Jelenlegi hely

Meghatározták a felvételik és az érettségi időpontját

Ezt már olvasta?

Publikálva: 2020, március 28 - 09:41 | Oktatás
Branislav Gröhling oktatásügyi, tudományos, kutatási és sportminiszter március 26-án meghosszabbította az iskolai oktatás és oktatási intézmények működtetésének rendkívüli megszakítását, amely 2020. március 30-tól további értesítésig érvényes. Új határidőket határozott meg az óvodai felvételi kérvények beadását, alapiskolai beiratkozást, középiskolai felvételi kérvények beadását, középiskolai felvételi vizsgákat, szóbeli érettségi vizsgákat és záróvizsgákat és művészeti alapiskolákba való felvételi vizsgákat illetően.
Meghatározták a felvételik és az érettségi időpontját

A  miniszter 2020. március 30-tól visszavonásig felfüggeszti az iskolai oktatást, azzal hogy a feltételekhez és a lehetőségekhez mérten az iskolaigazgatók elektronikus kommunikáció útján az iskola tanáraival biztosítják a tanulók önképzését.

A működés felfüggesztése nem vonatkozik a diagnosztikai központokra, a reedukációs központokra és az iskolaszanatóriumokra.

A 2019/2020-as tanév rendje – azaz a felvételik:

A 2020/2021-es tanévre az óvodai felvételi kérelmeket 2020. április 30. és 2020. május 31. között kell benyújtani.

- a beiratkozás a gyermekek személyes jelenléte nélkül zajlik, ajánlott az elektronikus kommunikáció

- egészségügyi igazolás nem szükséges; utólag kell mellékelni az egészségügyi igazolást, különben a gyermek csak az óvodai beszoktatás időszakára nyer felvételt,

- a különleges bánásmódot igénylő gyermek felvételekor nem szükséges az illetékes nevelési tanácsadó és prevenciós intézmény nyilatkozata – később kell pótolni.

Az alapiskolákban a 2020/2021-es tanévre való beiratkozásra 2020. április 15-től április 30-ig kerül sor.

- a beiratkozás a gyermekek személyes jelenléte nélkül zajlik, ajánlott az elektronikus kommunikáció

-  a törvényes képviselők által szolgáltatott adatok ellenőrzése az iskolai oktatás rendkívüli megszakításának végét követő két héten belül történik meg,

- a különleges bánásmódot igénylő gyermek törvényes képviselői utólag kötelesek benyújtani az illetékes nevelési tanácsadó és prevenciós intézmény nyilatkozatát, legkésőbb 2020. június 15-ig,

-  ha a törvényes képviselő a kötelező oktatás megkezdésének elhalasztását kéri, a kérelem részeként beadandó gyermekorvosi ajánlást, valamint az illetékes nevelési tanácsadó és prevenciós intézmény nyilatkozatát nem szükséges mellékelni, de a törvényes képviselő utólag köteles benyújtani azokat, legkésőbb négy héttel az oktatás rendkívüli megszakításának befejezése után,

A 2020/2021-es tanévre vonatkozó középiskolai oktatás iránti felvételi kérelmeket az alapiskola igazgatójának kell benyújtani 2020. május 15-ig.

- az egészségügyi alkalmasság igazolása nem szükséges;

- az alapiskolák igazgatói 2020. május 21-ig nyújtják be a 2020/2021-es tanévre vonatkozó középiskolai oktatás iránti felvételi kérelmeket az érintett középiskolákba

Felvételi vizsgák

A középiskolákba történő felvételi vizsgákra a 2020/2021-es tanévre egy naptári hét alatt, legkorábban az iskolai oktatás rendkívüli felfüggesztésének megszűnése után két héttel kerül sor.

A felvételi vizsgák a 2020/2021-es tanévre a középiskolák első évfolyamaiba a betöltetlen helyekre legkorábban 2020. június 23-án és legkésőbb 2020. június 30-án valósulnak meg,

A középiskolákba történő felvételi vizsgákra a 2020/2021-es tanévre azokon képzési szakokon, amelyek különleges képességek, készségek és tehetség bizonyításához kötöttek (tehetségvizsga) egy naptári hét folyamán, legkorábban az iskolai oktatás rendkívüli felfüggesztésének megszűnése után egy héttel kerül sor.

Az egyes középiskolákra vonatkozó konkrét időpontokat a megye székhelyén működő járási hivatalok oktatási osztályai állapítják meg az iskolaigazgatókkal együttműködve.

Érettségik

Az intézményi (belső) érettségi vizsga - az írásbeli rész kivételével - a szokásos vizsgaidőszak során, két naptári héten át, az iskolai oktatás rendkívüli felfüggesztésének megszűnése utáni két héten belül, legkésőbb 2020. június 30-ig valósul meg.

Az érettségi szakvizsga gyakorlati részét olyan formában és tartalommal kell megvalósítani, amelyet az iskolaigazgató az iskola, a gyakorlati oktatás helyszíne vagy a munkáltató munkahelye aktuális lehetőségeinek megfelelően módosít,

A záróvizsgákra, az érettségit követő képesítő szakvizsgákra és az abszolvensi vizsgákra legkorábban az iskolai oktatás rendkívüli felfüggesztésének visszavonása után két héttel kerül sor.

A záróvizsga gyakorlati részét, az érettségit követő képesítő szakvizsga gyakorlati részét és a végzős teljesítményét olyan formában és tartalommal kell megvalósítani, amelyet az iskolaigazgató az iskola, a gyakorlati oktatás helyszíne vagy a munkáltató munkahelye aktuális lehetőségeinek megfelelően módosít.

A művészeti alapiskolák felvételi vizsgáira három naptári héten belül, legkorábban az iskolai oktatás rendkívüli felfüggesztésének megszűnése után két héttel kerül sor.

A 2019/2020-as tanévben elmarad a központi (külső) érettségi vizsga és az intézményi (belső) érettségi vizsga írásbeli része, beleértve a központi (külső) pótérettségi vizsgát és az intézményi (belső) pótérettségi vizsga írásbeli részét,

A 2019/2020-as tanévben elmarad a diákok központi tesztelése az alapiskolák 9. osztályában és a nyolcosztályos gimnáziumok 4. osztályában.

A járványügyi helyzet miatt továbbra is tilos a Szlovák Köztársaság területén vagy külföldön kirándulások, tanulmányi kirándulások szervezése, sportesemények, versenyek és tanulmányi versenyek rendezése. A tilalom nem vonatkozik a távoktatás formájában zajló versenyekre és tanulmányi versenyekre. A versenyek szervezői módosíthatják a versenyek szervezeti szabályait annak érdekében, hogy a 2019/2020-as tanévben távoktatás formájában is meg lehessen azokat rendezni.

Forrás: ma7.sk

Címkék: érettségi