Back to top

Amit az iskolaérettségről és iskolai beíratásokról tudni kell

Publikálva: 2020, április 16 - 12:37
Zajlik az online beíratás az alapiskoláinkba. A megadott feltételek mellett mégis mire kell figyelnie a szülőnek? Honnan tudja, mikor iskolaköteles a gyermeke? Ennek milyen kritériumai vannak? Amit az iskolaérettségről és iskolai beíratásokról tudni kell, azt foglalta össze számunkra Borbély Diana, a Benedek Elek Óvoda igazgatónője.
Amit az iskolaérettségről és iskolai beíratásokról tudni kell
Iskolaérettség és beíratás az iskolába

Az iskolakezdés a gyermek életének egyik legjelentősebb fordulópontja. Az indulás meghatározza iskolai pályafutását, ami későbbiekben egész életére kihat. Ha nem megfelelő időben történik a beiskolázás, vagy ha a fejletlen képességek, pszichés problémák korrekciója nem történik meg, annak hosszú távú negatív következményei lehetnek: tanulási nehézség, beilleszkedési, magatartási problémák, érzelmi, pszichés tünetek. Ezzel az ismertetővel   szeretnénk támpontokat adni a szülőknek, hogy megalapozottan, felelősségteljesen tudják meghozni döntésüket gyermekük életének e fontos fordulópontjáról.

Az iskolai beírtások idén a Szlovák Köztársaság Oktatásügyi, Tudományos, Kutatási és Sportminisztériumának aktuális határozata alapján  történnek a rendkívüli helyzetre való tekintettel. Az általános iskolai beiratkozásokra a 2020/2021-es tanévre április 15-e és 30-a között kerül sor. Rendhagyó módon a beíratás a gyermekek személyes jelenléte nélkül zajlik. Az elektronikus jelentkezési formát ajánlják elsősorban, amennyiben lehetséges. A törvényes képviselők által szolgáltatott adatok ellenőrzésére a rendkívüli iskolai bezárások után két héttel kerülhet sor. Abban az esetben, ha a szülő halasztott iskolakezdést szeretne kérvényezni, most nem kell beszereznie a pszichológiai-nevelési tanácsadó, valamint a gyermekorvos által készített ajánlást. Ezt ráér később is mellékelni, ám legkésőbb négy héttel a rendkívüli iskolabezárás megszüntetését követően. (A művészeti alapiskolákba való jelentkezésre 3 naptári hét áll majd rendelkezésre, legkorábban a rendkívüli iskolabezárás megszűnését követő két héten belül.) További konkrét információk az iskolák honlapján találhatóak.

Minden szülőnek, akinek a gyermeke augusztus 31-ig betölti a 6. életévet, kötelező gyermekét beíratnia az alapiskola első évfolyamába.

Sokan azt gondolják, az iskolaérettség egyenlő az okossággal és ügyességgel. Ez azonban így nem igaz. Mint ahogyan az sem, hogy 6 éves kor után automatikusan iskolaéretté válik a gyermek. Az iskolaérettség összetett fogalom, a gyermek egész személyiségének fejlettségét foglalja magába. Fizikai-, pszichés-, és szociális (és érzelmi)  alkalmasságot jelent az iskolai elvárásoknak való megfeleléshez. Az iskolára való alkalmasság tehát feltételezi a megfelelő testi fejlettséget, a jó pszichés státust, a szociális és mentális érettséget. Ezen belül elvárja, hogy a tanulás sikerességét leginkább befolyásoló ún. "totális érzékelő apparátus" – az észlelési (a látás, a hallás, a tapintás), a mozgásos, és az ezeket kísérő verbális struktúra épségét.

Az iskolás életkor legfőbb jellemzője – az óvodás korhoz viszonyítva – az akaratlagos folyamatok előtérbe helyezése. Ilyenkor a gyermek már egyre inkább uralkodni tud ösztönein, érzelmein, nagy mozgásvágyán stb. Erre szüksége is van, mivel az iskolás életkorban már a tanulás a legfőbb tevékenységi forma, nem pedig a játék, mint az óvodásoknál.

