Back to top

Így változnak az illetékek április 1-jétől

Publikálva: 2024, március 7 - 13:36
A Dunaszerdahelyi Városi Hivatalban a konszolidációs csomag részeként 2024 áprilisától több közigazgatási illeték is megváltozik. Az alábbiakban ezeket a változásokat foglaljuk össze.
Így változnak az illetékek április 1-jétől

1. Kivonat készítése az anyakönyvből vagy írásos igazolás kérvényezése az anyakönyvi hivatalban, valamint a speciális anyakönyvből (kivéve az első születési, házassági és halálozási anyakönyvi kivonatot)

március 31-ig: 5 EUR

április 1-től: 7 EUR

Megjegyzés: amennyiben hivatalból szükséges az anyakönyvekben található adatok javítása, úgy az illeték nem számolható fel az új kivonat készítéséért.

2. Többnyelvű formanyomtatvány készítése külön előírás szerint

március 31-ig: 5 EUR

április 1-től: 7 EUR

Megjegyzés: ez a tétel az Európai Parlament és az Európa Tanács 2016/1191 sz. rendelete alapján kerül felszámolásra, amely 2016. július 6-án a bizonyos közokiratok benyújtásának egyszerűsítése révén támogatja az uniós polgárok szabad mozgását, valamint módosítja az (EU) 1024/2012 rendeletet (EU L 200, 2016. július 26.).

3. A személy tartózkodási helyéről kiadott igazolás vagy írásos értesítés kiadása, valamint a jármű tulajdonosáról és annak tartózkodási helyéről (székhelyéről) kiadott írásos értesítés kiadása

március 31-ig: 5 EUR

április 1-től: 7 EUR

Mentesülés: a tartózkodási helyről szóló írásos értesítés díjától mentesek a posták, a szociális szolgáltatásokat nyújtó intézmények, jogi személyek és természetes személyek, akik prevenciós tevékenységet végeznek vagy társadalmi tanácsadást, szociális szolgáltatásokat nyújtanak az erre vonatkozó külön törvény által meghatározott feltételek mellett, és nem végeznek nyereségorientált prevenciós tevékenységet.

4. Nyilvántartások ellenőrzése, minden egyes nyilvántartási kötetre

március 31-ig: 2 EUR

április 1-től: 3 EUR

5. Külföldön bekövetkezett anyakönyvi esemény speciális anyakönyvi bejegyzése iránti kérelem

március 31-ig: 10 EUR

április 1-től: 15 EUR

6. Házasságkötés szlovák állampolgárok között abban az anyakönyvi hivatalban, amelynek illetékességi területén egyik házasulandó személy sem rendelkezik állandó lakhellyel

március 31-ig: 20 EUR

április 1-től: 30 EUR

Mentesülés: azok a házasulandó személyek, akik közül az egyikük ideiglenes tartózkodási helye szerinti anyakönyvi hivatalban kötnek házasságot, mentesülnek az illeték megfizetése alól.

7. Házassági engedély a meghatározott időszakon kívül

március 31-ig: 20 EUR

április 1-től: 30 EUR

8. Engedély a hivatalosan kijelölt helyiségen kívüli házasságkötésre

március 31-ig: 70 EUR

április 1-től: 100 EUR

9. Házasságkötés a Szlovák Köztársaság állampolgára és külföldi között

március 31-ig: 70 EUR

április 1-től: 100 EUR

10. Házasságkötés külföldiek között

március 31-ig: 200 EUR

április 1-től: 280 EUR

11. Házasságkötés, ha egyik házasulandó személy sem rendelkezik állandó lakhellyel a Szlovák Köztársaság területén

március 31-ig: 200 EUR

április 1-től: 280 EUR

Mentesülés (4-11.):

a díjfizetési kötelezettség alól mentesülnek mindazok, akik közvetlen életveszélyben vannak, valamint a súlyos fogyatékosságot tanúsító igazolvánnyal rendelkeznek.

Megjegyzés (4-11.):

- a díjat csak az egyik házastársnak kell megfizetnie.

- a díjat annál az anyakönyvi hivatalnál kell megfizetni, amely a házasságot az anyakönyvbe bejegyzi; ez akkor is érvényes, ha a házasságot bejegyzett egyház vagy vallási szervezet előtt kötik meg.

- a 11. pont szerinti díjbeszedés esetén a 9. vagy 10. pont szerinti díjat nem kell megfizetni.

12. Az egyéni vállalkozó nyilvántartásba vételéről szóló igazolás kiállítása

március 31-ig: 6,50 EUR

április 1-től: 10 EUR

13. Az egyéni vállalkozó alapító okiratában szereplő vezetéknév vagy állandó lakhely megváltoztatása

március 31-ig: 1,50 EUR

április 1-től: 2 EUR

(dunstreda.sk)

Ezt már olvasta?

Cookies