Back to top

Szent István hite és elszántsága példát mutat

Publikálva: 2020, augusztus 21 - 10:32
A magyarság - éljen bárhol a világban - nem feledkezik meg ezer év távlatából sem államalapító királyunk, Szent István ünnepéről. Így tették ezt városunkban is augusztus 20-án, amikor népes közönség tette tiszteletét a Szent István-napi ünnepségen és koszorúzáson.
Szent István hite és elszántsága példát mutat

A Szent György Kórus a Szózat eléneklésével adta meg az ünnepi megemlékezés alaphangját, majd Bíró Éva kérte fel Dr. Hájos Zoltán polgármester urat ünnepi beszédének megtartására.

Városunk polgármestere köszöntötte a megjelenteket, köztük Dr. Szilágyi Péter Ferencet, a Magyar Köztársaság Miniszterelnöksége nemzetpolitikai államtitkárságának miniszteri biztosát, Jankovics Gyula urat, Magyarország pozsonyi nagykövetségének tanácsosát, járásunk, városunk hivatalainak vezetőit, a történelmi egyházak képviselőit, valamint minden megjelent ünneplőt.

Ünnepi beszédében kiemelte, olyan államférfiról emlékezünk meg, aki hittel, elszántsággal és bátorsággal alapította meg és kormányozta a Magyar Királyságot.

„Bátor volt, mert a több évszázadokon át működő törzsi törvényeket, szokásokat, amelyekre a magyar törzsi közösség épült elvetette, átformálta annak érdekében, hogy az addig vándorló életmódot folytatott nemzetségből egy erős nemzetet kovácsoljon, amely a Kárpát-medencében telepedett le. Olyan nemzetet, hogy képes legyen megvédeni magát a betolakodóktól, ellássa magát az erdőkben elejtett vadakkal, a folyók és tavak kínálta halakkal, megtermelje magának és jószágainak az élelmet, ugyanakkor befogadja azokat a szakembereket és kereskedőket, akik az országnak javára válnak. Szent István nemcsak bátor, de előrelátó is volt, hiszen Magyarország ezer év után is létezik, tagja az Európai Uniónak, és az Észak-Atlanti Szövetségnek. Más nemzetek eltűntek a történelem süllyesztőjében, a magyar nemzet megtépázva bár, de megmaradt.”

A polgármester szavai szerint nekünk, felvidéki magyaroknak is példát mutathat hitével, elszántságával, bátorságával - nemcsak a politikusoknak, hanem a hétköznapi embereknek is.

Legyünk elszántak, legyünk a magunk által kitűzött célok iránt elszántak, legyünk elszántak abban is, hogy képesek leszünk a közösségünk érdekében politikai érdekképviseletet elérni a szlovák parlamentben, mert sok fontos döntéshozatalból kimaradunk, vagy nélkülünk hoznak meg közösségünket érintő döntéseket. Legyünk elszántak és bátrak akkor is mikor egy egységes politikai érdekképviseletet akarunk, illetve szükséges létre hozni; hiszen csak úgy tud a felvidéki magyar közösség megmaradni és gyarapodni, ha nem leszünk megosztottak, ha politikai erőnk és szavazataink nem oszlanak meg, mint ahogy az múlt évi európai parlamenti és az idei évi parlamenti választásokon volt. Elegendő bátorságra azért is van szükség, és főleg a felvidéki politikai pártok vezetőinek, hogy az egységes politikai érdekképviselet érdekében legyenek bátrak leülni egy tárgyaló asztalhoz, legyenek bátrak elmondani egymásnak ezzel kapcsolatos kételyeiket és bizalmatlanságuk okát, legyenek bátrak levetkőzni egymással szembeni sérelmeiket és előítéleteiket, legyenek bátrak, egy megállapodás elérésekor, elmondani és meggyőzni a saját pártjaiknak tagjait az egységes politikai érdekképviselet szükségszerűségéről.

Hájos Zoltán kiemelte, az egységes politikai érdekképviselet azért is szükséges, mert a hétköznapi ember hitét vesztheti, hogy közösségünk nem képes parlamenti képviseletet biztosítani mind az öt politikai párttal és mozgalommal.

A köszöntő után a Rivalda Színház képviseletében Sziklai Krisztina szavalatát hallgathatta meg az jelenlévő közösség.

Az ünnepi megemlékezés szónoka, Dr. Szilágyi Péter Ferenc, a Magyar Köztársaság Miniszterelnöksége nemzetpolitikai államtitkárságának miniszteri biztosa beszéde kezdetén kiemelte:

„100 esztendővel ezelőtt úgy látszott, hogy a beteljesednek rajtunk a történelmi jóslatok: a Szent István királyunktól örökölt országot, amelyet véres harcok során védtünk meg évszázadokon át, darabjaira szedték. „Hol vagy István király?”– hangozhatott hát szívbéli meggyőződéssel a hívás egy évszázada a magyar ajkakról. A szívekben pedig megfogalmazódott a nagy kérdés, melyet már oly sokszor tettek már fel oly sokan: Mi lesz velünk, magyarok?”

Mint mondta, azóta választ adtunk erre a kérdésre, hiszen 100 esztendő múltán is itt vagyunk, a Csallóköz szívében is ezt a választ adjuk a történelmi kérdésre: itt vagyunk.

„A magyar nemzet életereje, amely túlélte Mohácsot és Világost, túlélte a szétszakítottságot és a 20. század borzalmait is. Nemzetünk megmaradt, mert építménye ezer éves, megingathatatlan alapokon áll.”

Megköszönte városunk magyarságának a példamutató helytállást, az összetartozásba vetett hitet, melynek egyik példájaként a közelben álló felújított futballstadiont említette,

„...amelyből a Nélküled sorai elindultak a Kárpát-medencébe, majd bejárták a világot és egybeforrasztották a magyar szíveket.”

A közelmúltból azonban azt is megemlítette, mennyire megélhetővé tettük az összetartozásunkat. Hiszen számos területen - az oktatásban, a kultúrában, a gazdaságban tudunk működtetni határokon átnyúló hálózatokat.

Az ünnepi szónoklatot követően városunk vezetése, az ünnepség magyarországi vendégei, a járás és a város tisztségviselői, szervezetei fejezték ki tiszteletüket koszorújuk elhelyezésével, majd a Szent György Kórus vezetésével énekeltük el nemzeti imánkat.

Képgalériánkban tekinthetik meg az ünnepi emlékezésen és koszorúzáson készült felvételeinket.

Szöveg és kép: Rózsár Vince

Ezt már olvasta?

Cookies