Back to top

„A gyermek tudásának az alapjait csak olyan nyelven tudja ténylegesen megszerezni, amelyet ért”

Publikálva: 2019, március 13 - 11:00
Tény, hogy a gyermek anyanyelvén tudja legjobban kinyíló értelmét táplálni, tudását megalapozni – s ezzel egyben megteremteni későbbi boldogulását, sikeres és boldog jövőjét. A közelgő iskolai beiratkozások kapcsán ezért ismét arról kérdeztünk meg ismert régiónkbeliket, hogy ők miképp tudtak eredményesek lenni – magyar iskolával a hátuk mögött. Az erdélyi származású Klőr Levente tanárt, a Rákóczi Szövetség dunaszerdahelyi ifjúsági szervezetének az elnökét kérdeztük.
„A gyermek tudásának az alapjait csak olyan nyelven tudja ténylegesen megszerezni, amelyet ért”

– Hogyan látja, miért fontos és meghatározó, hogy egy kisgyermek a saját anyanyelvén tanuljon, szerzze meg az ismereteket?

– Az anyanyelvi oktatást azért is érzem fontosnak, hiszen magyarként a családban is magyarul beszélünk, gondolkodásunk is az. A gyermek tudásának – s ezáltal boldogulásának, jövőjének, munkahelyi sikerességének – az alapjait csak olyan nyelven tudja ténylegesen megszerezni, amelyet ért, és ez természetesen az anyanyelve. Fontos tehát a magyar iskolaválasztás. Erre hívom fel magam is, a Rákóczi Szövetség középiskolai szervezetének vezetőjeként a figyelmet.

Jómagam Erdélyből származom, ott én is magyar iskolát végeztem, s mindamellett sikerült az államnyelvet is elsajátítottam, meg még számos idegen nyelvet. Mert a nyelvtudás, úgy vélem, elengedhetetlen manapság is az érvényesüléshez.

– Miképp tapasztalta meg azt, hogy erdélyiként, magyar iskolából kikerülve Szlovákiában is tudott érvényesülni az életben?

– Tizenöt éve kerültem Felvidékre – egyik kisebbségből a másikba.

Itt három év alatt sikerült megtanulnom a szlovák nyelvet is, s azóta használnom. Mert, ahogyan arra utaltam is, csakis úgy lehet érvényesülni az életben, ha az ember nyitott az újra, és van bátorsága belevágni az ismeretlenbe, mer nyelveket tanulni. Azt tapasztalom, hogy kellő akarattal, szorgalommal és alázattal eltűnnek az akadályok. 

Én angol nyelvet tanítok középiskolában, és azt látom, a diákok sokszor jobban kommunikálnak angolul, mint szlovákul. Talán azért is, mert szeretik az angolt. Ezért is úgy gondolom, hogy az oktatási minisztériumnak is végre lépnie kellene, s az anyanyelvi iskolákban a szlovákot idegen nyelvként kellene tanítani.

Ha megváltozna a szlovák nyelvoktatás módszertana, a diákok is könnyebben vennék az akadályokat. És a presztízse is csak nőne így az államnyelvnek, amelynek ismerete valóban fontos a jövőbeli érvényesüléshez.

Ezt már olvasta?

Cookies