Back to top

Megalakult a város új képviselő-testülete

Publikálva: 2022, november 22 - 13:44
Alakuló ülését tartotta november 22-én Dunaszerdahely város új képviselő-testülete, amelynek első részében ünnepi keretek közt letette esküjét dr. Hájos Zoltán polgármester és az önkormányzat 21 megválasztott képviselője.
Megalakult a város új képviselő-testülete

Az ünnepi eseményen megjelent Pető Tibor pozsonyi magyar nagykövet, Forró Krisztián, a Szövetség politikai párt elnöke és Berényi József, Nagyszombat megyei alelnök, valamint a történelmi egyházak képviselői és a közintézmények vezetői is. A beiktatáson előbb Nyilfa Péter, a helyi választási bizottság elnöke ismertette az eredményeket, majd felkérte a megválasztott polgármestert, tegye le ünnepi esküjét. A folytatásban dr. Puha György képviselő a társai nevében is elmondta a képviselői esküt, majd mindegyikük egyenként aláírta a képviselői megbizatásról szóló okiratot.

Az eseményen Berényi József megyei alelnök is köszöntötte a megjelent vendégeket, a polgármestert és a képviselőket, beszédében kiemelve Dunaszerdahely jelentőségét nem csupán a felvidéki magyarság, hanem a magyarság egésze szempontjából.

Ezután Hájos Zoltán, Dunaszerdahely ötödik alkalommal újraválasztott polgármestere mondta el ünnepi beszédét. A polgármester szerint „az előttünk álló időszak nem lesz könnyű. A szomszéd országban háború dúl, a világ és Európa gazdasági helyzete instabil, ami egyre nagyobb terhet ró nem csak az egyes országokra, hanem az önkormányzatokra is, amit sajnos meg fogunk érezni, illetve az emberek a rezsiszámlákon és a mindennnapi bevásárlásaikon keresztül már éreznek is.

A rossz gazdasági helyzet miatt olyan döntéseket kényszerülünk majd meghozni, amelyek nem lesznek népszerűek, viszont szükségesek. Emellett azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy az önkormányzatnak napi szintű, a lakosaink érdekeit szolgáló szolgáltatásokat is nyújtania kell. És ezeknek a szolgáltatásoknak a minőségét nem szeretnénk csökkenteni, sőt!  Lehetőség szerint javítani, bővíteni is majd azokat.” Hájos Zoltán hozzátette azt is, hogy a rendkívüli helyzetben számít a testület minden egyes tagjának a munkájára, mint elmondta, „ez az idő nem az egyéni érdekek és csatározások ideje kell legyen, hanem a közösségért együtt végzett munkáról kell szólnia.”

A 21 megválasztott képviselő:

1. választási körzet:

1. Brunczvik Tünde

2. Nagy Krisztián

3. Bachman László

4. Herceg Andrea

5. Penczinger Csaba

2. választási körzet:

1. Karaffa Attila

2. A. Szabó László

3. Nagy Iván

4. Gútay László

5. Őri Rita

6. Jarábik Imre

3. választási körzet:

1. Puha György

2. Horváth Zoltán

3. Szelle Erika

4. Hodosy Szabolcs

5. Horony Ákos

4. választási körzet:

1. Dakó Sándor

2. Földes Károly

3. Bugár György

4. Hakszer Roland

5. Dohorák Sándor

A szünet után a megszokott formában folytatódott a képviselő-testületi munka, már a meghívott vendégek nélkül. Hakszer Roland javaslatára a képviselők ezúttal nem döntöttek a képviselők jutalmazásáról, erről majd egy későbbi ülésen szavaznak.

A szakbizottságok összetétele kapcsán Szelle Erika független képviselő olyan felvetéssel élt, hogy a tagság 4-4 arányban legyen felosztva, a képviselők és négy külső szakember között. Hájos Zoltán polgármester a külsősök ilyen jellegű bevonását nem tartotta hatékonynak, szerinte a képviselőknek nagyobb súlyban kell jelen lenniük. Hodosy Szabolcs arra emlékeztetett, a szabályozás nem gátolja a külső szakemberek bevonását egy-egy adott szakmai kérdés megvitatására, amely eddig is működött. Brunczvik Tünde egyetértett Szelle Erika javaslatával, de 6 képviselő és 4 külső szakember bevonását támogatta volna. Horony Ákos szerint a megválasztott képviselők vállalják a döntések politikai felelősségét, éppen ezért nem kerülhetnek kisebbségbe, s a Szövetség képviselője úgy vélte, gyakrabban kell majd külső szakértőket bevonni egy-egy téma kapcsán. Bachman László is a 6-4 arányt támogatná a bizottsági összetétel kapcsán.