A szülőknek különösen fontos a szerepük az iskolára való felkészítésben. Ez nem könnyű feladat. Valamint az iskolakezdésről való döntés is a szülő feladata. Ha a szülőben felmerül a kérdés, vajon iskolaérett-e a gyermeke, segítségként kérhet pszichológiai szakvizsgálatot az iskolaérettség megállapításának céljából a Dunaszerdahelyi Pedagógiai-Pszichológiai Tanácsadó és Prevenciós Központban. Az aktuális helyzetre való tekintettel a vizsgálatok megvalósítására telefonos időpont-egyeztetés után a zárlat feloldását követően személyesen kerülhet sor. Jelentkezni azonban már lehet most is munkanapokon 7.30-15.30 óra között a 0948/140 017-es vagy a 0917/762 017-es telefonszámokon, illetve a ppp.ds [at] stonline.sk elektronikus postacímen.

A szülő felelőssége, hogy gyermekét beadja-e az iskolába, mi pedig a jelenlegi rendkívüli helyzetben próbálunk segíteni ezzel az összefoglalóval a döntésben.

A hatályos jogszabályok értelmében 6 éves kor előtt kérhet korai beiskolázást a szülő a gyermeke részére. Fontos azonban tudni, hogy 6 éves kor előtt belépni az iskolába csak szükséges a pedagógiai-pszichológiai tanácsadó szakvéleményének alapján lehetséges.

Aki pedig úgy gondolja, hogy nem szeretné gyermekét beadni az iskolába annak ellenére, hogy iskolaköteles, akkor is be kell íratnia. Majd jelezni kell az iskola felé, hogy halasztást kér. Az iskola igazgatója pedig erről egy határozatot ad ki, mely alapján rendszerint a gyermek tovább maradhat az óvodában. Ehhez szükséges a pszichológusi szakvélemény, ami jelen helyzetben a későbbiekben szerezhető be (lsd. fenti információk alapján).

Kérem a szülőket, hogy felelősségteljesen mérlegeljenek, hiszen az iskolaéretlen gyerek nem tud jól teljesíteni az iskolában, elmegy a kedve a tanulástól. Kezdeti kudarcai, rossz élményei kihathatnak egész tanulmányaira is. A kudarcot sem ő, sem a szülő nem tudja feldolgozni. Összességében az önbizalma, önértékelése, motivációja a tét. Illetve fontos elkerülni azt is, hogy az iskolából esetlegesen év közben tanácsolják vissza a gyermeket az óvodába.

Hogy segítsek a döntésben, az alábbiakban a szakirodalom alapján röviden összefoglalom az iskolára való alkalmasság  kritériumait.

 

Iskolaérettségi kritériumok

Fizikai alkalmasság

Iskolakezdésig be kell következnie egy ún. fejlődési ugrásnak. Ez vonatkozik a testméret növekedésére is.

 • Megfelelő testi fejlettség elérése. Kb. 120-130 cm magasság, és 20-22 kg testsúly. A kisebb súlyú gyerek fáradékonyabb, teljesítménye hullámzóbb.
 • Megfelelő fizikai erőnlét. Az iskolában való teljesítés megnövekedett terhekkel jár. A 45 percig való padban ülés, koncentrálás, az iskolatáska súlya megterheli a nem megfelelően érett szervezetet.
 • Fogváltás elindulása. A csontosodás megindulását jelzi és az ülő- és állóképességgel van összefüggésben, illetve az idegrendszer érettségéről is tájékoztat.
 • Elemi mozgások összerendezettsége. A kúszás, mászás, lábujjhegyen-, sarkon-, külső talpélen járás, guggoló járás, szökdelés páros- és egy lábon, fejemelgetés háton- és hason fekvésben. Ezen mozgások pontatlan, hibás végrehajtása idegrendszeri éretlenségre utal, ami az olvasás-írás tanulásánál nehézséget okozhat. Képes a labdát gurítani, dobni, elkapni és pattogtatni is.
 • Nagy- és finommozgások összerendezettsége.
 • Kialakult ceruzafogás. A helyes ceruzafogás segíti a vonalvezetést. Az írás mennyiségének megnövekedésekor a helytelen ceruzafogás miatt sokkal nagyobb erőfeszítést jelent az írás.
 • Jobb-balkéz dominancia egyértelmű felismerhetősége. A nem megfelelő kézzel történő írástanulás beszédzavart okozhat. A dominanciák akkor hibátlanok, ha azonos oldalra esnek. Az ellentétes oldali lábhasználat a számolási készség gyengeségével járhat együtt. Az ellenoldali szem használata átállíthatja a kezet. Az ilyen gyerekek gyakrabban olvasnak visszafelé, felcserélnek betűket, szótagokat. Lassúbb lehet a szövegértés, és a szövegre való emlékezés. A füldominancia akkor jó, ha domináns kéz oldalára esik. Az ellenoldali fül használata pontatlan és lassú beszédhallást, ritmus gyengeséget eredményezhet.
 • Jól működő látás és hallás. Tanulási nehézség oka lehet pl. a látótérkiesés, keresztezett szem- és füldominancia, lassú beszédhallás, stb.
 • Látás- és mozgáskoordináció.
 • Egyensúlyérzék. Bizonytalansága idegrendszeri rendellenességre utal, mely figyelemkoncentrációs és magatartási zavart okozhat.
 • Fejlett finommotorikai mozgások. A beszédmozgás is finommozgás.
 • A keresztcsatornák jól működése. Egymástól függetlenül képes mozgatni a végtagjait: vállövek, csukló, ujjak, melyek mozgékonyak is. A függetlenedés hiánya esetén a gyermek nem csak a kezével ír, hanem sokszor a lába, nyelve, egész teste követi az írásmozgást. Az akaratlan mozgások pedig nagyon elfárasztják.

