Back to top

Felhívás a sikabonyi régi temető síremlékeivel kapcsolatban

Publikálva: 2017, február 6 - 15:05
Dunaszerdahely Város Önkormányzata ezúton hívja fel a figyelmét a sikabonyi lakosoknak, illetve a Sikabonyból elszármazottaknak, hogy a régi sikabonyi temetőben az ott fellelt egykori, még jó állapotban lévő síremlékeket (fejfákat és kereszteket) a temető revitalizációja során kiemelte, illetve kiemeli, és azokat a temető egy adott részében fogja majd felállíttatni.

Ez alól kivételt csupán a Gálffy család kis sírkertje képez, benne többek között az egykor Sikabonyban földbirtokos Gálffy Ignác 1848-as honvédtiszt, Gálffy István földbirtokos, Pozsony vármegye generális ügyésze és Gálffy György gépészmérnök sírjaival. Ezt a kis sírkertet a helyén hagyva, körbe kerítve ugyanis Dunaszerdahely városa körbekerítve emlékhellyé kívánja kijelölni.

Mindezt Dunaszerdahely városa a sikabonyi lakosokkal tartott korábbi lakossági gyűlés résztvevői, az érintett képviselők, illetve helytörténész által megvitatott konszenzus alapján teszi.

A város vezetése továbbá felkérte Nagy Attila helytörténészt a régi sikabonyi temetőben még fellelhető sírok (az említett, kiszedésre került fejfák, keresztek) névsorának elkészítésére, melyet az alábbiakban közlünk.

Kérésünk a lakosság felé, ha valaki szeretné a listában szereplő hozzátartozója, rokona még valamennyire ép sírjelét maga felújíttatni, majd azt az arra a város által kijelölt helyen elhelyeztetni, kérjük, jelezze a városi hivatal elérhetőségén:

Városi hivatal, Fő utca 50/16, 929 01 Dunszerdahely
Tel.: +031 590 3911, E-mail: primator [at] dunstreda.eu

A régi sikabonyi temetőben található (és olvasható) sírköveken szereplő nevek a következők:

– Ollé Árpád (+1931)
– Klempa Juliska (?)
– Végh Albert (+ 1891. április 16.)
– Budi Valter (1887?–1932)
– Csémy Julianna (?)
– Molnár Vendel (1859–1945)
– Nagy Lacika (1936–1937)
– Mátis János (1806–1868) és Mátis Eleonóra (+1874)
– Molnár Károly (+1903) és Mátis Teréz (+1907)
– Márkus László (1951–1957)
– Mátis Jánosné Csiba Eleonóra (+1914)
– Németh Józsefné (+1914)
– Dobsa István és Virágh Ágnes (?)
– Magyarics Péterné sz. Almási Borbála (1867–1926)
    és Péter (1845–1914?)
– Pápay Jenőke és Gizuska
– Kovács Mária (1910–?)
– Boráros Mihály (1808–?)
– Molnár Herminka (1912–1915)
– Szalay Istvánné (?)
– Soós József (+1933)
– Csóka András (1860–1915)
– Balaskó János (+1917) és Róza (+1915)
– Heyder Béla
– Molnár Pistike
– Peczár Ferenc (+1923)
– Cséfalvay János (1878–1919)
– Vida Erzsébet (?)
– Elek János (szül 1915) hősi halált halt és Elek Sándorné (1889–1945)
– Pákozdy Sándor (1852–1942) és Pap Rozália
    (1852–1930)
– Szűcs István (?) és Füzék Erzsébet (sz.: 1886)
– Nagyvendégi József (1865–1951) és Nagy Mária (1867–1941)
__________________________
A mai Nagyabonyi út mellett fekvő sikabonyi „öreg temetőt” Sikabony község az 1950-es évek közepéig használta, utána az újonnan nyitott (mai) sikabonyi köztemetőbe kezdtek el temetkezni. Az új köztemető megnyitásakor többen átvitték oda halottjaikat. A „öreg temetőt” már nem használták, így az az 1950-es évek végétől gondozatlan volt. Dunaszerdahely Város Önkormányzata 2016 végén kezdte el kitisztítani az elhanyagolt temetőt, azzal a céllal, hogy azt újonnan megnyitja, ugyanis a jelenlegi sikabonyi köztemető lassan teljesen betelik.

Ezt már olvasta?

Cookies