A képviselők többsége végül Szelle és Brunczvik módosító javaslatát nem támogatva az eredeti javaslat mellett döntött, amely 6-2 arányt jelent.

Kinevezték az új alpolgármestert is – Hájos Zoltán döntése alapján az elkövetkező időszakban azonban csak egy alpolgármestere lesz városunknak, mégpedig Karaffa Attila személyében.

A Városi Tanács tagjai a következők lettek: Karaffa Attila, Horony Ákos, A. Szabó László, Dakó Sándor, Nagy Krisztián, Horváth Zoltán, Hakszer Roland. A hét hely közül egy a törvény alapján az alpolgármesteré, a többi hat helyre hat jelöltet javasoltak – a titkos szavazás első körében Dakó Sándor nem érte el a megfelelő szavazatot, csak a másodikban.

Szelle Erika javasolta a korábbi szakbizottságok mellett egy energetikai bizottság létrehozását, a képviselők azonban úgy döntöttek, a témával a környezetvédelmi bizottságnak kell foglalkoznia.

A bizottsági tagságok kapcsán kisebb finomhangolásra került sor, igazán vita csak a városfejlesztési bizottság szintjén alakult ki, itt az elnök és az alelnök személyét megszavazták a képviselők, majd titkos szavazáson választottak ki hat jelölt közül négyet.

A bizottságok összetétele a következőképp alakult.

Mandátumvizsgáló bizottság

(a bizottság hatáskörei: mandátumvizsgálat, összeférhetetlenség, közfunkciók betöltésével kapcsolatos panaszok elbírálása és közérdekvédelem)

 • Bachman László (elnök)
 • Horony Ákos (alelnök)
 • Bugár György
 • Hodosy Szabolcs
 • Brunczvik Tünde
 • Penczinger Csaba

Pénzügyi bizottság

(a bizottság hatáskörei: a város vagyonával való gazdálkodás és vállalkozási tevékenység, pénzügyek, költségvetés, zárszámadás)

 • Hodosy Szabolcs (elnök)
 • A. Szabó László (alelnök)
 • Földes Károly
 • Karaffa Attila
 • Horváth Zoltán
 • Herceg Andrea

Városfejlesztési bizottság

(a bizottság hatáskörei: városfejlesztés, területrendezés, beruházás, közlekedés, európai uniós alapok, idegenforgalom)

 • Dakó Sándor (elnök)
 • Horony Ákos (alelnök)
 • Karaffa Attila
 • Dohorák Sándor
 • Brunczvik Tünde
 • Földes Károly

Környezetvédelmi bizottság

(a bizottság hatáskörei: környezetvédelem, természetvédelem, közrend és közbiztonság)

 • Szelle Erika (elnök)
 • Dohorák Sándor (alelnök)
 • Bachman László
 • Gútay László
 • Nagy Iván
 • Őri Rita

Oktatási és kulturális bizottság

(a bizottság hatáskörei: oktatás, kultúra és nemzetközi kapcsolatok)

 • Gútay László (elnök)
 • Nagy Iván (alelnök)
 • A. Szabó László
 • Karaffa Attila
 • Őri Rita
 • Jarábik Imre

Ifjúsági és sportbizottság

(a bizottság hatáskörei: ifjúság, sport és test-kultúra)

 • Nagy Krisztián (elnök)
 • Bugár György (alelnök)
 • Gútay László
 • Dohorák Sándor
 • Brunczvik Tünde
 • Horváth Zoltán

Egészségügyi és szociális gondoskodás bizottsága

(a bizottság hatáskörei: szociális politika, egészségügy, gondozó szolgálat és jótékonyság)

 • Puha György (elnök)
 • Horváth Zoltán (alelnök)
 • Bugár György
 • Földes Károly
 • Nagy Krisztián
 • Jarábik Imre

Nemzetiségi és nyelvhasználati bizottság

(a bizottság hatáskörei: nemzeti kisebbségi nyelvek használat, a magyar nyelv, mint kisebbségi nyelv használata a hivatali érintkezésben)

 • Horony Ákos (elnök)
 • Nagy Iván (alelnök)
 • A. Szabó László
 • Őri Rita
 • Jarábik Imre
 • Penczinger Csaba

A testületi ülésen meghatározták a polgármester fizetését, valamint a következő testületi ülés időpontját, amely december 13-án lesz.

(rp)

Ezt már olvasta?

Cookies