Back to top

„...büszkén vallhassuk: megérte!”

Publikálva: 2016, november 8 - 10:59
Az 1956 Lengyelország– Magyarország. Történelem és emlékezet című kiállítást a város részéről A. Szabó László nyitotta meg. Alább az alpolgármester beszédét közöljük.

„Csak akkor születtek nagy dolgok,
Ha bátrak voltak, akik mertek...”

Örök érvényűek Ady Endre sorai, de még inkább ezek a szavak csengenek fülembe, ha 1956 hőseire gondolok. Ady A Tűz csiholója című versében Prométheusz példáját, az ő merészségét emeli ki, aki még Zeusszal is szembeszállt az emberek érdekében. Ez a bátorság és ez az ember- és hazaszeretet jellemezte a pesti srácokat is hat évtizeddel ezelőtt, amikor a szovjet megszállás és a rendőrállam terrorja ellen tiltakozva előbb békés tüntetést szerveztek, majd később hősi harcot folytattak, és tették ezt annak ellenére, hogy az aránytalan túlerővel szemben gyakorlatilag esélyük sem volt sikerre vinni a szabadságért folytatott küzdelmet.

Viszont ők is tudták: nagy dolgokat kell véghezvinni a haza érdekében, és határozott, férfias, halálmegvető kiállásra, nyílt politizálásra van szükség, hogy Magyarország a demokratikus átalakulás útjára léphessen.

Az ifjú és idősebb hazafiak nem voltak híján a bátorságnak. És volt előttük egy fényes példa is: 1956 júniusának végén ugyanis a lengyelországi Poznańban egy munkásfelkelés tört ki, amit ugyan vérbe fojtottak, de a sztálinista pártvezetés hatalma megingott.

A magyarországi reformellenzék rokonszenvezett a lengyel tüntetőkkel, és a diákszervezkedés is felgyorsult az egész országban. Az egyetemisták elhatározták, hogy a lengyel néppel szimpatizáló tüntetést hirdetnek Budapesten, amelynek helyszíneként a lengyel–magyar barátságot jelképező Bem-szobrot jelölték meg.

A szimpátia kölcsönös volt, mert Varsóban 1956. október 24-én több százezres támogató nagygyűlésre került sor a magyar forradalom mellett, ami a lengyelországi tüntetéssorozat igazi csúcspontját jelentette. A lengyel lapok nagy terjedelemben számoltak be a magyarországi eseményekről. A lengyel városokban magyar zászló lengett, az új lengyel reformista pártvezetés szövetségest látott a magyar kormányban, a Lengyel Munkáspárt (LEMP) pedig nyilvános üzenetet intézett a magyar nemzethez, amelyben üdvözölték a forradalmat. Az egyszerű emberek pedig tömeges véradással, pénz-, élelmiszer- és gyógyszergyűjtéssel, illetve segélyszállítmányokkal támogatták a magyar felkelőket.

A véradásra jelentkezők száma még a Vöröskeresztet is teljesen váratlanul érte. Főleg az egyetemisták jártak benne az élen, de szinte minden társadalmi osztály kivette belőle a részét -- végül több, mint négyezren. A 795 liter vér mellett 31 millió zloty és 11 millió zloty értékű adomány érkezett Budapestre.

Ebben az esetben viszont nem a szocializmust építő népek semmitmondó barátságának megnyilvánulásáról volt szó, hanem a hagyományos, az Árpád-korig visszanyúló magyar-lengyel testvériség eszméjének újjáéledéséről.

Frissen élt még ugyanis emlékezetükben, hogy 1920-ban, a lengyel–bolsevik háború idején a magyar hadisegély nélkül a lengyelek nem tudták volna legyőzni a szovjet hadsereget, mint ahogy az is, amikor 1939 őszén a Teleki-kormány vezette Magyarország a német nyomás ellenére közel 100 000 lengyel menekültet fogadott be.

A hatvan évvel ezelőtti eseményekhez visszatérve: ma már jól tudjuk, hogy az 56-os forradalmi kezdeményezés vége sajnos egy hadüzenet nélküli háború lett, amelynek következményeként csaknem háromezer magyar állampolgár vesztette életét, és mintegy kétszázezer lélek hagyta el az országot, s menekült Nyugat felé.

Mindig lényeges azonban, hogy az áldozat ne legyen hiábavaló, hogy az idő múlásával is fájdalmasan, de büszkén vallhassuk: megérte! Azt hiszem, 1956 esetében ez nem is lehet kérdés.

Tisztelt Jelenlévők!

Mindannak, amiről szólni próbáltam, itt a Felvidéken minimum kettős üzenete van: üzeni egyrészt, milyen fontos szerepe lehet mindennapi küzdelmeinkben a mindenkori legfontosabb társadalmi mozgatórúgónak, a bátorságnak.

Hiszen ahogy Ernest Hemingway is írta: „Jobb egy napig oroszlánnak, mint száz évig gyáva nyúlnak lenni. Jobb talpon meghalni, mint térdepelve élni.”

És üzeni egyben azt is, hogy a népek barátságát ápolnunk illik számbeli kisebbségben is. Hiszen nem csupán ildomos, hanem egyszersmind elengedhetetlen, hogy jövőnket történelmünk közös fejezeteire építve alakítsuk.

Hogy sokszor és sokáig mondhassuk még e tájakon is: „Polak, Węgier, dwa bratanki / I do szabli, i do szklanki / Oba zuchy, oba żwawi / Niech im Pan Bóg błogosławi.” Vagyis „Lengyel-magyar két jó barát / Együtt harcol s issza borát / Vitéz s bátor mindkettője / Áldás szálljon mindkettőre.”

Ezt már olvasta?

Cookies