 

Pszichés alkalmasság

Az iskolaérett gyermeket foglalkoztatja a tanulás kérdése. Várja, érdeklődik az iskola felől és megjelenik a téma a játékaiban. Ebben az életkorban új fejlődési lépcső kezdődik. 6-10 éves korban nagyon fontos a gyermek számára a megfelelés, a jó teljesítmény. Ilyenkor a pedagógusok szerepe is felülreprezentált. Alsó tagozatban meghatározó a véleményük. Amíg ez az érdeklődés nem alakul ki, és inkább a játékos dolgok kötik le a figyelmét, korai még az iskolakezdés.

Az iskolaérett gyermek:

  - várja az iskolát, készül rá,

  - elvégzi a rábízott feladatokat,

  - kitartó, és nem hagyja félbe a tevékenységeit,

  - képes kb. 20 percig figyelni,

  - önálló munkavégzésre képes,

  - a kudarcot jól tűri, elviseli a frusztrációt,

  - önreflexióra képes,

  - monotónia-tűrése kialakult,

  - tud nyugodtan ülni, türelmesen kivárni,

  - megérti az egyszerű utasításokat.

 • Feladattudat, feladattartás; Kötelességérzet. Az iskolai munka elengedhetetlen része. A gyermek megérti, hogy vannak kötelességei, aminek akkor is eleget kell, hogy tegyen,  ha nincs hozzá kedve, fáradt, vagy inkább játszana. Ha ez nem alakul ki, nehéz lesz az iskola, nyűg a tanulás.
 • Érzelmi-akarati érettség: Tudja elfogadni, ha valami nem sikerül elsőre. Lássa be, hogy hibázhat, és ne veszítse el türelmét, ne adja fel a próbálkozást. Tanulja meg, a hibázás a tanulás útja.
 • Jó kudarctűrő képesség.
 • Érzelmi kiegyensúlyozottság jellemzi.
 • Akarati tevékenység megerősödése.
 • Szociális érettség. Az osztályközösségbe való beilleszkedés elengedhetetlen feltétele a sikeres iskolai teljesítménynek.
 • Képes kapcsolatokat kialakítani és fenntartani kortársaival.
 • Ismeri és betartja a társas közösség szabályait, és azoknak megfelelően él.
 • Szabálytudattal rendelkezik, a meghatározott szabályok szerint viselkedik.
 • A közösség igényeinek felismerésére képes.
 • Együttműködik a felnőttel, a tanítójával, illetve társaival is.
 • Elfogadja a felnőtt irányítását.
 • Felnőttekhez való viszony. Fontos, hogy bizalommal forduljon a felnőttekhez, ha segítségre van szüksége. A szembeszegülő gyerek megnehezíti helyzetét az iskolában.

 

Kognitív érettség

Hatéves korára a gyermeknek széles körű ismeretekkel kell rendelkeznie az őt körülvevő világról. El kell tudnia helyezni magát az időben és a társadalmi környezetben.

