Back to top

Pályázat az Opus irodalmi folyóirat főszerkesztői posztjára

Publikálva: 2019, november 21 - 13:52
A dunaszerdahelyi székhelyű Szlovákiai Magyar Írók Társasága pályázatot ír ki az Opus irodalmi folyóirat főszerkesztői posztjának megbízatási szerződéssel történő betöltésére két éves időtartamra.
Pályázat az Opus irodalmi folyóirat főszerkesztői posztjára

A megbízatás feltétele:
- legalább öt éves szerkesztői gyakorlat
- irodalmi életben való jártasság

A felelős főszerkesztő feladatai:
- folyamatos kapcsolattartás a kiadóval
- lapkoncepció és lapterv készítése, figyelembe véve az SZMÍT választmányának 2019. november 13-án elfogadott határozatait:
1. a fiatal szerzőkkel való szoros együttműködés
2. állandó műfordítói rovat megteremtése
3. a magyar, ezen belül elsődlegesen a szlovákiai magyar irodalom prezentálása
4. a szlovákiai magyar szerzők könyveinek kritikai visszhangja törzsanyagát képezze egy-egy lapszámnak
- az egyes lapszámok tartalmának a meghatározása, szerkesztése
- a lap technikai és határidőre történő megjelentetése
- a szerzői tiszteletdíjak megállapítása
- külső és belső kommunikáció megszervezése
- kapcsolatépítés szerzőkkel, irodalmi műhelyekkel, szervezetekkel, szerkesztőségekkel
- a médiatörvény és az újságírói szakmai-etikai kódex betartása és betartatása
- a főszerkesztő a Szlovákiai Magyar Írók Társasága elnökének tartozik felelősséggel munkájáért
- legyen nyitott és elfogulatlan a különböző irodalmi áramlatok tekintetében, a beérkező írások közlésre való elfogadásának az egyetlen kritériuma a szakmai minőség legyen, álljon nyitva minden olyan írás előtt, amely szakmailag megalapozott, tartalmas

A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a részletes szakmai önéletrajzot
- a lap arculatára és szerkesztésre vonatkozó elképzeléseket

A pályázatokat a Szlovákiai Magyar Írók Társasága címére kell benyújtani zárt borítékban. A borítékra rá kell írni: főszerkesztői pályázat. A pályázat benyújtásának címe: Szlovákiai Magyar Írók Társasága, Galantská cesta 658/2F, 92901 Dunajská Streda

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 31.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. január 15.

Ezt már olvasta?

Cookies