Back to top

Gyorsul az európai vasúti közlekedés 2023-tól

Publikálva: 2017, január 9 - 07:13
Az Európai Bizottság 2023-ig kívánja megvalósítani az Egységes Európai Vasúti Közlekedésirányítási Rendszert (ERTMS), amely az eltérő tagállami szabályozásokat és rendszereket váltaná fel, megkönnyítve a nemzetközi vasúti közlekedést.

Az uniós bizottság tájékoztatása szerint a 25 uniós tagállam eltérő vasúti közlekedésirányításának egységesítése közvetlenül járul majd hozzá az európai vasutak versenyképességéhez és biztonságához. Az egységes jeladó- és sebességellenőrző rendszer jóvoltából megvalósuló transzeurópai vasúti térségben a szerelvények könnyebben és gyorsabban haladhatnak át az országhatárokon.

A bizottság szerint a különböző vasútforgalmi rendszerek nagy akadályt jelentenek a gyorsan bővülő vasúti áruszállítási piac fejlődése előtt. Az ERTMS számos előnye ugyanakkor kihasználatlan marad, ha csak egyes országokban működik, elszigetelten.

Az Európai Unió az egységes és átjárható vasutak megteremtése, a személyszállítás és teherszállítás hatékonyabbá tétele érdekében döntött arról, hogy az európai nemzetközi vasúti folyosókon bevezeti az Egységes Európai Vasúti Közlekedésirányítási Rendszert.

Az ERTMS-t az Egységes Európai Vonatbefolyásoló Rendszer (ETCS) és a GSM-R (Global System for Mobile Communications - Railway) egységes európai szabványokon alapuló, vezeték nélküli kommunikációs infrastruktúra együttesen alkotja.

A vasúti kommunikációs hálózat a biztosítóberendezések és a vasúti járművek közötti adatkommunikációt, a szabványos hangalapú összeköttetéseket teszi lehetővé. A rendszer kiépítésének gyakorlati haszna, hogy bármely ország vasúti szerelvénye úgy közlekedhet a tagországok vasúti folyosóin, hogy határátlépéskor nem kell megállnia, átállnia az egyes országok különböző rendszereire, és nem lesz szükséges mozdonyt vagy mozdonyvezetőt váltani, ezzel csökken a menetidő.

A ERTMS létrehozása érdekében, a program indulása óta eltelt két évben az Európai Unió 700 millió eurót fektetett a rendszer tervezésébe és tagállami kiépítésébe.

A jövőben az európai vasúti infrastruktúra-tulajdonosok sikerének kulcsa az, hogy képesek legyenek túlélni a kereskedelmi alapokon zajló versenyt a többi vasúti pályatulajdonossal szemben – értve ezen például a különböző országokban futó párhuzamos folyosókat, amelyek között a vállalkozó vasúti társaságok szabadon, üzleti alapon választhatnak. Ez a verseny hasonló módon kivetíthető a teljes vasúti ágazatra is, így a vasút csak akkor lesz versenyképes, ha megfelelő válasszal tud szolgálni napjaink piaci kihívásaira.

Az integráció közepette a vasúti közlekedésben komoly különbségek alakultak ki és maradtak fent napjainkig, köszönhetően a jelzési rendszerek, a biztosító- és távközlő-berendezések sokaságának. Mindez komoly gátját képezi a közlekedés folyamatosságának az európai vasúti hálózaton. A határokon személyzet- és mozdonycserék szükségesek, illetve különböző kiegészítő berendezések beépítésére kell komoly összegeket fordítani a folyamatos üzem érdekében.

Az ERTMS-en belül három területről beszélhetünk: közlekedésirányítás, közlekedésbiztonság és kommunikáció. Az ETML a menedzselési, forgalomirányítási szintű feladatokat foglalja magába, az EIRENE a GSM-R-ként is emlegetett magas szintű kommunikációt testesíti meg, míg az ETCS a biztonságorientált területekért felel.

Forrás: Gazdaság.sk/ertms.hu

Ezt már olvasta?

Címkék: közlekedés
Cookies