 • Személyes adatainak ismerete: Ismernie kell saját teljes nevét, szülei nevét, lakhelyét, születési évét, szülei foglalkozását; az évszakok, napszakok, napok váltakozását. Hiányosságai bizonytalanságot, nyugtalanságot vonhatnak maguk után.
 • Testséma. Biztonsággal ismerje saját testét. Tudja megnevezni a saját testrészeit is.
 • Jó térérzékelés. Meg tudja különböztetni a jobb és bal oldalát. Bizonytalan térérzékelés a gyermek nyugtalanságát okozhatja. Egész személyisége bizonytalanná válhat. Indokolatlan félelmei lehetnek.
 • Téri tájékozódási képesség, térirányok felismerése térben és síkban.
 • Vizuális megfigyelőképesség.
 • Reprodukáló képesség térben és síkban. Ez előfeltétele annak, hogy a gyermek le tudja utánozni, másolni a látott mozdulatot, térbeli konstrukciót, vagy a síkban alkotott mintát. Ennek hiányában képtelen lesz önállóan dolgozni. Képtelen lesz átfordítani a tanítói utasítást, mintát.
 • Soralkotási képesség, sorritmus folytatása. E képesség nélkül lehetetlen megtanulni írni, olvasni, mivel az olvasás egy betűsor dekódolása.
 • Gestalt látás. Ettől függ, hogy a gyermek tudja-e a részeket egészként értékelni, a betűsort szóként felfogni. Fejletlensége okozza az összeolvasás nehézségét.
 • Iránykövetés képessége. A gyermek keze képes legyen a gyors, hirtelen irányváltoztatásra.
 • Szem-kéz koordináció. Az írás-olvasás tanulásának alapfeltétele, hogy a szemével úgy tudja követni a kezét, hogy közben nem a kezére, hanem a leírtakra figyel. Ha a két szem koordinálatlanul mozog, vagy nehezen fixál, az olvasás és az írás megtanulását nehezíti.
 • Alak-, szín-, forma-, és nagyságállandóság kialakulása. Fejletlensége esetén a gyermek nem tudja megfeleltetni a kis és nagybetűket, nem tud nyomtatott szövegről írottra másolni és betűfelismerési nehézségei is lehetnek. Hiánya betűtévesztést, helyesírási nehézséget okoz. A színeket és formákat felismeri és megnevezi, képes azokat egyeztetni is.
 • Alak-háttér biztos megkülönböztetése. Ez azért kell, hogy a gyermek el tudjon vonatkoztatni a zavaró körülményektől, meg tudja különböztetni az alakot a háttértől. (Pl. egymásra rajzolt tárgyak elkülönítése.) Hiánya okozza a figyelem elterelődését.
 • Azonosságok, különbözőségek felismerése.
 • Auditív megkülönböztetés. Ez az egyes hangok elkülönítésének képessége. Komoly helyesírási nehézséget okoz.
 • Analizálás-szintetizálás. Előfeltétele az olvasás, írás megtanulásának. Azt jelenti, képes-e a gyermek hangokra bontani a szavakat, és a hangokból képes-e szavakat összerakni.
 • Átfordítási képesség. Ez az a képesség, amikor az egyik érzékelési síkon szerzett ismeretet egy másik érzékelési síkon reprodukáljuk. Amikor a látott, hallott, tapintott, vagy emlékképek formájában tárolt ismereteket képi formában jelenítjük meg, vagy egy jelsorral, az írással. Hiánya nehézséget okoz a tollbamondásnál, szóbeli feleletnél, rajzolásnál.
 • Beszédkészség, beszédfejlettség, anyanyelvi érettség. Beszéde tiszta, érthető folyamatos beszéd. Szókincse, kifejezőkészsége korának megfelelő. Árnyaltan, összefüggően és grammatikailag helyesen kell megfogalmaznia érzéseit, gondolatait. Egy adott képről vagy témáról képes önállóan néhány összefüggő mondatot mondani.
 • Elemi gondolkodási műveletek. Összefüggések felismerése, következtetések levonása, elemi logikai műveletek végzése, helyes ítéletalkotás. A lényeglátás megléte is nagyon fontos.
 • Problémamegoldó rutin kialakulása. Fejletlensége megnehezíti az írás, olvasás tanulását, a beilleszkedést. Képtelen lehet az önálló munkára.
 • Emlékezet (vizuális- és auditív) fejlettsége, felidézés képessége. Szükséges a bevéséshez, feladattartáshoz. Hiányosságai lehetetlenné teszik az ismeretek rendszerré szerveződését, ennek hiánya meggátolja az alkotó felhasználást.
 • Mechanikus és késleltetett emlékezet fejlettsége.
 • Figyelem-koncentráció. A jól rögzíthető, szándékos és tartós, aktív figyelem a feltétele a tanulásnak, ismeretszerzésnek. Hiánya súlyos magatartási és beilleszkedési problémát is okozhat.
 • Emberrajz készítése megfelelő részletességgel. Házat, fát, állatokat rajzolni. Íráselemek alapjai.
 •  Számolási készség. Képes egyesével növekvő sorrendben számlálni. A 10-es számkörben tud tájékozódni.
 • Tárgyak segítségével képes elemi műveletek végzésére, pl. összeadás, kivonás (alvenni, hozzátenni).

