Jelenlegi hely

Pályázat a Szlovák nemzeti felkelés téri óvoda igazgatói tisztségének betöltésére

Ezt már olvasta?

Publikálva: 2017, december 4 - 17:37 | Közérdekű
Dunaszerdahely városa a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának az oktatásügyi államigazgatásról és az iskolai önkormányzatokról szóló 2003. évi 596. törvénye 4. § és a közfeladatok ellátásáról szóló 2003. évi 552. törvénye 5. § és későbbi módosításaik értelmében pályázatot hirdet az alábbi intézmény igazgatói tisztségének betöltésére: Materská škola - Óvoda, Szlovák nemzeti felkelés tere 187/11, 929 01 Dunaszerdahely.
Pályázat a Szlovák nemzeti felkelés téri óvoda igazgatói tisztségének betöltésére

Képesítési követelmények:
• az adott típusú iskolák és oktatási intézmények vonatkozásában megkövetelt képzési szintre és oktatási szakra vonatkozó szakirányú és pedagógiai alkalmasság a pedagógiai és a szakvégzettségű alkalmazottakról szóló 2009. évi 317. Tt.sz törvény és későbbi módosításai értelmében és az az oktatásügyi minisztériumi 2009. évi 437. Tt. sz. rendelete értelmében, amely meghatározza a pedagógiai és szakvégzettségű alkalmazottak egyes kategóriáira vonatkozó szakmai és személyi követelményeket,
• legalább 5 éves pedagógiai gyakorlat, 
• az első atesztációról szóló tanúsítvány (pedagógiai és a szakvégzettségű alkalmazottakról szóló 2009. évi 317. Tt. sz. törvény és későbbi módosításai értelmében).  

Egyéb kritériumok és követelmények: 
• becsületbeli nyilatkozat, 
• egészségi alkalmasság (fizikai és szellemi),
• az állami nyelv ismerete.

A pályázaton való részvételhez szükséges benyújtandó okiratok: 
• írásbeli jelentkezés a tisztség betöltésére hirdetett pályázatra,
• szakmai önéletrajz,
• végzettséget igazoló okiratok hitelesített fénymásolata,
• pedagógia gyakorlatot igazoló okirat,  
• büntetlen előélet és erkölcsi feddhetetlenség - 3 hónapnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány, 
• orvosi igazolás a pedagógiai tevékenység végzéséhez szükséges fizikai és szellemi alkalmiságról a 2009. évi 317. Tt. sz. törvény 10 § és későbbi módosításai értelmében,
• az óvoda fejlesztési koncepciójának tervezete, 
• becsületbeli nyilatkozat a megadott adatok valóságáról,   
• beleegyezési nyilatkozat a pályázó személyi adatainak felhasználásához a pályázati időszak alatt a személyi adatok védelméről szóló 2013. évi 122. Tt. sz. törvény értelmében.

A munkaviszonyba lépés feltételezett időpontja: 2018. március 1.

Kérjük a pályázatot a pályázat részeként benyújtandó okiratokkal együtt, lezárt borítékban postázni vagy személyesen is benyújtható a Dunaszerdahelyi Városi Hivatal iktatójában, a borítékon kérjük feltüntetni: „Výberové konanie – MŠ Námestie SNP - NEOTVÁRAŤ” 2018. január 10-ig az alábbi címre: 

Mestský úrad 
Hlavná 50/16
929 01 Dunajská Streda 

Postázás esetén a feladó bélyegzőn lévő dátum számítódik. 
Közelebbi információt a következő telefonszámon kérhetnek: +421 31 590 39 18.
A meghatározott pályázati feltételeket teljesítő jelentkezőket a pályázat időpontjáról és helyszínéről 7 nappal a kiválasztás előtt írásban értesítjük.

Kelt Dunaszerdahely, 2017. november 30.

Dr. Hájos Zoltán polgármester