Back to top

Ez a csoda harminc éve kezdődött, és ma is tart

Publikálva: 2024, február 3 - 20:13
Három évtizede, 1994-ben alakult meg a Kortárs Magyar Galéria. Ezt a jubileumot volt hivatott ünnepelni a galéria idei első kiállításmegnyitója.
Ez a csoda harminc éve kezdődött, és ma is tart

„Az idén ünnepli jubileumát a Kortárs Magyar Galéria, galériához méltó módon, kiállítással” – szólt az egybegyűltekhez Iván Péter, a KMG igazgatója, majd köszöntötte a megjelenteket, kiemelve dr. Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkárt, dr. Hájos Zoltánt, városunk polgármesterét, Dunaszerdahely alpolgármestereit, Karaffa Attilát és dr. Puha Györgyöt, Forró Krisztiánt, a Magyar Szövetség elnökét, Varga-Amár László Munkácsy-díjas festőművészt, a MAOE Képzőművészeti Tagozatának elnökét, Takács Tímeát, a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ igazgatóját, A. Szabó Lászlót, a Kortárs Magyar Galéria kuratóriumának elnökét, Szakáll Mária festőművészt, a kiállítás kurátorát, a kuratórium alelnökét, majd így folytatta:

„Ünnepelni jöttünk ma össze. Megünnepelni azt, hogy ez a csoda harminc éve kezdődött, és ma is tart.“

Harminc éve Luzsicza Lajos ötlete volt, hogy létrejöjjön egy kortárs képzőművészeti gyűjtemény, az ötlet pedig Dunaszerdahelyen talált táptalajra. Városunk akkori polgármestere, Pázmány Péter, nemcsak szavakkal bátorította, hanem komoly tettekkel alapozta meg az intézmény létrejöttét, így 1994 őszén megvalósulhatott a gyűjtemény első tárlata, akkor még a Csallóközi Múzeum kiállítási csarnokában. Rövid időn belül saját épülettel gazdagodott az intézmény, közel két évtizeddel ezelőtt pedig beköltözhetett a Vermes-villába

„A harminc év egy példás összefogás ékes példája. Egy határokon átnyúló együttműködés hozta létre az alapítványunkat, és határozta meg a fő célkitűzését: csak a művészetért működni, mindenféle profitorientált tevékenység nélkül. A gyűjtemény is így alakult meg és működik a mai napig: az alkotók mindenféle ellenszolgáltatás nélkül adományozzák munkáikat, nem foglalkozunk sem műtárgyértékesítéssel, sem műtárgyvásárlással. És ez a gyűjtemény már bőven meghaladta az ezres számot. Fantasztikus siker. Hálásak vagyunk minden művésznek, aki ehhez hozzájárult” – emelte ki Iván Péter, majd megköszönte a pénzügyi, a tárgyi, a szakmai és mindennemű támogatást, és megköszönte a látogatóknak a folyamatos érdeklődést, hiszen az intézmény egész munkássága nekik szól.

A város önkormányzata minden időszakban a helyi közösséget támogatta. Értelemszerűen, mivel városunkban a legnagyobb közösség a magyar, fontos, hogy a magyar kultúra, tánc, zene, irodalom és a fiatalság támogatása mellett tudjuk támogatni a magyar képzőművészetet is. Ennek ékes példája a Kortárs Magyar Galéria – kezdte köszöntőjét Dunaszerdahely polgármestere, dr. Hájos Zoltán.

„Jól látta Pázmány Péter annak szükségességét, hogy fontos egy ilyen intézményt megalapítani, és nem kevésbé fontos volt az sem, hogy ezt az épületet, a Vermes-villát az önkormányzat megvásárolta a Szlovák Nemzeti Galériától“ – méltatta a gondolatot, majd az azt követő tettet Hájos Zoltán, hozzátéve, hogy a polgármester igyekezete mellett ugyanolyan fontos volt az akkori képviselő-testület támogatása is, hogy a KMG mai otthona, a Vermes-villa épülete önkormányzati tulajdonba kerüljön.

