Back to top

Célunk a hulladékszigetek számának a csökkentése

Publikálva: 2023, november 2 - 06:12
Ezúttal a már a belvárosban kiépített föld alatti szeméttárolók kapcsán kérdeztük meg Hájos Zoltán polgármestert a további tervekkel kapcsolatban.
Célunk a hulladékszigetek számának a csökkentése

Dunaszerdahely város önkormányzata már régóta kereste azokat a lehetőségeket, hogy miképp lehet nemcsak a közterületeket tisztábbá tenni, hanem főleg a lakótelepeket is, miszerint ott egyrészt kulturáltabb környezetet teremtsünk, illetve megakadályozzuk a guberálók okozta problémákat, de elejét vegyük annak is, hogy egyes kisvállalkozók vagy a környező falvakból a városunkba érkezők ott szabaduljanak meg az otthon termelt szeméttől.

Ezen problémák fényében kerestünk tehát egy olyan megoldást, amely Dunaszerdahely város lakosai érdekében kulturáltabb környezet teremt, s egyúttal az észszerűbb, igazságosabb hulladékgazdálkodáson alapul.

Mint tudjuk, az elmúlt befejeződött az az európai uniós részfinanszírozású, illetve önerős beruházásként megvalósult projekt, amelyben főleg a belvárosra fókuszálva földalatti kukákat telepítettünk például a Duna utcán, a Vámbéry téren, Nemesszegben, a Komenský utcán vagy a Városháza téren. Innét kiindulva szeretnénk eljutni fokozatosan majd a külső lakótelepekre is a földalatti kukák rendszerével.

Magának az új szisztémának már az előkészületi munkálatai sem voltak egyszerűek, csak példaként említve meg kellett néznünk, hol nincsenek föld alatti vezetékek, vagy épp a szemétszállító autó is sokkal nagyobb, robusztusabb, mint a korábbi hulladékszállító járművek.

Fontos szempontunk volt az is, hogy csökkentsük a hulladékszigeteknek a számát, illetve hogy az új föld alatt kukák közel legyenek az egyes lokalitások háztartásaihoz is.

Ugyancsak fontos szempont volt az is, hogy ezek már kamerával őrzött területek, egyrészt kiszűrni a rongálókat, másrészt az illegálisan szemetelőket is. Ugyancsak elrettentő lehet, hogy a kamerarendszer által megfigyelt lakótelepeken a környező települések lakosai már nem tudnak majd büntetlenül megszabadulni az otthonról városunkba hozott szemetüktől…

Ugyancsak fontos kiemelnünk itt azt is, hogy csak azok tudják majd kinyitni az adott földalatti kukát, akiknek oda csipes kártyájuk van. A városi hivatal alkalmazottja már felkereste lakóhelyükön az érintett lakosokat, és átadta minden egyes háztartásnak azt a csipes kártyát, amellyel nyithatóak az adott lokalitásban üzemelő földalatti kukák. Ezek a kártyák  kódolt mikrocsipes kártyák, amelyen keresztül monitorozni tudjuk például azt is, hogy ki hányszor használta a kukát, osztályozza-e a hulladékot, magyarul kinyitja-e azt a kukát, amelybe a papírt vagy a műanyagot kell elhelyezi, vagy mindent a kevert hulladék tárolására alkalmas tárolóba dob-e. Lényegében erről majd statisztikát tudunk készíteni, de elsősorban az volt a célunk, hogy csakis az adott hulladékszigethez tartozó háztartások használhassák az ottani kukákat. Tehát nincs arra lehetőség, hogy például a Duna utcai lakos a Városháza téri hulladékgyűjtőbe dobja a mikrocsipes kártyájával a szemetet. Magyarán mindenkinek az adott lokalitásához tartozó szemeteshez kell vinnie a szemetjét, csak ott tudja majd azokat kidobni. És persze a rendszer kizárja majd annak a lehetőségét is, hogy a guberálók szétdobálják ott a kiszedett hulladékot, vagy a simlis kisvállalkozók vagy a környező települések lakosai ezeket a szeméttárolókat használhassák…

A következő feladatunk az lesz, hogy keressünk olyan akár állami, akár európai uniós pályázatokat, amelyekkel nagyobb léptékben tudjuk majd a földalatti szeméttárolók telepítését bővíteni. Ha erre nem lesz megfelelő lehetőség, akkor pedig a saját költségvetésükből kell majd minden évben bizonyos részt elkülöníteni, amivel a szeméttárolók fokozatos kiépítését tudjuk majd finanszírozni. Ez ugyanis előremutató terv, illetve környezetünk szempontjából is rendkívül fontos projekt.

Ami pedig a konkrét lépéseket illeti: most november elsejétől lezárjuk a Duna utcai és a és a Városháza téri korábbi szeméttároló ketreceket. Onnan azt megelőzően a várossal szerződéses FCC hulladékszállító cég ugyanis már utoljára fogja elvinni a szemetet, és begyűjti az adott kukaketrecekben található nagy szemeteseket is, amelyek a cég tulajdonát képezik. A régi kukaketreceket ezt követően a városi hivatal lezárja, így oda már senki nem tud majd szemetet elhelyezni. Magyarán ott ezután már csak és kizárólag a föld alatti szeméttárolók fognak működni, illetve az üveg gyűjtésére alkalmas kukák. Ha valamelyik érintett háztartásnak még nem lenne tehát a földalatti kukákhoz nyitó csipes kártyája, annak még van ideje rendezni azt.

Terveink szerint december elsejétől lesz a következő hasonló lépés, amelyről természetesen majd idejében tájékoztatjuk majd az érintett utcák háztartásait.

Kérem tehát a lakosokat, hogy tisztább környezetünk érdekében próbáljunk együttműködni! Jómagam is bízom benne, hogy a régebbi kukaketrecek megszűntetésével mérséklődni fognak a szeméttel kapcsolatos problémák! Természetesen a kukaketrecek egy ideig még a helyükön maradnak, hiszen ezek eltávolításának is van egy költsége, amelyet a következő költségvetésben tervez a városi hivatal a képviselő-testület elé terjeszteni. Később ezeket a kukaketreceket vagy áthelyezzük például óvodák vagy iskolák számára, vagy teljes mértékben feldolgozzuk, illetve más hasznosítást találunk ki. A lényeg, hogy a régi kukaketreceket fokozatosan fel fogjuk számolni, s a helyükön akár néhány parkolót is kialakíthatunk majd.

(Megjelent a Dunaszerdahelyi Hírnök 2023 októberi számában)

Ezt már olvasta?

Cookies