Jelenlegi hely

Határon átnyúló együttműködés

Ezt már olvasta?

Publikálva: 2018, február 19 - 06:43 | Hírek
Az INTERREG V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programban megvalósuló CULTACROSS projektről is kérdeztük az Arrabona EGTC képviselőit.
Határon átnyúló együttműködés

Az Arrabona EGTC Cultacross projektjében a tavaly októberi dunaszerdahelyi aláírást követően eddig milyen fejlesztéseket sikerült megvalósítani?

A projekt hivatalos kezdete 2018. január 1., így a közel másfél hónapban a következő jelentősebb tevekénységeket szükséges megemlíteni: A Kulturális Akció Csoportot (KACS) tagjait alkotó művészeti és kulturális szervezetek kiválasztása megtörtént, a velük történt egyeztetést követően a delegált személyek is kiválasztásra kerültek.
Ajánlattételi felhívások kerültek kiküldésre az alábbi két témában:

  • Szakmai műhelymunkák általános rendezvényszervezési és szakmai lebonyolítására, valamint kapcsolódó szakmai dokumentumok elkészítésére
  • Szakértői tevékenység folytatására kulturális és természeti értékek turisztikai célú hasznosítására. A témában szaktudással rendelkező piackutatási szakértő által végzett előzetes piackutatás megvalósítása, helyzetfelmérés és kockázati terv készítése, marketingstratégia és programtervezés.

Dunaszerdahely város esetében a beruházáshoz kapcsolódó közbeszerzési dokumentumok előkészítésre kerültek, és az illetékes hatóság részére véleményezésre megküldésre került.


Kik fordulhatnak meg Önöknél, illetve milyen projektekben tudnak segítő kezet nyújtani?

Az Arrabona EGTC-nek jelenleg 31 tagtelepülése van, velük folyamatos a kapcsolattartás a pályázatfigyelés, pályázatok generálása során. Az Arrabona EGTC tagtelepüléseinek és a társulás által érintett területén lévő településeknek is segítséget nyújt a hamarosan megjelenő Interreg V-A SKHU Kisprojekt Alap nyújtotta
pályázati lehetőség.

A Kisprojekt Alap (KPA) alapvető célja a határon átnyúló társadalmi kohézió erősítése helyi szintű együttműködések támogatásával, valamint olyan hosszútávú együttműködések kialakításával és fejlesztésével, ahol a szereplők a helyi/regionális projekteken keresztül szerzett támogatásokat a határ mind a két oldalán fel tudják használni. A Kisprojekt Alap az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Program két prioritási tengelyének keretén belül kerül megvalósításra, amelynek célkitűzéseihez hozzá kell járulnia:
PT1 – Természet és kultúra
PT 4 - Közintézmények és a határtérségben élő emberek határon átnyúló együttműködésének javítása

Az Arrabona EGTC számos szervezettel áll partneri viszonyban. E szervezetekkel elsősorban a közös projektek fejlesztése során kerültünk kapcsolatba, és a projekt fejlesztés és megvalósítás során folyamatos kapcsolattartás jellemzi a kommunikációnkat. (pl. szlovákiai részről Pozsonyi Kerület Önkormányzat; Area s.r.o. (Somorja); Municipal s.r.o (Dunaszerdahely); Dunaszerdahely Város Önkormányzata). Az Arrabona EGTC a fentiekben bemutatott pályázati forrásokon túl, minden tagtelepülése számára széleskörű szakmai támogatást nyújt a településfejlesztéssel, kulturális együttműködéssel, turisztikai, illetve egyéb nemzeti és határon átnyúló fejlesztésekhez.

A Cultacross kiemelt célja Győr és Dunaszerdahely kulturális és örökségi értékeinek hasznosítása a közösségi rendezvények és fesztiválok infrastrukturális hátterének fejlesztése. Van-e már valamilyen tervezet, hogy milyen rendezvények megvalósítását szeretnék kivitelezni?