A közel húsz év után, mára kissé megkopott épület felújítása pedig legalább olyan fontos az önkormányzat számára, ezért folyamatosan igyekszik pályázati forrásokat találni rá, hogy megújulhasson, új szellemiséget találjon, ugyanakkor a célját továbbra is teljesítse: galériaként működhessen – emelte ki városunk vezetője.

A város ugyanakkor azt az igyekezetet is támogatta, amit a galéria előző vezetői is sugalltak, hogy művésztelep működjön; nemcsak azért, hogy az ide érkező művészek jól érezzék magukat, hanem hogy az ő alkotásaikat a KMG-nek ajándékozzák – ennek köszönhetően is gyarapodott, teljesedett a galéria gyűjteménye – hangzott el a polgármester köszöntőjében.

Hogy ne csak egy épületről, hanem a szakmaiságról is legyen szó, megemlítette a KMG mögött a kuratóriumot is, amely az egyes kiállításokkal kapcsolatban megszólítja a hazai, vagy éppen az egész Kárpát-medencéből a művészeket.

„Ebben van az az érték, hogy az egész Kárpát-medencei magyarság művészei megfordultak itt, Dunaszerdahelyen és alkotásaikat meg tudja csodálni a közönség - ezáltal is gazdagították a város szellemi értékét“

– hangoztatta Hájos Zoltán, majd köszönetet mondott mindenkinek, aki hozzátette az elmúlt 30 év alatt a munkáját - akár jó szóval, tanáccsal, pénzügyi forrással.

„Bízom benne, hogy találunk forrást a megújítására is, és továbbra is szolgálja a kortárs magyar művészeket ez az intézmény“ – zárta ünnepi szavait városunk polgármestere.

Dunaszerdahely polgármestere után dr. Szilágyi Péter, Magyarország kormánya nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára köszöntötte a jubileumát ünneplő galériát.

„A Kortárs Magyar Galéria nemcsak Dunaszerdahely, hanem a Kárpát-medencei összmagyarság számára is egy meghatározó intézmény, egyben annak ékes bizonyítéka, hogy a felvidéki művészek keményen és kitartóan dolgoznak az egyetemes magyar képzőművészeti élet fellendítésén, jobbá tételén és hírnevének öregbítésén“ – mondta, majd hozzátette: „A kiállított képeket nézve büszkeséget érzek. Büszke vagyok arra, hogy egy olyan közösséghez tartozhatom, amelynek tagjai ilyen belső gazdagságról tesznek tanúbizonyságot“.

Iván Péter szavaihoz kötve a helyettes államtitkár olyan mágiának nevezte a képzőművészetet, amely a magyarokat nemcsak egymással, hanem más nemzetekkel is összeköti, hiszen nem kell egy nyelvet beszélni ahhoz, hogy értsük és értékelni tudjuk – univerzális élményt közvetít.

„A mi kíváncsiságunk, a bennünk lévő gyarapodni vágyás teszi élővé a művészetet. Ezt a gazdagságot őrzi és örökíti át a Kortárs Magyar Galéria harminc éves működése során nemcsak a felvidéki, hanem az egész magyar közösség számára.

Kívánok további erőt, kitartást és termékeny alkotófolyamatot az itt jelenlévőknek! Isten éltesse a Kortárs Magyar Galériát! Isten éltesse a magyarságot!“ - zárta ünnepi gondolatait dr. Szilágyi Péter.

Forró Krisztián, a Magyar Szövetség elnöke is köszöntötte a jubiláló galériát.

„Ahogy az államtitkár úr szavaiból is kiderült, a kultúra a nemzet megmaradásának egyik alappillére, ezt mi, felvidéki magyarok még inkább érezzük“ – emelte ki Forró Krisztián, majd köszönetet mondott mindenkinek, aki hozzájárult ehhez a csodához.

