Back to top

Változatlan szemétdíjak és kedvezmények

Publikálva: 2017, január 5 - 12:20
Dunaszerdahelyen 2017-ben nem változik a lakosok által befizetendő szemétdíj nagysága.
Változatlan szemétdíjak és kedvezmények

Marad tehát a tavalyi szinten, amikor 6 százalékkal csökkent az előző évihez viszonyítva. A közületi hulladék és az építkezési törmelékek után fizetendő helyi illetéket a 2014/ 12. számú városi rendelet szabályozza, amely kiegészült a 2015/22. számú, valamint a 2016/14. számú városi rendelettel. Jelenleg ez három jogszabály határozza meg Dunaszerdahelyen, hogy kik jogosultak szemétdíjkedvezményre, így azt is, hogy a kedvezmény kérelmezéséhez milyen igazolásokat kell benyújtani és meddig. (Mindhárom rendelet elérhető Dunaszerdahely város weboldalán.)

 A Dunaszerdahelyi Városi Hivatal illetékes osztálya felhívja a kedvezményekre jogosultak figyelmét arra, hogy a kedvezményeket minden évben újra kell kérvényezni, kivéve azokat, akiknek a kedvezmények automatikusan járnak.

Minderről bővebben az alábbiakban.   

         A szemétdíj-kedvezmények az alábbi esetekben járnak.

Ötven százalékos kedvezményt kapnak azok a személyek, akik már betöltötték a hetvenedik életévüket, és egyedül, vagy házastársukkal élnek egy háztartásban. Ezeknek a személyeknek nem kell beadniuk kérvényt a szemétdíj csökkentésére, a kedvezményt automatikusan megkapják.

Ötven százalékos kedvezményben részesülnek azok a 62-69 éves személyek is, akik nem rendelkeznek önálló keresettel, nincsenek munkaviszonyban és nem laknak közös háztartásban önálló jövedelemszerző tevékenységet végző, munkaviszonyban, vagy időszakos munkaviszonyban lévő személyekkel. Ezt a tényt viszont igazolniuk kell. Ehhez a nyomtatvány a városházán a központi ügyfélfogadó irodában szerezhető be, az igazolást pedig a társadalombiztosítótól igényelhetik. Az említett korcsoporthoz tartozók a kérvényüket egész évben benyújthatják, nincs határidőhöz kötve.

Ötven százalékos kedvezményt kap az a súlyos fogyatékkal élő személy is, aki ún. ZŤP kártyával rendelkezik és csak egyedül, vagy a férjével/feleségével, illetve kiskorú gyermekkel, vagy csak a gondozóval, vagy csak másik ZŤP kártyával rendelkező személlyel él közös háztartásban. Neki kérvényeznie kell a kedvezményt, és a kérvényhez csatolnia kell a ZŤP kártya másolatát. A súlyos fogyatékkal élők egész évben beadhatják a kérelmet, az nincs határidőhöz kötve.

Ötven százalékos kedvezmény jár az anyagi szükséghelyzetben lévő személyeknek is. Nekik ezt szintén kérvényezniük kell és szükséges mellékelni az igazolást az anyagi rászorultságról. A kérvényeket január 31-ig kell benyújtani. A Városi Hivatal adó-, illeték- és vállalkozásügyi osztálya ezért felhívja az anyagi szükséghelyzetben lévők figyelmét, hogy az említett határidőig adják be kérelmüket, mert később erre már nincs mód.

A szemétdíj-kedvezményre jogosultaknak a kérvényeket és az igazolásokat a városházán, az ügyfélfogadó irodában kell leadni.  A 3. ablaknál kaphatók a helyben kitöltendő nyomtatványok. Bővebb információkat a városháza központi ügyfélfogadó irodájában adnak a 3. számú ablaknál.

dunstreda.sk

Ezt már olvasta?

Címkék: szemétdíj
Cookies