A projektpartnerek alapvető, közös célkitűzésé a régióba ─ és itt egy egységként kezelendő a két város által lefedett terület ─ érkező látogatók számának növelése és az itt töltött idejük meghosszabbítása. A projekt fő célja Győr, Dunaszerdahely és a régió gazdag kulturális örökségének jobb kihasználása a városok kulturális repertoárjának fejlesztésével, helyi művészek, döntéshozók, a civil társadalom és vállalkozók innovatív együttműködésére támaszkodva. A projekt célja a meglévő szolgáltatások magasabb színvonalra emelése kisléptékű infrastrukturális beruházással, valamint a meglévő felszerelések fejlesztésével. A projekt eredményeként színesítjük a meglévő kulturális és fesztivál kínálatot a két város közös programjaival kibővítve.
Évente több nagyobb és kisebb kulturális rendezvénynek ad otthont a projekt keretében a két város. A kulturális és szabadidős programok a határmenti együttműködés keretében jól összekapcsolhatók, hiszen Győr és Dunaszerdahely igen közel fekszik egymáshoz. Győr pezsgő kulturális élettel büszkélkedhet a régióban, míg Dunaszerdahely gazdag szabadtéri programokat kínál.
A Kulturális Akció Csoport megvalósuló műhelymunkái végig kísérik az egész projektet, melynek eredményeképpen Győr és Dunaszerdahely város együttműködésében egy, a kulturális programkínálatot előtérbe helyező konkrét turisztikai attrakció jön létre. A műhelymunkák során tesz konkrét javaslatot a KACS, hogy milyen rendezvények valósuljanak meg mind a program keretében, mind a hosszútávú együttműködés során.

Milyen kulturális események népszerűsítésének a lehetőségét látják a két város, Győr és Dunaszerdahely között, illetve milyen kulturális szervezetekkel szeretnének régiónkban együttműködni?

A projekt fő célkitűzése a Kulturális Akció Csoport (KACS) magalakítása a résztvevő városok kulturális szereplőinek részvételével. A kulturális szereplők közös munkája révén a kulturális határon átnyúló együttműködés fejlődik és a célközönség számára azok vonzóbbá válhat a térség. Jelen projektben az Arrabona EGTC a stratégiájában is nevesített célkitűzéseket kívánja megvalósítani, azaz a határmenti régió népszerűsítését, az együttműködések szintjének emelését.
A pályázat keretében Győr és Dunaszerdahely meghatározó művészeti és kulturális társaságai és szervezetei vesznek részt, mint KACS
- Dunaszerdahely Polgármesteri Hivatal, Kulturális, Ifjúsági és sport ügyek osztály

- Dunaszerdahely, THERMALPARK
- Dunaszerdahely, Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ
- Dunaszerdahely, Kortárs Magyar Galéria
- Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
- Győr, Látogatóközpont- Győr Projekt Kft.
- Győri Művészeti, Fesztivál-és Művelődési Központ
- Győr, Xantus János Állatkert
- Győr, Vaskakas Bábszínház
- Győr, Karzat Színház Nonprofit Kft.
- Győri Nemzeti Színház

A KACS működésének eredményeképpen javaslatot tesz a régióban működő művészeti és kulturális szervezetekkel való együttműködésre, valamit a kulturális események
népszerűsítésére.

Gondolkodnak abban, hogy Dunaszerdahelyen nyitnak irodát, ami közösen tudna a győrivel együttműködni? Ha igen, mikorra tervezik ennek indítását?

Az Arrabona EGTC Közgyűlése 2017-es közgyűlésén döntött a dunaszerdahelyi tagiroda megnyitásának lehetőségéről. Az előkészületek zajlanak, mely tekintetben a jogi akadályokat kell áthidalnunk, illetve azokra kell megoldást találnunk. Várhatóan ez év második felében megnyitjuk a tagirodát.