Back to top

A Nyugat-Szlovákiai Villamosművek felhívása

Publikálva: 2019, november 27 - 06:45
A 2012. évi 251. sz. a villamos-energiáról szóló törvény 11.§ (1) bekezdés b) pontja és a (3) bekezdése és későbbi módosításai alapján a Nyugat-Szlovákiai Villamosművek felhívja az ingatlan tulajdonosokat, bérlőket és kezelőket, azon fák és egyéb növényzet és azok hajtásainak eltávolítására legkésőbb 2020. január 7-ig, amelyek veszélyeztetik a biztonságot és az elektromos berendezések megfelelő működését, és amelyek az ő ingatlanukon helyezkednek el.
A Nyugat-Szlovákiai Villamosművek felhívása

Amennyiben a megadott határidőn belül nem kerül sor a fák és egyéb növényzet és azok hajtásainak eltávolítására, akkor a 2012. évi 251. sz. a villamos-energiáról szóló törvény 11. § és későbbi módosításaival összhangban, e tevékenységet a Nyugat-Szlovákiai Villamosművek fogja végrehajtani.

Ha az ingatlan tulajdonosok, bérlők és kezelők igényt tartanak a fák és egyéb növényzet és azok hajtásainak eltávolításával járó költségek térítésére, akkor kötelesek legkésőbb 2019.11.30-ig azt a Nyugat-Szlovákiai Villamosművek felé bejelenteni és azzal együtt benyújtani a karbantartás terjedelméről és módjáról készült javaslatot és fotódokumentációt a fák és egyéb növényzet jelenlegi állapotáról és a költségek előrelátható összegét.

A fák és egyéb növényzet és azok hajtásainak eltávolításának feltételei, amelyek veszélyeztetik a biztonságot és az elektromos berendezések megfelelő működését, valamint az elektromos berendezések védelmi sávjáról szóló korlátozások és köztelezettségek részletesebb leírását a 2012. évi 251. sz. a villamos-energiáról szóló törvény 11.§ és 43.§ és későbbi módosításai, valamint az elektromos rendszert üzemeltető Nyugat-Szlovákiai Villamosművek Működési rendjének 16.17 pontja tartalmazza.

A fák és egyéb növényzet és azok hajtásainak eltávolítása során be kell tartani a környezetvédelmi jogszabályokat (főként a 2002. évi 543. sz. a természet és tájvédelemről szóló törvény és későbbi módosításai, valamint e törvény végrehajtásáról szóló 2003. évi 24. kiáltványt), hulladékgazdálkodási jogszabályokat (főként a 2015. évi 79. sz. a hulladékokról szóló törvény és későbbi módosításai) és a vonatkozó műszaki normákat és standardokat. Ha az elektromos berendezések közelében található fák és egyéb növényzet és azok hajtásainak eltávolításának biztonsága érdekében szükséges a villamos energia szolgáltatás megszakítás/szüneteltetése, akkor a tulajdonos köteles a Nyugat-Szlovákiai Villamosművektől kérelmezni a berendezés kikapcsolását azzal való manipulációt és a területe biztosítását, legkésőbb 25 naptári nappal a fák és egyéb növényzet és azok hajtásainak eltávolításának tervezett napja előtt, a lent említett elérhetőségeken. Az elektromos energia szolgáltatás megszakításának pontos időpontjának meghatározása a kérelmező és a Nyugat-Szlovákiai Villamosművek közötti megegyezésen alapul.

Azon fák és egyéb növényzet és azok hajtásainak időben és megfelelő módón való eltávolítása, amelyek veszélyeztetik a biztonságot és az elektromos berendezések megfelelő működését, alapvetően befolyásolja a minőséges, biztonságos és megbízható villamos energia szolgáltatást, a Nyugat-Szlovákiai Villamosművek ezért köszöni Önöknek előre az együttműködést.

Ezt már olvasta?

Címkék: felhívás, výzva
Cookies