 

Egyéb tudnivalók

Az iskolaérett gyermek rendelkezik az alábbi feltételekkel is, melyeknek megtanítása, tökéletesítése  (jelen helyzetbe) főképp a szülők feladata:

 • illendően köszönés, és a megfelelő köszönési formák használata,
 • önálló öltözködés: felöltözés, levetkőzés; a ruhák összehajtogatása, ki- és visszafordítása,
 • cipőfűző megkötése; cipzár fel- és lehúzása, gombolás használata,
 • önálló tisztálkodás, kézmosás, törölköző használata; WC önálló használata; orrfújás,
 • evőeszközök megfelelő használata, kés és villa fogása,
 • önálló rendtartás a környezetében, a saját holmi el-, ki-, és bepakolása,
 • nyomtatott betűkkel íródott saját nevének felismerése (ill. leírása),
 • saját holmik felismerése (pl. monogramról vagy ovis jelről is),
 • megfelelő ceruzafogás; radírozás, hegyezés,
 • megfelelő színezés, színismeret,
 • rajzeszközök használata: olló, ragasztó, gyurma, ecset, vízfesték,
 • versek, mesék; dalok, mondókák ismerete.

Természetesen nem kell elkeseredni, ha némely területen problémát vélnek felfedezni. A pszichológiai szakvizsgálat segíthet a döntésben. Illetve az óvodapedagógusok is, akik egész évben foglalkoztak a gyermekekkel, ezért ismerik a gyermekek fejlettségi szintjét. Ezért hozzájuk is bizalommal fordulhatnak tanácsért. A cél mindenképp az, hogy a gyermek iskolaérettként lépjen be az iskolába, hogy elkerülje a kudarcot, vagyis szülőként  Ön megelőzze azt.

Az iskolára való alkalmasságról további nagyon jó anyagot találhatnak a következő weboldalon: http://www.logoprofil.hu/pdf/cikk_0008.pdf

Továbbá kiemelném, hogy a pedagógusok részére az Állam  Oktatási Program tartalmazza azokat a követelményeket, amelyeket a gyermekkel rendszerint az óvoda végére el kell érniük. A Štátny vzdelávací program pre prdprimárne vzdelávanie v materských školách (2016) cím alatt a következő weboldalon találják az Állami Pedagógiai Intézet honlapján az interneten: http://www.statpedu.sk/files/articles/nove_dokumenty/statny-vzdelavaci-program/svp_materske_skoly_2016-17780_27322_1-10a0_6jul2016.pdf

Egyelőre még csak szlovákul van (de már készülőben a magyar változata, nemsokára várható a megjelenése). Ebben a dokumentumban a „výkonové štandardy“ – magyarul követelményrendszer elnevezésű oszlopban megtalálják a kedves szülők azt, hogy mi mindent kellene) tudnia a gyermeknek az óvodáskor végére. Szintén segítség lehet az orientálódásban.

Továbbá fontosnak tartok ismertetni két táblázatot (szakemberek állították össze), melyek azokat a grafomtoros elemeket tartalmazzák, melyeket az óvodáskor végére kellene tudnia a gyermeknek. Ezen jelek, alakzatok az íráselemek alapjait képezik és segítik az íráselőkészítést az óvodában. Tehát játékos formában lehet gyakorolni a gyerekekkel a különféle alakzatok rajzolását/írását, mint pl. hurok, alsó körív, felső körív, vonal stb.

