Back to top

Átadták városunk rangos elismeréseit

Publikálva: 2022, április 24 - 11:09
A Szent György-napok keretében, ünnepi gálaesten adták át Dunaszerdahely legrangosabb elismeréseit, a város díszpolgári címét, a Pro Urbe és a Pro Educatione díjakat, valamint a polgármesteri elismeréseket április 23-án a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központban.
Átadták városunk rangos elismeréseit

Rendhagyó módon a város fiatal tehetségeinek műsorával kezdődött meg az ünnepség, amelyen előbb a Fókusz Diák és Gyermekszínpad Szent György alakjának példamutatásával a városi búcsú lényegi mondanivalóját idézte fel, majd a Csallóközi táncegyüttes több ifjú csapata is fellépett – a talpalávalót a Harmónia és Pro Traditione díjas Pósfa zenekar húzta számukra, illetve a Ladislav Dúbrava gimnázium diákja, Veronika Kelemenová szavalt.

Hájos Zoltán polgármester köszöntőjében elsősorban abbéli örömét fejezte ki, hogy három év elteltével ismét a Szent György-napokhoz, Dunaszerdahely védőszentjének az ünnepnapján tudják végre átadni Dunaszerdahely város díjait.

„Úgy tűnik, lassan visszatérhetünk a régi hagyományokhoz, a régi kerékvágásba, és újra fellélegezhetünk”

– fogalmazott a polgármester, majd arra mutatott rá, hogy egy települést, egy várost nem csupán épületek, utcák, terek, parkok alkotnak, hanem sokkalta inkább az ott élő és tevékenykedő közösség. 

„A közösség a lüktető erő, amely révén a város életre kel, fejlődik, szervezetten működik, hiszen az adott közösség szervezi meg a városi intézmények, a városi infrastruktúra működését. Az emberek munkája, szervezettsége, anyagi ereje mutatja meg egy-egy város szépségét, fejlettségét és gazdagságát. Dunaszerdahely külleme, infrastruktúrájának színvonala, fejlettsége, szépsége mind a dunaszerdahelyiek szorgalmát, kitartását, az újszerű megoldásokra való fogékonyságát tükrözik. Városunk legnagyobb értéke az ember maga, a közösség, amely már hosszú évszázadokon át itt él, a kereskedelmi utak kereszteződésében”

– mondta Hájos Zoltán, hozzátéve, hogy Dunaszerdahelyet is számtalan olyan közösség alkotja, amelyre érdemes büszkének lenni. „Büszkék vagyunk fiatal tehetségeinkre és hálát érzünk a türelmes, kitartó és szakmailag elismert tanárok, edzők, szakemberek, csoportvezetők iránt, akik gyakran szabadidejüket áldozzák fel, hogy felneveljék és felkészítsék az elszánt fiatalokat” – tette hozzá a polgármester. 

„Közös otthonunk, Dunaszerdahely a tolerancia városa. Lakosai jószívűek és segítőkészek, amely tulajdonságuk az elmúlt hónapokban számtalanszor a tettek mezején is megmutatkozott” – mondta Hájos Zoltán, rámutatva, hogy a közösségért végzett munka mindig meghálálja önmagát. Így például „a díjazottak érdemei, munkássága és szorgalma példát mutat mindazoknak, akik a közösségünkért kívánnak dolgozni, akik szebbé akarják tenni városunkat és gazdagítani szeretnék városunk szellemi életét.”

Elsőként a Dunaszerdahely Város Díszpolgára kitüntető címet adta át a polgármester, a két alpolgármesterrel, A. Szabó Lászlóval és Karaffa Attilával, illetve Fialka Tamás diákpolgármesterrel egyetemben. 

A Dunaszerdahely Város Díszpolgára cím olyan nem dunaszerdahelyi lakosnak adományozható, aki tartósan és különösen kiemelkedő módon szerzett érdemet a város fejlődésében, érdekeinek védelmében és jó hírnevének itthon és külföldön való terjesztésében, vagy kimagasló eredményt ért el az egyetemes emberi értékek gyarapításában. 

Idén az elismerést  Hodossy Gyula költőnek, közírónak, irodalom- és művelődésszervezőnek adták át a városvezetők a kultúra terén és a közéletben végzett sokéves munkásságáért, Dunaszerdahely város nevének öregbítéséért. 

