Back to top

A Kondékról szól a Csallóközi Múzeum tematikus kiadványa

Publikálva: 2023, február 6 - 08:36
A tavalyi év legvégén látott napvilágot a Csallóközi Múzeum híradója. A XXVII. évfolyam 2022-es száma tematikus kiadvány lett: a pókateleki Kondé családdal foglalkozik.
A Kondékról szól a Csallóközi Múzeum tematikus kiadványa

Nagy Iván, a Csallóközi Múzeum igazgatója írja a kiadvány előszavában:

„A kutatás az utóbbi években a Múzeumhoz ezer szállal kötődő Kondé családra fókuszált. Ráadásul Dunaszerdahely városa a 2022-es évet a Kondé család éveként hirdette meg. Múzeumunk is bekapcsolódott a Kondé emlékév rendezvényeibe: volt nálunk a Kondé család eredetét és történetét bemutató helytörténeti kiállítás és konferencia is.

A konferenciáról külön érdemes szólni, hiszen négy kutató magas színvonalon mutatta be eddigi kutatási eredményeit.

Nagy Iván etnológus a Kondé családnév kialakulásának kérdését járta körül.  Előadásában arra a mindmáig legrejtélyesebb kérdésre igyekezett választ adni, miszerint miért vette fel a 15. század közepén az addig Fekete nevű család a Kondé nevet. Nagy Iván a névtan eszközeivel világított rá néhány fontos tényre és felvetésre.

Csiba Balázs, a pozsonyi Comenius Egyetem oktatója kora egyik híres személyiségének, a 15. században élt Kondé Mihálynak, Pozsony megye alispánjának az életét igyekezett feltárni a hallgatóság előtt. Kondé Mihály életét és személyiségét levéltári forrásokból összeillesztett előadásban mutatta be.  

Nyáry István, a Csallóközi Múzeum munkatársa a Kondék családfájának 18–20. századi részét mutatta be. Előadásában aprólékosan nyomon követhettük a család szerteágazó rokonsági kapcsolatait, eljutva egészen a mai leszármazottakig.

Nagy Attila helytörténész pedig a 18. és 19. század fordulóján élt pókateleki Kondé Istvánt mutatta be sajátos módon. Előadásában e jeles személyiség sírjának a történetét elevenítette fel régi fotók segítségével, majd kitért az 2022-es Kondé emlékév keretében zajlott exhumálás és az újratemetés történetére is. Nagy Attila arra is felhívta a figyelmet, hogy az 1774–1811 között templomatya Kondé Istvánnak köszönhetjük a Szent György-templom mai berendezését (oltárait, padjait stb.) is.”

Az ingyenes kiadvány a Csallóközi Múzeumban érhető el.

Ezt már olvasta?

Cookies