Back to top

Szent Istvánra emlékeztünk

Publikálva: 2016, augusztus 22 - 11:12
Idén is gazdag programmal várta az érdeklődőket a dunaszerdahelyi Szent István-napok – augusztus 19–21. között mindenki megtalálta a maga számára megfelelő kultúrprogramot vagy szórakozást.

Pénteken délután a városi sportnappal kezdődött az eseménysorozat, ahol a szeles időjárás ellenére sokan, s főleg fiatalok gyűltek össze a szabadidőparkban erejüket, ügyességüket összemérni. A sportolni vágyókat itt A. Szabó László alpolgármester, Brunczvik Tünde és Hakszer Roland képviselő, valamint a városi sport és kulturális osztály részéről Molnár Tímea és Takács Tímea fogadták.

Aznap este még a rockopera műfajának a rajongóit várták a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ előtti térre, ahol az Urunk, László! Téged áldunk! Legendák nyomában című, a Felvidéki Rockszínház egy hónapja bemutatott, és végül Dunaszerdahelyen is zajos sikert aratott rockoperáját nézhették meg.

Szombaton szentmisével indult a programok folytatása, amelyet a Szent György-templomban Mons. Szakál László esperes és Srankó Szabolcs diakónus mutatott be államalapító szent királyunk emlékére. Innen a résztvevők átvonultak Szent István szobrához, városi megemlékezést tartani. Az  eseményen dr. Hájos Zoltán polgármester előbb üdvözölte a résztvevőket, akik soraiban többek között ott volt Kiss Balázs, a pozsonyi magyar nagykövetség tanácsosa, Csicsai Gábor parlamenti képviselő, városunk két alpolgármestere, dr. Horváth Zoltán és A. Szabó László, illetve Menyhárt József, az MKP elnöke, továbbá a városi intézmények, a történelmi egyházak, az iskolák és társadalmi szervezetek képviselői, s természetesen az ünneplő közösség.

A polgármester beszédében rámutatott Szent Istvánnak a magyarság történetében betöltött rendkívüli szerepére, aki a városvezető szerint a maga korában reformernek számított, s aki a hosszú évszázadokon keresztül működő társadalmi–törzsi rendszert reformált meg oly módon, hogy annak még a mai napon is van a magyar társadalomra hatása. Hájos Zoltán ezt követően a felvidéki magyarság megmaradásáról szólt. „Évről évre kevesebben érzik szükségét annak, hogy magyarnak vallják magukat, még akkor is, ha odahaza, a lakóközösségükben vagy baráti társaságban magyarul is beszélnek. Felteszem a kérdést: vajon hány évre, hány generációra van szükség ahhoz, hogy Szlovákiában ne legyenek ránk tekintettel közösségünk létszámából kifolyólag?

Ennek a tendenciának a megfordítása elsősorban rajtunk múlik. Rajtunk, hogy nagyapáink, apáink földjén, a szülőföldünkön elsősorban magyarul beszélhessünk, szokásainkat és kultúránkat átörökíthessük gyermekeinkre, környezetünk szépségét átadhassunk a következő generációnak.

A felvidéki magyar közösség megmaradásának és erősítésének előfeltétele sorsunk saját kézbe vétele. Meg kell találnunk a közösségi konszenzust a Felvidéken, létre kell hozni az egységes érdekképviseletet, amely nemcsak a felvidéki politikai pártokon alapul, hanem az együttműködésbe be kell vonni nagyobb társadalmi szervezeteket, az egyházközösségeket és a kis közösségek vezetőit. Csak a közösségi összefogás hozhatja meg a várt eredményt. Emellett szükségszerű eljuttatni a gondolatot minden egyes felvidéki magyarhoz, hogy mindenki a maga helyzetéből kifolyólag is képes legyen tenni közösségünkért s annak sikéréért. (…) A felvidéki magyar közösségnek egy lehetőségé van a megmaradásra, az erősödésre, ha biztosítani tudja a létszámához mért erős érdekképviseletet, a helyi-, a megyei önkormányzatban és a szlovák parlamentben. Nem veheti fel a szlovák közösség gondolkodását és viselkedését, nem tehet úgy, mintha többségben élne Szlovákiában.” Majd hozzátette: „Közösségünkön belül meg kell találni az egységet, függetlenül a vallási- és a politikai hovatartozástól.”

