Back to top

Kiss Róbert: „Egész gyermekkorától töretlenül hűséges katolikus vallásához”

Publikálva: 2023, április 25 - 06:56
Kulcsár Tibor templomatya, a helyi katolikus plébániaközösség gazdasági tanácsának a tagja vette át az idei Szent György-díjat. Az ünnepségen a kitüntetettet Kiss Róbert tb. kanonok, a Nagyszombati Főegyházmegye általános helynöke, Dunaszerdahely város díszpolgára méltatta. A következőkben az ő méltatását tesszük közzé.
Kiss Róbert: „Egész gyermekkorától töretlenül hűséges katolikus vallásához”

Tisztelt jelenlévők,

KULCSÁR Tibor 1960. április 16-án született, a napokban töltötte be 63. életévét. Egész gyermekkorától töretlenül hűséges katolikus vallásához.

2000 óta  – 23 éve – tölti be a templomatyai tisztséget és tagja a plébániaközösség gazdasági tanácsának. Neve összefonódott a dunaszerdahelyi Római-Katolikus Egyházközség életével, minden területen segíti a plébánia mindennapjait.

Az Isten házának szeretetét a szülői házból hozta magával.

Templomatyaságának első évtizedében felügyelte, szervezte a Dunaszerdahely városától kapott új plébániaépület átépítését, a Szent György-templom teljes külső és belső generáljavítását, festését, padok felújítását, a karzat újjáépítését, új sekrestye építését, és az orgona javítását.

Majd a sikabonyi új templom építésének az irányítását, munkálatainak mindennapos koordinálását vette kézbe.

Ennek köszönhetően 2014-től Sikabonyban is naponta megszólal a déli harangszó, mely imára és rendszeresen szentmisére hívja a városrész híveit. Az ő vezetésével a templom kórusa is elkészült, hogy Isten háza minél több embert tudjon befogadni.

Kulcsár Tibor testvérünk nemcsak a kőből épült templomaink építője, hanem a plébániaközösség oszlopos tagja – aki szükség szerint mint szolgálattevő segít a szentmisékben, kiveszi részét a plébánia rendezvényeinek megszervezésében.

MINT PEDAGÓGUS segít a papságnak a katolikus ifjúságunk nevelésében. A rendszerváltás után az iskolai hitoktatás bevezetése előtt a középiskolások hitoktatását ás az ökumenikus imatalálkozók bevezetését szorgalmazta.

MINT NEVELŐ segíti a lelkipásztori munkát a vallási közösség összetartó erejének a megszilárdításában.

Hűséges, szolgálatkész ember, aki példás, hitvalló életével családját és környezetét is erősíti hitében, vallásos meggyőződését munkahelyén a pedagógusok között is felvállalja, élő kapcsolatot tart a városvezetéssel.

A Vidékfejlesztési Szakközépiskola Kollégiumának főnevelőjeként, az iskola igazgatójának támogatásával vendéglátója számos rendezvénynek: teológiai előadások, Biblia olimpiász, Szent György bál és egyéb kulturális rendezvénynek.

A Szent György Lovagrend Szlovákiai Priorátusának FŐKANCELLÁRJAKÉNT kiveszi részét a Szent György búcsú és a Városi Szent György napok kulturális rendezvényeinek a szervezésében.

Szolgálatot végez a lelkiségi csoportok körében, támogatja a plébániai karitász munkáját, érzékenységet mutat a rászorulókat és az elesetteket iránt.

2015-ben megszervezte és eljuttatta városunk iskoláinak ajándékát Dunaszerdahely testvérvárosának Beregszász gyermekotthonai számára.

Tevékenységében, szolgálatában mindig számíthat családja támogatására, akiknek ezúton is köszönjük, hogy biztosítják számára a kiegyensúlyozott hátteret.

Kulcsár Tibort 2012 ben a Nagyszombati Főegyházmegye is kitüntette. Orosch János érsek atya Erdő Péter bíboros úr jelenlétében neki ajándékozta a Szent Erzsébet Rózsája-díjat, amellyel az egyházmegye azokat a híveket jutalmazza, akik az elhagyatottak és rászorulók között karitatív munkát végeznek, és ezáltal Krisztus szeretetét közvetítik az emberek között.

Ünnepeltünk ma a Szent György-díjban részesül. Kitüntetéséhez mindannyiunk nevében gratulálok, további életéhez sok erőt és egészséget kívánok.

Ezt már olvasta?

Cookies