Back to top

Mindent a népszámlálásról – Kérdések a nemzetiségről

Publikálva: 2021, március 25 - 10:26
Csupán néhány napunk maradt március végéig, hogy kitöltsük a kötelező népszámlálási kérdőívet – magunk és gyermekeink számára is. Az alábbiakban a nemzetiség kapcsán feltett kérdéseket gyűjtöttük egy csokorba!
Mindent a népszámlálásról – Kérdések a nemzetiségről

Ki vallhatja magát magyarnak a népszámláláson?
Mindenki, aki vállalja a magyar nemzetiséget, függetlenül attól, hogy milyen származású, milyen tannyelvű iskolába járt, milyen nemzetiségű a párja, milyen környezetben él vagy éppen hol dolgozik. A szlovák állampolgárság és az állampolgár nemzetisége között sincs semmilyen összefüggés!

Melyek a nemzetiségre vonatkozó kérdések a népszámlálási kérdőívben?
A magyarokat a népszámlálás három nagyon fontos pontban érinti. A nemzetiségre két külön blokkban kérdeznek rá. A 11. kérdésben arra válaszolhat, hogy „Mi az ön nemzetisége?” A 11.1. alkérdés pedig arra kérdez rá, hogy „Egyéb nemzetiséghez tartozónak is vallja magát?” Az anyanyelvről a következő, 12. kérdésben lehet vallani. Mindhárom kérdésnél előre megadott válaszlehetőségek közül lehet választani.

Jár-e valamilyen hátránnyal, ha a szlováktól eltérő nemzetiségűnek vallom magam?
Nem. A Szlovák Köztársaság Alkotmányának 33. cikkelye szerint „senkinek nem válhat hátrányára a nemzetiségi kisebbséghez vagy etnikai csoporthoz való tartozás.” Az alkotmány azt is kimondja, hogy mindenkinek joga van szabadon dönteni nemzetiségi hovatartozásáról, s tilos e döntés bárminemű befolyásolása és az elnemzetietlenítést célzó nyomásgyakorlás minden formája.

Első vagy második helyen jelöljem meg a magyar nemzetiséget?
A választ mindenki a legjobb érzése szerint jelölje meg. A magyar közösség szempontjából, az adatok félreértelmezésének elkerülése végett a legjobb megoldás a magyar nemzetiség kizárólagos jelölése. A szlovák házastárs, szlovák állampolgárság, szlovák iskola, szlovák felmenők nem azt jelzik, hogy valakinek szlovák a nemzetisége.

Mit írjak a második nemzetiséghez?
Egy esetleges második nemzetiség felvállalása szintén egyéni döntés kérdése, ha valakinek nincs többes identitása, nem szükséges választ adnia a kérdésre.

Mit jelent a népszámlálás a magyarság szempontjából?
A népszámlálási eredményekre kisebbségi jogok épülnek. Ezek közül a legfontosabbak a nyelvi jogok. A magyar nyelvet a magánéletben, nyilvánosan, szóban és írásban is korlátozás nélkül mindenki szabadon használhatja Szlovákia egész területén. Azokon a településeken viszont, ahol 2021-től a magyarok aránya eléri a 15%-ot, a hivatalok is kötelesek használni a magyar nyelvet. A kisebbségi kulturális támogatások pedig nagy mértékben azon fognak múlni, hogy mekkora lesz a magyarok népszámláláson elért országos számaránya. Ezért mondjuk, hogy a népszámlálás tétje anyanyelvünk és kultúránk jövője!

Mit ért a kérdőív anyanyelv alatt?
A 12. kérdésben az anyanyelv alatt arra a nyelvre kérdeznek rá, amelyet az ember gyermekkorában szüleitől vagy a környezetétől megtanult. Az anyanyelvnek nem kell azonosnak lennie a nemzetiséggel, de akinek magyar az anyanyelve, annak a nemzetisége is magyar.

Milyen nemzetiséget jelöljenek a magyarul beszélő romák?
A magyar anyanyelvű romák a magyarság részei. A kettős nemzetiség lehetőséget biztosít számukra, hogy a magyar nemzetiségük megjelölése mellett roma kultúrához való kötődésüket is feltüntetessék.


A kérdőív a statisztikai hivatal oldalán magyarul is elérhető, ide kattitnva. 

Ezt már olvasta?