Back to top

Az idén első ízben ülésezett a városi képviselő-testület

Publikálva: 2022, január 12 - 08:55
A 2022-es évben első alkalommal ült össze Dunaszerdahely képviselő-testülete, hogy aktuális kérdéseket vitasson meg. A képviselők elfogadtak több stratégiai tervezetet, általános rendelet, valamint az Északi lakótelepet a város keleti részével összekötő úttal kapcsolatban is fontos döntések születtek.
Az idén első ízben ülésezett a városi képviselő-testület

Hájos Zoltán, városunk polgármestere köszöntötte az új esztendő első testületi ülésén résztvevőket.

A tavalyi utolsó két testületi ülés határozatai teljesítésének ellenőrzése után több, a város fejlődése szempontjából fontos földterületről esett szó. A város központjában lévő Szent István tér megújulásához szükséges egy területet egy másik, a megye tulajdonában levő parcellára cserélni, illetve a közeljövőben, a városban kiépülő süllyesztett hulladéktárolók elhelyezésével kapcsolatban a város a Municipal kft. részére ad bérbe egy 22 m2 földterületet.

Mivel a város központját elkerülő, az Északi és a Keleti lakótelepeket összekötő, részben már megépült átkötő út Sport utca és Kisudvarnoki út közti részének megépítéséhez szükséges egy gázvezeték áthelyezése, erről is döntés született, majd szintén az összekötő úttal kapcsolatos tereprendezés ürügyén fák kivágásának feltételeiről is rendelkeztek a képviselők.

Hájos Zoltán polgármester elmondta, a tervezett út hatalmas segítség lenne a város legnagyobb lakótelepe számára – főleg a reggeli és a délutáni csúcsforgalom idején –, mivel nagy mértékben tehermentesítené a jelenleg leterhelt Gyurcsó István utcát. A város tulajdonát képező földterületet, valamint a készülő út szélességét, a mellette kiépülő járdát és bicikliutat is figyelembe véve másképp nem oldható meg az építés, csupán a Sport utca és a Kisudvarnoki út közti fák kivágásával – mondta el a polgármester. Bachman László képviselő ezt azzal egészítette ki, hogy az említett erdősáv fáinak nagy része harminc-, negyvenéves, és nagyon sok közülük már veszélyt jelent az arra közlekedőkre, annyira rossz az állapotuk, sőt, több közülük már teljesen ki is száradt.

Hájos Zoltán hozzátette, hogy a fák eltávolítása után természetesen pótolják a kivágott zöldet, a központi városi parkban a kivágottak számának többszöröse kerül telepítésre.

A Központi Városligettel kapcsolatban A. Szabó László alpolgármester beterjesztése alapján módosult a korábban elfogadott határozat. A módosítás következtében egyszerűbbé válik a jövőbeli versenypályázat lebonyolítása.

A 2019-ben meghozott, a taxiszolgálatás részleteiről szóló általános rendelet ellen emelt kifogást a taxis vállalatok megkeresésére az ügyészség. Az ügyészi óvással kapcsolatos képviselői döntés értelmében a város módosítja a rendelet azon passzusait, amelyek az ügyészség leirata szerint túlmutatnak a szolgáltatásról szóló törvényen.

Született egy hiánypótló szabályozás a városi zöldövezet gondozásáról és a közterületeken álló fák védelméről is. Az elfogadott általános rendelet azért is jelentős, mert egyre fontosabb és égetőbb kérdés a környezet védelme.

Már a 2022-es városi költségvetés tavalyi elfogadásakor is szó volt róla, hogy a képviselő-testület idei első ülésén újratárgyalja a városi alapítású oktatási és nevelési intézmények működési és bérezési költségeit. A központi költségvetés irányszámai alapján ezúttal már pontosan meg lehetett határozni ezen pénzeszközök nagyságát, a szakbizottsági javaslat alapján a testület el is fogadta a beterjesztett javaslatot.

Az előttünk álló öt évre szóló Szociális szolgáltatási közösségi terv olyan stratégiai dokumentum, mely a jövőre nézve fontos alapot szolgáltat a város által benyújtandó országos, kistérségi vagy akár Európai Uniós pályázatok kidolgozásához.

Puha György, az illetékes szakbizottság elnöke ezzel kapcsolatban elmondta, a városi hivatal által működtetett összes szolgáltatást magába foglalja ez a tervezet, mely többek közt a stratégiai célokat fogalmazza meg. Mint mondta, négy kiemelt csoport alkotja a közösségi terv gerincét, mégpedig a gyermekes családok, a fogyatékkal élők, a hajléktalanok, valamint az idősebb korosztály.

A szociális szolgáltatási tervhez hasonlóan a 2022-2027-es időszakra készített Gazdasági és szociális fejlesztési programot is elfogadták a jelenlévő képviselők, mivel ez is stratégiai fontosságú, az előremutató városi fejlesztéseket figyelembe vevő tervezet.

Mindkét elfogadott dokumentum esetében igaz az is, hogy a jövőben, az aktuális körülmények ismeretében módosíthatók.

A tavalyi Szladits Károly-emlékév mintájára a képviselők a Biró Márton Polgári Társulás kezdeményezésére a 2022-es esztendőt Kondé-emlékévvé nyilvánították. A Kondé család jelentősen formálta a város gazdasági és szellemi fejlődését, ezért fontos, hogy szellemiségük megmaradjon, a fiatalabb generáció pedig megismerhesse tevékenységüket. Mivel a Pókateleki Kondé család őse 680 esztendeje, 1342-ben szerezte meg a mai Sárga kastélyt is magába foglaló területet, ez a történelmi esemény szolgáltat apropót különböző aktivitások megszervezéséhez.

A 28. képviselő-testületi ülés végén a képviselők a polgárok kéréseit, kérdéseit tolmácsolták, melyekre mindannyian kielégítő választ kaptak.

Rózsár Vince

Ezt már olvasta?

Cookies