Dunaszerdahely Város Pro Urbe Díját idén három személynek ítélték oda – két esetben posztumusz. A kitüntetés olyan egyéneknek vagy közösségeknek adományozható, akik tevékenységükkel érdemet szerezetek Dunaszerdahely Város fejlődésében, alkotó tevékenységet végeztek, illetve a kultúra és a sport, az oktatás, a nevelés és a tudomány vagy a társadalmi élet területén értek el kiemelkedő eredményt.

2022-ben Pro Urbe Díjat vehetett át az idén kilencven esztendős Héger Károly népművelő, kulturális munkás, a Dunaszerdahelyi Regionális Népművelési Központ egykori igazgatója a kultúra területén végzett sokéves munkásságáért, a magyar kultúra és a nemzeti értékek, valamint a népművelés területén végzett munkásságának elismeréseként. A díjat fia vette át.

Posztumusz Pro Urbe Díjat kapott a  sport területén Takács István néhai futballedző, több generációnak a sport iránti szeretetre való neveléséért, és szeretetteljes, becsületes, eredményes pedagógiai munkásságáért. A díjat felesége, Takács Janka vette át.

A társadalmi élet területén végzett munkásságáért posztumusz Pro Urbe Díjjal ismerték el Karaffa János lelkiatya munkásságát. A megfogalmazás szerint „a díj köszönet a magyarság ősi nemzeti hagyományainak őrzéséért, ápolásáért, és elismerés e kiemelkedő keresztény és magyar személyiség munkássága, hazafi hitvallása, lokálpatriotizmusa, buzgó keresztény lelkisége iránt.” A díjat Karaffa Etelka, az elismerésben részesülő néhai katolikus pap édesanyja vette át.

Idén első alkalommal adták át a már városi díj rangjára emelt pedagógusdíjat, a Pro Educatione Díjat, amellyel azt a dunaszerdahelyi pedagógust ismerik el, aki az oktatás és nevelés területén becsületes munkájával kiváló pedagógiai eredményeket ért el.

Ezt a díjat első alkalommal szakmai elhivatottságáért, magas színvonalon végzett pedagógiai munkájáért Knapp Terézia, a Benedek Elek Óvoda pedagógusa vehette át.

A Dunaszerdahely Város Polgármesterének Díja elismerésre azok a magánszemélyek és csoportok terjeszthetők fel, akik Dunaszerdahely városánk a területén laknak, s a város érdekében tevékenykednek, kimagaslót alkottak, kiemelkedő eredményt értek el. Hájos Zoltán polgármester ebben az évben három polgármesteri díj, valamint két polgármesteri emléklap odaítéléséről döntött.

Polgármesteri díjat kapott Dunaszerdahely Város jó hírnevének öregbítéséért Sándor István, az ELTE egyetem jogi karának professzora,  a Szladits Károly emlékbizottság elnöke, a Szlovák Vöröskereszt Dunaszerdahelyi Területi Egylete a koronavírus-járvány idején, a tesztelések és a Covid-19 elleni védőoltás-akciókon végzett munkáért, a rászorulók folyamatos segítéséért, a rendszeres véradó akciók szervezéséért és lebonyolításáért, illetve a háborús menekültek segítésében kifejtett önzetlen tevékenységükért (az elismerést Nagy Dagmar vette át). Ugyancsak polgármester díjban részesült a Janský-plakett gyémánt fokozatának tulajdonosa, Forró Imre véradó is. 

Polgármesteri emléklapot kapott rajtuk kívül Kulcsár Ferenc özvegye, férje munkásságának elismeréseként, és Czirfusz György jogász a Szladits Károly-emlékév rendezvényeinek megszervezése érdekében végzett tevékenységéért.

Az ünnepi gálaesten tiszteletét tette többek között Magyarország pozsonyi nagykövetségének tanácsosa, Janovits Gyula, a Szövetség Párt elnöke, Forró Krisztián, Bubniak Júlia, a városi hivatal vezetője, a képviselő-testület több tagja, illetve a városi hivatal több munkatársa is. A gálaesten a már említetteken kívül fellépett  Juhos Attila énekes, illetve a díjátadón segédkezett Kollár Mihály, a Neratovice téri Magán Szakközépiskola diákja. A városi díjak is új alakot kaptak: az új formák Lipcsey György Pro Urbe Díjas képzőművész keze munkáját dicsérik.

Kapcsolódó képgalériánkat itt találják.

(te/na)

Ezt már olvasta?

Cookies