Back to top

Ezer euró a kétnyelvű feliratokra!

Publikálva: 2017, szeptember 22 - 10:57
Az érthető Dél-Szlovákiáért címmel pályázatot hirdet a Rákóczi Szövetség szlovákiai vállalkozások és civilszervezetek részére, a magyar nyelvhasználat előmozdításáért. A kétnyelvű feliratok kivitelezésére 1000 euró értékben nyújthatnak be pályázatot a Rákóczi Szövetséghez az érdeklődők.

A pályázat elektronikus adatlapja a Rákóczi Szövetség honlapján érhető el.

1. A pályázat célja
A pályázat célja, hogy anyagi, nyelvi/fordítási támogatás révén elősegítse a szlovákiai magyar nyelvhasználat minél szélesebb körű alkalmazását a vállalkozások és civil szervezetek közreműködésével.

2. A pályázat tárgya
Pályázni lehet kétnyelvű cégtábla, gépjármű és kirakat felirat, szórólap, étlap, címke, termékleírás, kulturális, sport és egyéb területek feliratainak költségeire. A szövegek fordításához tervezéséhez ingyenes szolgáltatást biztosít a Rákóczi Szövetség minden kérelmezőnek.

3. A támogatás formája és a rendelkezésre álló forrás mértéke

a) Rendelkezésre álló keretösszeg 10 millió forint (33 000 €) vissza nem térítendő támogatás formájában.
Jelen pályázati kiírásra minden pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, amelyre maximum 1000 EUR támogatás nyújtható.
b) A Rákóczi Szövetség a Pro Civis Polgári Társulással közösen ingyenes nyelvi/fordítási szolgáltatást nyújt a pályázóknak szlovák nyelvről magyar nyelvre és magyar nyelvről szlovák nyelvre.

4. A pályázók köre
Olyan vállalkozások (természetes és jogi személyek) és civil szervezetek, akik szlovákiai bejegyzéssel rendelkeznek.

5. Pályázatok benyújtásának követelményei
A pályázathoz az alábbi dokumentumok kitöltése és benyújtása szükséges:

a) Kitöltött és beküldött pályázati űrlap. A pályázati űrlap elektronikus úton tölthető ki a Rákóczi Szövetség honlapján.
b) A vállalkozás vagy civilszervezet bejegyzését igazoló 6 hónapnál nem régebbi dokumentum másolatának csatolása elektronikus formában.
c) A pályázat részletes költségvetésnek csatolása elektronikus formában.

6. A pályázatban be kell mutatni

a) A pályázati tevékenység, cél rövid leírását, végrehajtását, várható eredményeit
b) A program költségvetését

7. A pályázatok elbírálásának kritériumai
A Rákóczi Szövetség Elnöksége dönt a pályázatokról.
A döntés szempontjai:

  • Kreativitás, ötletesség
  • Funkcionalitás
  • Hasznosság
  • Esztétikum

8. A pályázatok benyújtásának módja, helye és ideje
A pályázatokat elektronikus formában kell benyújtani a következő címen:

http://www.rakocziszovetseg.org/hu/palyazati_adatlap_husk17

A pályázatok beérkezésének határideje: 2017. november 15.

Ezt már olvasta?

Cookies