Back to top

Hájos Zoltán: „Ez az idő nem az egyéni érdekek és csatározások ideje kell legyen, hanem a közösségért együtt végzett munkáról kell szólnia”

Publikálva: 2022, november 23 - 09:03
Megtartotta első ülését november 22-én Dunaszerdahely újonnan megválasztott képviselő-testülete. Az ünnepi ülésen letette fogadalmát az október 29-én ötödszörre is Dunaszerdahely város polgármesterének megválasztott Hájos Zoltán. Az alábbiakban az eseményen elhangzott beszédét tesszük közé.
Hájos Zoltán: „Ez az idő nem az egyéni érdekek és csatározások ideje kell legyen, hanem a közösségért együtt végzett munkáról kell szólnia”

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Nagykövet Úr! Tisztelt Megyei Alelnök Úr! Tisztelt Országos elnök úr! Tisztelt megyei képviselő urak! Tisztelt egyházi és világi máltóságok! Tisztelt Városi Képviselők! Tisztelt Hivatalvezető Asszony! Tisztelt Főosztályvezető Asszonyok és Főosztályvezető Urak! Tisztelt Igazgató Asszonyok és Igazgató Urak! Kedves jelenlevők!

Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket a dunaszerdahelyi önkormányzat ünnepi alakuló ülésén. Az ünnepi fogadalomtétellel megkezdődött a rendszerváltást követő IX. önkormányzati választási cikluson belüli munka.

Elsősorban engedjék meg, hogy köszönetet mondjak azoknak a választópolgároknak, akik október 29-én elmentek és részt vettek a választásokon – függetlenül attól, kire adták le a voksukat. Rendkívül fontosnak tartom ugyanis, hogy a polgári demokráciában az emberek éljenek a választójogukkal, így is véleményt nyilvánítva a közügyek iránt.

Nagy tisztelettel köszönöm továbbá azoknak, akik megtisztelve bizalmukkal rám adták le a voksukat. Ez a bizalom engem, és minden megválasztott városi képviselőt is kötelez, hiszen a következő négy évben is komoly odafigyeléssel kell szolgálnunk polgáraink és városunk érdekeit.

A választásokon kapott jogok kötelezettséggel is párosulnak. Felhatalmazást kaptunk arra, hogy a város ügyeiben a polgárokat képviseljük, hogy a lakosok érdekében és nevében hozzunk döntéseket. Ez a demokráciánk alapja. Azonban minden egyes megválasztott képviselőnek tudatosítania kell, hogy a kötelességgel és elszámolással is tartozik a választóink felé.

Hiszem, hogy mi ezen jogunk (és nemkülönben kötelességünk birtokában), kellő komolysággal és odafigyeléssel fogjuk majd a munkánkat végezni.

Tudjuk azt is, hogy az előttünk álló időszak nem lesz könnyű. A szomszéd országban háború dúl, a világ és Európa gazdasági helyzete instabil, ami egyre nagyobb terhet ró nem csak az egyes országokra, hanem az önkormányzatokra is, amit sajnos meg fogunk érezni, illetve az emberek a rezsiszámlákon és a mindennnapi bevásárlásaikon keresztül már éreznek is.

A rossz gazdasági helyzet miatt olyan döntéseket kényszerülünk majd meghozni, amelyek nem lesznek népszerűek, viszont szükségesek. Emellett azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy az önkormányzatnak napi szintű, a lakosaink érdekeit szolgáló szolgáltatásokat is nyújtania kell. És ezeknek a szolgáltatásoknak a minőségét nem szeretnénk csökkenteni, sőt!  Lehetőség szerint javítani, bővíteni is majd azokat. Így például szükséges az önkormányzati fenntartású közintézményeket, mint a bölcsődét, az óvodákat, az alapiskolákat vagy a szociális ellátást biztosítókat is megfelelően működtetnünk. 

Hozzá kell tennem, hogy az energiaspórolás ellenére nem szeretnénk azt, hogy a gyermekeink, vagy a szociális intézményekben lakók megérezzék a válság hatását. Magyarán nem fázhatnak az ovisok, az iskolások vagy a nyugdíjas otthonok lakói. Biztos, hogy rá fogunk kényszerülni spórolási intézkedések foganatosítására az önkormányzati intézményekben is, ugyanakkor azt sem a gyerekek, sem az ott élők vagy az ott dolgozók kárára nem történhet meg.

Ezért arra szeretném megkérni a szülőket, illetve a lakosokat, hogy ha valahol azt tapasztalnák, hogy ezek a szolgáltatások nem a megfelelő szinten történnek az iskolában vagy a nyugdíjasotthonokban, azt mielőbb jelezzék a városi hivatal felé, hogy mi azonnal foganatosítani tudjuk a megfelelő intézkedéseket. Spórolni ugyanis nem a tanítási időszakban szükséges, hanem azon kívül!

Az intézmények vezetői már meg is kapták azokat az utasításokat, amelyek betartásával a költségeken spórolni lehet, de azt is tudják, hogy ez sem a gyermekek, sem az ott élők kárára nem történhetnek.

Bizonyos, hogy a következő költségvetési időszakban a megszokott sarokszámokból kell majd kiindulnunk. Köztudott, hogy a bevételünk egy nagyobbik része a központi költségvetésből származik, azonban már azt is tudjuk, hogy az adóbónusz tekintetében 2023-ban 800 ezer euróval kevesebb pénz fog érkezni az önkormányzat kasszájába. Ha pedig az adóbónuszt, ami eddig 100 euró, 140 euróra fogják emelni, várhatóan még kevesebb pénzt küld az állam a városi kasszába. Nem lesz tehát egyszerű a képlet – az egyik oldalon ott van az önkormányzatok csökkentett bevétele a központi költségvetésből a másik oldalon pedig az Oroszországra kivetett uniós szankciók és a gazdasági válság következtében növekvő energia-, áruk- és a szolgáltatások árai.

Nincs mit szépíteni – nehéz döntéseket is kell majd hoznia a városi képviselő-testületnek. Ugyanakkor ezekben a döntésekben, hasonlóan, mint a koronavírus-járvány időszakában, számítok a testület minden egyes tagjának a munkájára. Bízom benne, hogy mind a régi, több választási cikluson keresztül a lakosokat szolgáló városi képviselők, mind az újonnan megválasztottak is érteni fogják a helyzet komolyságát, és az abból fakadó döntések szükségességét.

Bízom abban is, hogy a testület minden tagja tudatosítja, egy nem könnyű időszak előtt állunk. Az elkövetkező évek kihívásokkal teli önkormányzati munkája remélem, hogy nem fog bennünket megosztani, hanem olyan, a tényekből kiinduló döntéseket tudunk majd együtt meghozni, amelyek a dunaszerdahelyi lakosok érdekeit fogják szolgálni.

Ez az idő nem az egyéni érdekek és csatározások ideje kell legyen, hanem a közösségért együtt végzett munkáról kell szólnia.

Bízom benne, hogy az előttünk álló szűkös időszak átmeneti lesz nem csak a világ, de városunk életében is és az azt követő évek pedig magukban hordozzák városunk további fejlődésének a reményét is.

Ezt már olvasta?

Cookies