Back to top

Óvodai beiratkozás városunkban

Publikálva: 2022, május 2 - 14:40
Az óvodai beiratkozás a 2022/23-as tanévre a Dunaszerdahely város fenntartása alatt álló óvodákban 2022 májusában zajlik.
Óvodai beiratkozás városunkban

A gyermekek három éves koruktól vehetnek részt az óvodai nevelésben, kivételes esetekben felvehető a második életévét betöltött gyermek is. Előnyben részesülnek azok a gyerekek, akik számára kötelező az óvodalátogatás.

A gyermekek felvételének feltételeit az óvoda igazgatója határozza meg, az alapvető feltételeket a város honlapján olvashatják, az egyéb feltételeket - az iskola nevelőtestületével történt egyeztetést követően - az érdeklődők számára az óvoda igazgatója teszi közzé a nyilvánosság számára elérhető helyen.

A gyermek óvodai felvétele írásos felvételi kérelem alapján történik. A gyermek törvényes képviselője a kérelemmel együtt benyújtja a gyermek egészségi állapotáról szóló igazolást, melynek tartalmaznia kell a kötelező oltásra vonatkozó információkat is.

A benyújtott kérelmek száma nincs korlátozva, az óvodába felvehető gyermekek száma az adott óvoda kapacitásától függ.

A beiratkozási kérelmek benyújtásának módjai:

  1. a város honlapjáról letölthető formanyomtatvány kitöltése, annak elküldése a kiválasztott óvoda e-mail címére,
  2. a beiratkozási kérelem személyes benyújtása a kiválasztott óvodába,
  3. postai úton történő feladás - a kitöltött adatlapot a kiválasztott óvoda címére kérik elküldeni
  4. elektronikus postával.

A gyermek kötelező óvodai nevelésben a vonzáskörzeti óvodában részesül. Kötelező óvodai nevelésben a gyermek az állandó lakhelye szerinti óvodában részesül, kivéve, ha a szülő más óvodát választ gyermeke számára, ebbe azonban a kiválasztott óvoda igazgatójának bele kell egyeznie. Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete határozatot hozott a város által fenntartott óvodák vonzáskörzeteiről a kötelező óvodalátogatás elvégzése miatt.

Ha a gyermek az iskolai év elejétől jelentkezik óvodai nevelésre, az óvoda igazgatója június 30-ig dönt a gyermek felvételéről.

Az oktatási törvény 2022. január 1-jétől hatályos 144a. §-a alapján a közigazgatási eljárásban benyújtott kérelmek, így a neveléssel és oktatással kapcsolatos kérelmek benyújtása esetében is kötelező a gyermek mindkét törvényes képviselőjének aláírása.

Mindkét törvényes képviselő kötelező aláírásától el lehet tekinteni a következő esetekben:

  • ha az egyik szülőt korlátozták vagy felfüggesztették a szülői felelősség és jogok gyakorlásában a gyermek nevelése és iskoláztatása terén,
  • ha az egyik szülőt megfosztották a szülői felelősség és jogok gyakorlatától a gyermek nevelése és iskoláztatása terén, vagy
  • ha az egyik szülő cselekvőképességét korlátozták (ez például bírósági határozat másolatával igazolható),
  • ha az egyik szülő egészségi okokból nem tud aláírni (ennek bizonyítása történhet pl. háziorvosi igazolással), vagy
  • ha a felvételi kérelem benyújtása nem tűr halasztást, a gyermek érdekét szolgálja, és a másik szülő beleegyezésének megszerzése nehezen leküzdhető akadályba ütközik (ez például írásos nyilatkozatottal igazolható).

A törvényes képviselők megállapodhatnak abban, hogy a kérelmet csak az egyik törvényes képviselő írja alá, és a határozatot csak az egyik törvényes képviselőnek kézbesítsék, ha erről a tényről írásos nyilatkozatot nyújtanak be az óvoda igazgatójának.

Az alapiskolába való beiratkozás kötelező azoknak a gyerekeknek, akik 2022. augusztus 31-ig töltik be a hatodik életévüket. Amennyiben a 6. életévét betöltött gyermek nem iskolaérett, az illetékes nevelési tanácsadó és a gyermekorvos beleegyezésével, valamint a törvényes képviselő írásos hozzájárulásával folytatja a kötelező óvodalátogatást. Erről az óvodaigazgató határozatot hoz. A határozatról értesíteni kell azt az alapiskolát is, amelybe a gyermeket beíratták.

Ezt már olvasta?

Cookies