 

Elsajátítás ajánlott sorrendje fokozatosan:

 • játék a pontokkal
 • vertikális vonalak (megszakított, összefüggő)
 • horizontális vonalak (vízszintes: megszakított, összefüggő)
 • vertikális és horizontális vonalak kombinálása
 • tört vonalak
 • kör és elipszis
 • ívek (felső és alsó körív, hullámvonalak, hurok, nyolcas
 • kombinációk, nyomtatott és írott betűk utánzása, hiányzó részek pótlása

 

További anyagot a témához a következő linkeken találnak:

http://www.boni.info.hu/csatfajlok/iskerett.pdf

http://www.piroskaovoda.hu/node/120

Fontos tudatosítani, hogy egy-egy képességben való hiányosság vagy tökéletlenség még nem jelent iskolaéretlenséget, nem teszi lehetetlenné a tanulást, de kisebb-nagyobb zökkenőket okozhat. Viszont ha több területen teljesít gyengén a gyermek, felmerül az iskolaéretlenség gyanúja. 

 

Javaslatok, ötletek:

http://www.szolnokiovodak.hu/pdf/tudas_tar/2014-2015/20142015-07.pdf

https://sandorschmidtbarbara.files.wordpress.com/2017/09/drc3a1ma.pdf

http://egercsehi.hu/images/stories/tamop/szelek_szarnyan.pdf

https://igazgyongyalapitvany.hu/tanoda/foglalkozasok/dramajatekok/, stb.

 • tanuljanak cipőt kötni
 • meséljenek sokat a gyermeknek
 • meséltessék a gyermeket is
 • varrjanak, készítsének együtt bábokat és bábozzanak akár egy pokróccal letakart asztal mögött
 • mozogjank a lehetőségekhez mérten (pl. lehet mászni és kúszni asztal és szék alatt, leugorni sámliról, átugorni különféle tárgyakat, állatok mozgását utánozni...)
 • segítsenek szekrényakben rendezkedni-rendet rakni, főzni életkorukhoz mérten (pl. sütinek tészta begyúrása és kivágása formákkal, gyümölcs saláta  
 • beszélgessenek sokat több támáról
 • lehetőség szerint mozogjanka friss levegőn is és szabadon futkossanak a gyermekek, pl. udvaron, erdőben, réteken...
 • játszanak társasjátékokat (és ne nyerjen a gyermek mindig)stb.
 • mivel a szlovák nyelvvel való ismerkedés is a szlovákiai magyar óvodák specifikuma, ezért kérjük fordítsanak némi időt erre is. Hasznos kiadványt találnak a neten, amiből ötleteket meríthetnek itt:

Diana Borbélyová-Marta Kyselová: Komunikácia v štátnom jazyku v materských školách s vyučovacím jazykom maďarským

            https://mpc-edu.sk/sites/default/files/projekty/vystup/borbelyova_kyselova_0.pdf

 

Iskolaérettség tesztelése, megállapítássa:

Egyszerűbb feladatokat önök is tudnak végeztetni a gyermekekkel otthon, melyek alapján tudnak kissé tájékozódni (fenti kritériumok ismerete alapján), illetve neten is találhatóak kérdéssorok, feladatok szülőknek. Természetesen ezek csak informatív jellegűek, illetve szelektálni, mérlegelni kell, mert nem mindegyik alkalmas. Illetve felhívom a figyelmet, hogy nem helyettesítheti a pszichológiai szakvizsgálatot- csak orientációs jellegű lehet egy- egy- terület megítélésénél az Önök számára.

Ilyenek például.

Az a szülő aki pedagógiai végzettséggel rendelkezik, vagy végzett ilyen irányú képzést, illetve be tudja szerezni a magyarországi DIFER teszteket, szintén alkalmasak az iskolaérettség tesztelésére. Azonban ehhez pedagógiai szaktudás igényeltetik.

Valamint figyelmükbe ajánlom azt az egyszerű kiadványt, ami ugyan szlovák nyelven íródott, de jelentős része alkalmazható magyar magyarázattal és könnyen használható szülők által is, mert szlovákiai óvodapedagógusok dolgozták ki. A tesztek egyszerűek és az értékelés is megtalálható a könyv végén. Itt tudják elérni:

https://mpc-edu.sk/sites/default/files/projekty/vystup/borbelyova_spernakova_3_0.pdf

Bízom benne, hogy e rövid segédanyaggal segítettem kicsit eligazodni az iskolaérettség kérdésének útvesztőjében és meghozni a gyermek érdekében történő megalapozott döntést.

Kívánok mindenkinek kitartást, jó egészséget és jó döntést.

Ezt már olvasta?

Cookies