Jelenlegi hely

Gondolatok Gyümölcsoltó Boldogasszony napján

Ezt már olvasta?

Publikálva: 2020, március 25 - 12:40 | Színes
A mai ünnepen az angyali üdvözlet evangéliumát olvassuk, amely két fontos örömhírt tartogat számunkra. Elsősorban azt, hogy Isten elhatározta, hogy a Fiát küldi szabadítóként és megváltóként a világra és azt akarta, hogy egy Szűztől szülessék. A másik örömhír pedig az, hogy Szűz Mária igent mondott arra, hogy ő legyen a Magasságbeli Fiának az anyja.
Gondolatok Gyümölcsoltó Boldogasszony napján

Az angyal üzenetből Mária megismerte Isten vele kapcsolatos tervét, majd kezdeti csodálkozása után elfogadta sajátos feladatát az üdvösség művében és így ő lett a megtestesült Ige édesanyja.

Az Isten kezdettől fogva igent mondott az emberre, amikor csodálatosan megteremtette a saját képére, de az ember igenjére is szükség volt ahhoz, hogy Isten az embert még csodálatosabban újjáteremthesse Jézus Krisztus által, aki azért jött el a világba, hogy gyógyítsa a bennünk rejlő bűn gyökerét, megszabadítson minket a bűneinktől és elindítson az üdvösség útján az örök életbe.

Ahhoz, hogy a Megváltó megérkezhessen emberi világunkba, hogy Isten Fia emberré lehessen, Szűz Mária igenjére volt szükség. Amikor ő igent mondott a mennyei hírnöknek és szabadon alárendelte magát Isten akaratának a kegyelem nemcsak alkalmassá tette őt arra, hogy az istenanyaságában minden ember anyjává tudjon lenni.

Isten bennünket is kiválaszt valamilyen feladatra, nekünk is küldetést ad, és a kegyelmével minket is alkalmassá tesz arra, hogy az élethivatásunkban az Ő akarat szerint éljünk.  Ha felismerjük a mindenható Isten velünk kapcsolatos szándékát, akkor fogadjuk azt örömmel! Engedjük, hogy átformáljon minket is az isteni kegyelem! Tegyük meg, amit Isten kér tőlünk! Legyen a mi életünk is Istennek tetsző szolgálat!

Vannak, akik azt mondják, hogy ők már régóta keresik Istent, de még nem jutottak el hozzá. A mai ünnep azt sugallja, hogy hagyjuk abba az Isten keresést, mert Szűz Mária igenje óta és Jézus Krisztus betlehemben való megszületése óta köztünk és velünk van. Az Istent kereső József Attila így írt erről: „Az Isten itt állt a hátam mögött, S én megkerültem érte a világot. Nem kell nekünk semmit megkerülni, csak meg kell fordulni, mert mi állunk háttal Istennek, azért nem látjuk.”

Ha Szűzi Anyánkkal igent mondunk Istenre, ezzel kifejezzük azt, hogy az üdvösség útján Jézus Krisztustól várjuk a segítséget a megpróbáltatások idején  és  a mindennapi küzdelmeinkhez is.  

Segítsen minket Égi Anyánk abban, hogy megtegyük a hit lépését és bizalommal tudjuk imádkozni: „Add, Uram, hogy mindig igent tudjak mondani; minden új valósághoz és új helyzethez. Adj nyitott, kereső szívet, mely nem zárkózik el semmitől és senkitől. Nyisd ki szememet, hogy saját szegénységemben észre tudjam venni kegyelmed erejét és nyilvánvalóvá váljék számomra, hogy csak a Te kegyelmedből vállhatok igaz emberré.”  Ámen.

Szakál László János dunaszerdahelyi katolikus esperes