Back to top

Aki itt tanul, el is tud helyezkedni

Publikálva: 2019, november 17 - 10:58
Szlovákiában csak három középiskolában folyik magyar nyelvű egészségügyi képzés. Érsekújváron, Rozsnyón és Dunaszerdahelyen, ahol az új tanévet új igazgató vezetésével kezdte meg az intézmény. Miklós Beátát július elsején nevezték ki az egészségügyi középiskola élére. Őt kértük meg, mutassa be Nagyszombat megye egyedüli szakiskoláját, ahol magyar nyelven is tanulhatnak a leendő nővérek és ápolók.
Aki itt tanul, el is tud helyezkedni

Az INEKO (Gazdasági és Szociális Reformok Intézete) értékelése alapján a Dunaszerdahelyi Egészségügyi Középiskola a megye 48 középiskolája közül az elmúlt években mindig a legjobb öt közé került. 2016-ban pedig Nagyszombat megye második legjobb középiskolája volt, állapítja meg rögtön az elején az igazgatónő. Az 1970-ben alakult intézmény kezdetben a királyfiakarcsai kastélyban működött, majd 1973-ban költözött be Dunaszerdahelyre, a Sport utcában található épületbe. Ez jelentős színvonalemelkedést eredményezett, így már a hetvenes években sikeresen besorakozott az egészségügyi iskolák közé, és egyre nagyobb népszerűségre tett szert. Az iskolának nagy a vonzáskörzete, a Dunaszerdahelyi járáson kívül a Komáromi, a Vágsellyei, a Galántai, az Érsekújvári, a Lévai járásból és Pozsony környékéről is érkeznek diákok a csallóközi iskolába.

Az iskolában 2002-ig képeztek ki általános egészségügyi nővéreket és gyermeknővéreket, folytatja a bemutatást az igazgatónő. A 2001/2002-es tanévtől váltotta az általános nővér szakot az egészségügyi asszisztens szak, majd a mostani tanévtől (2019/20) már gyakorló nővéreket képeznek. Miklós Beátától azt is megtudjuk, hogy az asszisztensi szak iránt csekély volt az érdeklődés. Csak 2013-tól, amikor az egészségügyi asszisztensek hatásköre bővült, nőtt meg újra ennek a szaknak az ázsiója és a jelentkezőknek a száma. Beindították az esti tagozatot, és nappali tagozaton is bevezették a segédápolói képzést. Az egészségügyi dolgozók hiánya szükségessé tette az egészségügyi asszisztens szak megreformálását. Pillanatnyilag magyar és szlovák nyelven négyéves nappali képzés folyik gyakorló nővér és egészségügyi asszisztens szakon, de van hároméves segédápolói képzés is. Esti tagozaton is oktatják mindhárom szakot, és emellett elsősegélynyújtó tanfolyamokat is tartanak.

Nem csak a lányokat érdekli

A jelenlegi tanévben 234 diákja van az iskolának, a tanulóknak körülbelül az egyötöde tanul esti tagozaton. S bár az egészségügyi középiskolákban még mindig a lányok vannak többségben, már a fiúk körében is kezd népszerűvé válni a szakma. A dunaszerdahelyi iskolában osztályonként négy-öt fiú tanul. Saját kollégiumuk nincs, de a városban található számos középiskola internátusaiban ők is találnak szállást.

Az iskolában uralkodó jó hangulathoz nagyban hozzájárulnak a diáktanács rendszeres programjai is, amelyek szórakozási lehetőségeket nyújtanak az itt tanuló fiataloknak. A szakmára való felkészülés mellett a többi tantárgy, főleg a magyar nyelv és irodalom, illetve az idegen nyelvek is hangsúlyos szerepet kapnak az oktatásban, sőt a kötelező tanítási órákon kívül is. A nagyon gazdag iskolán kívüli tevékenységekből említést érdemel a rangos szavalóversenyeken, illetve a szlovák, az angol és a német nyelvű vetélkedőkön, olimpiászokon való részvétel, amelyeken sikeresen szerepelnek a diákjaik. Kiemelkedő eredményeket érnek el a karitatív tevékenységben is, sorolja Miklós Beáta.

A színvonalas oktatás feltétele

A szülői tanács is aktívan részt vesz az iskola életében. Az iskolatanács tagjai között helyet foglaló négy megyei képviselő is segíti a munkájukat, így természetesen jó az együttműködés a megyével, tudjuk meg az igazgatónőtől, aki a sürgősen megoldandó problémák közül első helyen az iskolaépület tetőszerkezetének a felújítását említi. Emellett más jellegű feladatok is várnak az iskola vezetőire. Emelni kell az elsősök számát, és törekedni arra, hogy minél többen válasszák ezt a nem könnyű, ám nagyon fontos és szép hivatást.

A dunaszerdahelyi középiskolának is a legmagasabb szintű szakmai felkészítés a legelső feladata. Miklós Beáta, aki mellesleg 15 éve az intézmény német szakos tanára, elárulja, hogy a pedagógusokkal szemben is elvárásaik vannak.

A teljes cikket a Ma7.sk portálon olvashatják: ITT

Ezt már olvasta?

Cookies