Back to top

Ülésezett a városi képviselő-testület

Publikálva: 2021, március 16 - 16:18
Március 16-án tartotta soros ülését városunk képviselő-testülete. A témáknál többek között az idei költségvetés módosítása, az önkormányzat 2020-es évi számvitelének, illetve Dunaszerdahely Területrendezési Tervének jóváhagyása vagy a városi támogatások jóváhagyása szerepelt.
Ülésezett a városi képviselő-testület

Hájos Zoltán polgármester javaslatára a koronavírus-járvány áldozatainak emlékére egyperces néma csenddel, megemlékezéssel vette kezdetét a plenáris ülés.

 

Többlettel zárt a 2020-as költségvetés – 2021-ben több nagy beruházás valósul meg

A plenáris ülésen a dunaszerdahelyi önkormányzat 2020-as évi számvitelének jóváhagyása, valamint a városi főellenőr 2020-as évi ellenőrzési tevékenységének elfogadása mellett a városi költségvetés újabb módosítását hagyták jóvá. Mint Pápay Zoltán, a Pénzügyi és Vagyon-nyilvántartási Főosztály vezetője beszámolójában elmondta, Dunaszerdahely város gazdasági helyzete stabil. 2020-ban a járvány miatt ugyanis a lehető legspórolósabbra vett költségvetés okán sikerült a városnak 2,91 millió eurós össztöbblettel zárnia, többek között azért is, mert 2020-ban sajnálatos módon csupán a beruházások felét sikerült megvalósítani. Az így keletkezett többletből ezért a tartalékalapot töltenék fel 2,3 millió euróval, innen pedig az idei költségvetésbe kerülve azokra a beruházásokra költik majd az összeget, amire tavaly tervezték, de akkor nem sikerült a járvány miatt megvalósítani.

2021-re átcsoportosult ekképp több beruházás. Így többek között hét útszakasz és járdaszakasz teljes felújítását is idén végzik, valamint a költségvetés módosításában szerepel emellett több más infrastrukturális beruházás, de a koronavírus-szűrés miatti városi tesztelések költségeivel is számolnak. Idén vezetik be emellett az új parkolórendszert is, amelynek keretében parkolókat kell kijelölni, valamint kitáblázni.

2021-ben összességében további tizennégy útszakaszt fognak javítani, de új játszóterek létesítése is várható, illetve nagyobb beruházásként már zajlik a sikabonyi körforgalom kiépítése, valamint rövidesen megindul a szabadidőpark teljes revitalizációja is.

 

Április 1-jétől a Municipal Kft. működteti a közvilágítást

Döntés született a plénumon arról is, hogy április 1-jétől a város közvilágítását eddig végző cégtől a Municipal Real Estate városi közterület-fenntartó kft. venné át annak működtetését. Ennek tényét a testület egyhangúlag hagyta jóvá.

 

Állandó helyettest neveztek ki a városi rendőrség élére,
online videókonferencia keretében szervezhetik üléseiket szükség esetén a szakbizottságok

Városunk képviselő-testülete az ülésen megerősítette állandó helyettes kinevezését is a Dunaszerdahelyi Város Rendőrség parancsnoka mellé. Az állandó helyettes személyeként Nagy Zsoltot nevezték meg.

Módosította továbbá a testület a szakbizottságok szervezeti és működési szabályzatát, amely szerint a későbbiekben több lehetőséget biztosítanak a szakbizottságok üléseinek online megszervezésére és lebonyolítására.

Ugyancsak ennek a szellemében újították meg a városi tanács működési szabályzatát is, vagyis hogy lehessen online videókonferencia keretében tanácskozni és szavazni azon.

A képviselő-testület üléseit azonban egyelőre nem tervezik online módon lebonyolítani.

 

Jóváhagyták a pályázatokat

Idén először új rendszerben értékelhették a képviselők, illetve az egyes bizottságok külsős tagjai a városhoz kulturális, oktatási, szociális és sport területen beérkező pályázatokat, amelyekre ebben az évben több mint 209 ezer eurót hagyott jóvá korábban a testület.

Mindezt a tavaly módosított 2020/15. számú, a város költségvetéséből nyújtandó, általános közhasznú szolgáltatások, általános közhasznú célok és közhasznú célok támogatására irányuló pénzügyi támogatás feltételeiről szóló rendelete értelmében.

Amint az ülésen elhangzott, mindenki, aki pályázott, támogatáshoz jutott.

Antal Ágota képviselő szerint gondok voltak a rendszer működésével, illetve kifogásolta, hogy a testület tagjai közül kevesen kapcsolódtak be az érdemi munkákba. Nagy Krisztián javasolta, hogy a város hozza nyilvánosságra a képviselőknek a pályázatra leadott szavazatait.

Mivel azonban a képviselők nem merítették ki a teljes keretösszeget, a fennmaradó 17 ezer eurós összegre újabb pályázatot fognak kiírni.

 

Módosul az egyházi iskola és óvoda besorolása az iskolai hálózatba, valamint jóváhagyták az óvodák és az iskolák új vonzáskörzetét

Határozat született az ülésen arról is, miszerint a képviselők beleegyeznek, hogy a Nagyszombati Főegyházmegye által fenntartott Szent János Alapiskola és Óvoda szeptember 1-jei hatállyal egy intézményként szerepeljen az iskolai hálózatban.

Egyben jóváhagyta a testület azt a város által fenntartott óvodák és iskolák vonzáskörzeteiről szóló rendelkezést is, amely szerint rendezték, illetve egyes újabb utcákat rendeltek az óvodák és iskolák vonzáskörzeteihez.

 

Grund néven piacot létesítenének a Family Center mögött

A képviselő-testület elé terjesztették módosításra a városi és alkalmi piacokról szóló rendeletet. Ebben megvitatták annak az újonnan kérvényezett Grund nevű piacnak is az ügyét, amelyet magánbefektetők szeretnének megvalósítani a Family Center mögötti területen.

A megszólaló képviselők többsége a kézműves és tradicionális piac létrehozását támogatta. Hodosy Szabolcs, a pénzügyi bizottság elnöke szerint pontosítani, illetve redukálni kellene az árusítható termék listáját, hiszen közöttük bőven akad nem őstermelői vagy kézműves termék.

Végül a lehetséges nyitvatartást hétfőtől szombatig, az államünnepek és vasárnapok kivételével 7,30–20,00 óra közötti időszakban határozták meg a testület tagjai.

A leendő Grund piacon a tervezett rendezvények megvalósítását pedig a már korábban elfogadott fesztiválrendelet szabályozza majd.

(nagy)

Ezt már olvasta?

Cookies