A folytatásban Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártjának elnöke szólt az ünneplő tömeghez. Beszédében saját példáján keresztül, Szent István gyermekeivel történő megismertetését említve hozta közelebb mindannyiunkhoz államalapítónkat. „István kétségtelenül korának és az egész magyar történelemnek egyik legnagyobb államférfija volt. Legfőbb érdeme, hogy képes volt előrelátóan, ma úgy mondanák, koncepcióban gondolkodni. Felismerte az országra leselkedő veszélyeket, és képes volt ezekre megfelelő válaszokat adni. Ha lehetett, diplomáciával, ha kellett, tűzzel-vassal. Egyetlen cél lebegett a szeme előtt: a keresztény magyar állam megteremtése. Minden cselekedetét ez irányította. Politikai, vallási és társadalmi szempontból tulajdonképpen ő teremtette meg Magyarországot, István jelölte ki és biztosította a jövőbe vezető utat. Népére osztatlan egészként tekintett, nem tűrte a pogány lázadókat, ahogy politikai ellenfeleivel is leszámolt, ha azok az ország egységét veszélyeztették. Nem félt tanulni másoktól, Európából keresztény tanítókat hívott, hogy az alakuló keresztény egyházat általuk is megerősítse. Törvényei szigorúak, de a törvényes rend megtartásához szükségesek voltak. Bölcsen ötvözte a keménykezű, igazságos királyt és a szelíd, keresztény uralkodót.” A gyermeki példát folytatva hozzátette: „…magamhoz vonom lányaim, s a gyermekillatú reggel puhaságába a következő mondatot mormogom: István nagy király volt, mindannyiunk királya. S ha ő nem lett volna, ma mi sem lennénk… Mi sem? – kérdez vissza Johanna, a kisebbik, s rögtön hozzáteszi: Apa, akkor jó, hogy volt… Igen. A gyerekek tudják az igazat. Jó, hogy volt” – zárta Menyhárt gondolatait.

Az ünnepi eseményen ezután a szervezetek és az intézmények képviselői elhelyezték az emlékezés és a tisztelet koszorúit, majd a helyi Szent György Kórus közreműködésével elénekelték a Himnuszt.

Az emlékünnep ezután a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ színháztermében folytatódott Dunaszerdahely Város Képviselőtestületének ünnepi ülésével, illetve Dunaszerdahely város díjainak átadásával, melyeket Dr. Hájos Zoltán polgármester, illetve Dr. Horváth Zoltán és A. Szabó László alpolgármesterek adtak át.

Idén városunk a következő személyeket díjazta. Dunaszerdahely város Pro Urbe díjában részesült Lipcsey Ildikó, a kultúra területén elért eredményeiért; a Dunaszerdahelyi Birkózó Klub a sport területén elért eredményeiért – az elismerést Hakszer Roland klubelnök vette át; és a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet a társadalmi élet területén elért eredményeiért – az elismerést Huszár László intézetigazgató vette át.

Dunaszerdahely város Pro Urbe Juvenis díját idén a kiváló fiatal sporttehetség, Lakatos Rita kapta a sport területén elért eredményeiért.

Dunaszerdahely város polgármesterének díjával a szociális területen elért eredményeiért Papp Istvánt, a társadalmi élet területén elért eredményeiért Patrick Hesselt, illetve a kultúra területén elért eredményeiért a Talentum Polgári Társulást (a díjat Kollár Katalin vette át) ismerték el.

Az Év pedagógusa díjat, valamint az Év pedagógusa közönségdíjat Antal Ágota képviselő adta át – az előbbit a jelöltek közül a Vámbéry Ármin Alapiskola pedagógusa, Bugár Edit, míg az utóbbit a magángimnázium tanára, Koczó Klára vehette át. Az Év pedagógusa díjra 2016-ban még Csölle Terézt, Kálmán Erzsébetet és Németh Viktort jelölték.

Dunaszerdahely város polgármesterének emléklapját Ján Ďurica kapta a sport területén elért eredményeiért és a város jó hírnevének itthon és külföldön való terjesztéséért (az ő elismerését távollétében édesapja vette át).

Az ünnepi gálaest hangulatát Bedőcs Imre, Benkő Géza, Karkó Henrietta, Kiripolszky Péter és a Szent György Kórus fellépése tette emelkedettebbé.

Az aznapi eseményeket a klasszikus rock-felállású csapat, a Sic Transit Folk Műhely népdalokkal átitatott esti koncertje zárta.

Vasárnap a Szent István-napok záróakkordjaként pedig a Csallóköz Kincsei nagykoncert tette fel az i-re a pontot: a tavaly nagy közönségsikert aratott műsor a kultúrközpont színháztermét is zsúfolásig megtöltötte, ami nem is csoda, hiszen azon ismert hazai zenészek, énekesek – Belkovics István, Bertók István, Bertók László, Bertók Tóth Katalin, a Black&White zenekar, Gyurcsó Réka, Ladacsi Mónika, Mészáros Ottó Meszi, Sándor Denisza, Špaček György, Tilajcsik Imre, Veszprémi János, Vontszemű István, Vörös Károly – szórakoztatták az őket vastapssal jutalmazó közönséget.

Ezt már olvasta?

Cookies