Back to top

Ipolyi Arnold Népmesemondó Verseny, 2017 – felhívás

Publikálva: 2017, január 18 - 12:17
A Csemadok Országos Tanácsa megbízásából a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet a magyarság kiemelkedő néprajzkutatójának és folklórgyűjtőjének, Ipolyi Arnoldnak tiszteletére, nyolcadik alkalommal hirdeti meg fent nevezett versenyét, melynek célja a magyar prózai népköltészeti műfajok, illetve azok hagyományos módon történő előadásának népszerűsítése. A verseny célja a magyar prózai népköltészeti műfajok műfaji és táji jellegzetességeinek megjelenítése, a hagyományos mesemondás, történetmesélés sajátosságainak megtartása a színpad adta keretek között is.
Ipolyi Arnold Népmesemondó Verseny, 2017 – felhívás

A jelentkezők a következő korosztály szerinti kategóriákban versenyezhetnek:

1. kategória – óvodások (5-6 évesek)

2. kategória – alapiskolák tanulói (1-3. évf.)

3. kategória – alapiskolák tanulói (4-6. évf.)

4. kategória – alapiskolák tanulói (7-9. évf.)

5. kategória – középiskolák tanulói

6. kategória – felnőttek

 

Iskolai fordulók, elődöntők, döntő:

A verseny döntőjét iskolai fordulók és területi elődöntők előzik meg. A kisiskolák maximum 5, a teljes szervezettségű iskolák maximum 10 versenyzőt indíthatnak. Amennyiben egy adott intézményen belül a megadottól nagyobb létszámú érdeklődés mutatkozik, kérjük az iskolai fordulókat 2017. március 25-ig lebonyolítani és a résztvevők számát feltüntetni az elektronikus jelentkezési lapon.

A területi elődöntők helyszínei (a jelentkezések alapján):

Nyugat-Szlovákia: Szenc, Bős, Zsigárd, Komárom, Érsekújvár, Ipolyszakállos

Közép-Szlovákia: Ragyolc, Bátka, Várhosszúrét

Kelet-Szlovákia: Kisgéres

Az egyes elődöntők pontos helyszínéről és időpontjáról minden jelentkezőt értesítünk, valamint közzétesszük az intézet honlapján.

 

Nevezési határidő: 2017. március 31.

A verseny döntőjének helyszíne és időpontja: Rozsnyó, 2017. június 4-5. (vasárnap, hétfő)

 

A nevezés feltételei:

A versenyben a fenti kategóriák szerinti korosztályú, Szlovákiában élő fiatalok és felnőttek vehetnek részt.

A versenybe a magyar prózai népköltészeti műfajok közül választott népmesével, népmondával, egyéb történettel lehet benevezni.

A népmese és egyéb prózai népköltészeti műfajok választásáról:

Ajánlott a versenyző lakhelyéhez, szűkebb régiójához (néprajzi csoport, tájegység), tájnyelvi dialektusterületéhez kötődő meseválasztás. Az írott forrásokon kívül természetesen az adott közösségeken belül élő hagyományőrző idős mesemondóktól való mesetanulás is igénybe vehető, sőt mi több, külön értékelendő. Mivel a mese az élőszó művészete, ajánlott a szabad, rögtönzött előadásmódon alapuló hagyományos mesemondói stílus követése, a mesei nyelvezet sajátosságainak megjelenítése, a tájnyelv, illetve az eltűnő félben lévő tájszavak használata. Ugyancsak ajánlott az előadó lakóhelyéhez, régiójához kötődő népviselet használata.

A népmesén kívül egyéb prózai népköltészeti műfajokkal (monda, anekdota, trufa, példázat) is lehet nevezni. Reményeink szerint így még inkább lehetőség nyílik a rögtönzött előadásmódon alapuló mesemondás, történetmesélés kamatoztatására, illetve a rövidebb epikumok (pl. eredetmagyarázó mondák, boszorkánytörténetek) különböző szempontok szerinti kapcsolására.

Ajánlott továbbá a gyakran megjelenő mesék (A feledékeny legény, A bolond falu, A pletykás asszonyok, A selyp lányok, stb.) mellőzése, vagy azok egyedi, a szokványostól eltérő változatainak választása.

A hagyományos mesemondás mibenlétének, elsajátításának és továbbadásának céljából figyelmükbe ajánljuk Raffai Judit: A magyar mesemondás hagyománya című könyvét (Budapest, 2004), valamint a magyar nyelvterület bármely vidékén gyűjtött elbeszélő hagyományt tükröző személyi, vagy táji monográfiákat. A felkészüléshez továbbá hasznos segítséget nyújt a versenyfelhívás mellékletét képező bibliográfia (Szlovákiai magyar néprajzi tájak prózai népköltészeti kiadványainak bibliográfiája), valamint az intézet honlapján található Szlovákiai Magyar Szövegfolklór Archívum:

http://csemadok.sk/intezet/kozmuvelodesi-adattar/szlovakiai-magyar-szovegfolklor-archivum

Megjegyzés:

Az egyenes ágon továbbjutó háromszoros arany okleveles versenyzőknek két mesével (történettel) kell nevezniük, melyek közül a versenyen a zsűri által kiválasztottat kell előadniuk.

A zsűri:

A versenyzők teljesítményét néprajzosokból, előadóművészekből és pedagógusokból álló szakmai zsűri értékeli. Az egyes elődöntők szakmai gesztorai:

Nyugat-Szlovákia: Szanyi Mária, néprajzkutató, pedagógus

Közép-Szlovákia: Mgr. Varga Norbert, folklórkutató, együttesvezető – Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet

Kelet-Szlovákia: Badin Ádám, előadóművész – Rozsnyói Meseszínház

A verseny szakmai főszervezője Varga Norbert.

 

JELENTKEZÉS:

Jelentkezni kizárólagosan elektronikus úton, az alábbi linkek alatt lehet:

az 1-5. kategóriák (óvodák, iskolák) részére: klikkeljen ide!
a 6. kategória (felnőttek részére): klikkeljen ide!

 

Bővebb információk:

Szakmai kérdések tekintetében: Mgr. Varga Norbert: 0908 041 947

Szervezési kérdések tekintetében: Mgr. Huszár László: 0905 358 529, 031 552 24 78

Ezt már olvasta?

Címkék: Csemadok, felhívás
Cookies