Jelenlegi hely

Ingyenes online lexikonok, kiadványok!

Ezt már olvasta?

Publikálva: 2017, május 23 - 09:14 | Színes
Pedagógusok, tanulók, de műkedvelők, kutatók számára is érdemes ellátogatni a legnagyobb magyarországi adathordozókat készítő Arcanum oldalára, ahol most már ingyenesen is elérhetők a korábban CD-ROM-okon megvásárolható tartalmak!
Ingyenes online lexikonok, kiadványok!

„Éppen 20 éve, hogy útjára indult a CD-ROM kiadás Magyarországon. 1997-ben jelentek meg az azóta is népszerű VersTár, a Biblia kiadványaink. Ezt követően több mint 300 kiadványt készítettünk, amely a kultúránk valamennyi szeletét lefedték. Sorban jelentek meg a lexikonok, írói életművek, családtörténeti kiadványok, történelmi monográfiák.

Nagy meglepetésünkre 20 év után is sokan keresik ezeket az alapműveket, kiadványokat. Időközben a CD, mint adathordozó kiment a divatból, és a lemezhez tartozó szoftverkörnyezetet is egyre nehezebb az egyre változó operációs rendszerekhez igazítani. Mivel adatpártiak vagyunk, nem a hordozóhoz, nem  technológiához vagyunk hűségesek, hanem az adathoz, fontosnak tartottuk, hogy a legfontosabb, legértékesebb adatainkat megőrizzük a jövőnek. Az annak idején kézi szedéssel készült, korrektúrázott anyagokat versenyképesnek tartjuk a ma nagy tömegben előállított automatikus szövegfelismeréssel készített kétrétegű PDF-ekkel.

A mintegy 300 megjelent kiadványunk közül mintegy 100 darab esetén érezzük úgy, hogy továbbvitelre érdemes, még akkor is, ha esetleg időközben PDF formátumban az ADT (adtplus.arcanum.hu) rendszerbe is felkerült. Számos térképes kiadványunk új, hatékonyabb formában a MAPIRE rendszeren (mapire.eu) érhető el, georeferálva, a mai térképekkel közösen, számos levéltári kiadvány pedig a HUNGARICANA rendszeren érhető el (hungaricana.hu). Talán csak néhány olyan CD-ROM kiadványunk van, amely továbbvitele, fenntartása értelmét veszítette.

20 év után úgy döntöttünk tehát, hogy a legértékesebb kiadványainkat ingyenesen közrebocsátjuk az Interneten. A publikálást szokásosan a saját fejlesztésű keresőprogramunkkal végeztük el.”

Az alább felsorolt kiadványok itt érhetők el!

Szépirodalom
Verstár - ötven költő összes verse
 
Ady Endre összes prózai műve
Jókai Mór összes művei
Krúdy Gyula munkái
Mikszáth Kálmán összes művei
William Shakespeare összes művei - Angol
William Shakespeare összes művei - Magyar

Lexikonok
A Pallas nagy lexikona
A magyar nyelv értelmező szótára
A magyar nyelv szótára – Czuczor–Fogarasi
Magyar néprajzi lexikon
Magyar életrajzi lexikon
Magyar írók élete és munkái – Szinnyei József
Magyarország leírása – Vályi András
Magyarország geográfiai szótára – Fényes Elek
Bibliai nevek és fogalmak lexikona
Haag lexikon
Keresztyén bibliai lexikon
Ókori lexikon
Magyarország a második világháborúban • Lexikon A-ZS
Magyar etimológiai szótár
Irodalmi alakok lexikona
Ki kicsoda az antik mítoszokban
Ki kicsoda a Bibliában
Ki kicsoda Shakespeare világában
Színes szinonimatár
Hegedüs Géza: Irodalmi arcképcsarnok
Pannon Enciklopédia
Régi magyar szólások és közmondások

Biblia
Biblia. A Magyar Biblia Tanács fordítása
Biblia. Károli Gáspár fordítása
Biblia. Szent István Társulat fordítása

Fontos alapművek
Bánlaky József: A magyar nemzet hadtörténelme
Bona: Tábornokok, törzstisztek
Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai
Brehm: Állatok világa
Csánki Dezső: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában
Domanovszky: Magyar művelődéstörténet
Kurze Geschichte Siebenbürgens
Erdély, Bánság és Partium történeti és közigazgatási helységnévtára
Erdély története hátom kötetben
Kristó Nagy István: Gondolattár
Kempelen Béla: Magyar nemes családok
Kossuth Lajos összes munkái
Kossuth hírlapírói munkássága
Kutyatár
Madaraink
Magyar irodalomtörténet
A magyar nemzet története
A magyar sajtó története
Magyar Történeti Életrajzok
Magyar viseletek története
A múlt magyar tudósai
Nagy Iván: Magyarország családai
Országleírások
Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben
Magyar könyvészet 1712–1920
Siebmacher: Wappenbuch
Száz Magyar Falu
Tények Könyve
Tündérkert
Turul 1883-1950
Váradi Jegyzőkönyv / Regestrum Varadinense (1208-1235)
Virágaink

Címkék: oktatás