Ez a hely nemcsak a kreativitás és a művészet testet öltött formáit őrzi, hanem ahogy elhangzott, itt művészek találkoznak, eszmét cserélnek és egymást bátorítva végzik mindazt a tevékenységet, ami közösségünk megmaradása szempontjából nagyon fontos; és ahhoz, hogy egy közösség megmaradjon, az kell, hogy erős legyen – nekünk is az a feladatunk felvidéki magyarként, hogy megerősödjünk.

„Ahogy az itt látható kiállított tárgyakra, amikre büszkék lehetünk, magunkra, magyarságunkra is büszkék lehetünk, hogy mindazon viszontagságok ellenére, amelyek a múlt században érték közösségünket – deportálás, kitelepítés, reszlovakizáció – ellenére is itt vagyunk – ebből merítsünk“

- hangzott el a Magyasr Szövetség elnökétől.

A köszöntők után Szakáll Mária festőművész, a Kortárs Magyar Galéria kuratóriumának alelnöke, a kiállítás kurátora mutatta be és méltatta a jubileumi tárlatot.

„Az elmúlt harminc év alatt remek alkotások kaptak helyet a KMG gyűjteményében, melyek időnként a galérián kívül, más közönségnek is bemutatkoznak, hogy hírét vigyék a dunaszerdahelyi galériánknak. Igen a mi galériánknak, mert kialakult már egy állandó közönsége, akik a megnyitók törzslátogatói, és akik a mai jubileumi kiállítást is megtisztelték szíves figyelmükkel” – köszönte meg a festőművész a közönség állandó érdeklődő jelenlétét, egyben a világba a gyűjtemény sokszínűségének hírét vivő alkotásokat is méltatva.

A sokszínűséget alátámasztva a Vermes-villa falai közt most látható kiállítás kapcsán azt is elmondta a kurátor, hogy olyan festményeket, grafikákat, szobrokat vagy egyéb alkotásokat láthatnak a látogatók, amelyek nagyon különböző stílusokat, formajegyeket hordoznak magukban, azon túl, hogy nagyon sokrétű a téma is amit elénk tárnak. Találhatók itt nagyon régiek, és egészen friss alkotások, régi és fiatal alkotóktól egyaránt. Technikájukat tekintve is nagyon változatos a felhozatal.

A KMG gyűjteménye előkelőnek számít nemcsak a kisebbségi magyar képzőművészetben, hanem a magyar és szlovák képzőművészetben is. Ezt a benne szereplő alkotók neve garantálja, akik közül többük neve ismerős a határainkon, sőt kontinensünk határain túl is – hangzott el a megnyitón.

Rendhagyó módon, az emeleti Luzsica-teremben egy magángyűjtemény darabjai kaptak helyet, egy hazai művész eddig soha ki nem  állított grafikái, rajzai, előtanulmányai – Almási Róberté, akinek neve szorosan kapcsolható a galéria és a művésztelep működéséhez.  

Szakáll Mária Széchenyi István napjainkban különösen aktuális gondolatait idézve: „Az emberi nemnek hivatása nem rontás, pusztítás, megsemmisítés, hanem hogy munkáljon, alkosson, teremtsen“ köszönte meg a jubileumi kiállítás megnyitója látogatóinak a figyelmet, és kívánt felemelő élményeket a tárlat nézegetése közben.

A köszöntők és megnyitó után Takács Tímea, a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ, mint az anyaintézet igazgatója köszöntötte a galériát, és további kitartást kívánva köszönte meg a galéria csapatának az áldozatos munkát.

A jubileumi kiállításmegnyitót a pozsonyi konzervatórium növendéke, Illés Viktor zongorajátéka foglalta keretbe.

A jubileumi kiállításmegnyitón készült további felvételeinket képgalériánkban tekinthetik meg.

Szöveg és kép: Rózsár Vince

Ezt már olvasta?

Cookies