb szükséges dokumentumokat a különleges bánásmódot igénylő gyermek esetében, akkor a gyermek a diagnosztikus tartózkodás időszakára nyer felvételt.