Back to top

Bőven van hely az önkormányzati óvodáinkban

Publikálva: 2024, március 26 - 06:00
A márciusi képviselő-testületi ülésre kerültek azok a Dunaszerdahely Város Önkormányzatához érkezett kérvények, amelyek új óvodák létesítésére kérik a város jóváhagyását. Ennek részleteiről kérdeztük ezúttal Hájos Zoltán polgármestert.
Bőven van hely az önkormányzati óvodáinkban

Az előző és a mostani kormányzat is abból az Európai Uniós irányelvből indult ki, miszerint az iskolára való felkészítés akkor hatékony, ha az már az óvodában megkezdődik, s így mikor a gyermekek iskolába lépnek, egyszerűbb felvenniük azt az iramot, amelyet az iskola követel.

Emiatt az állam kötelezővé tette, hogy az önkormányzatok vegyék fel azokat az öt és a hat éves gyerekeket, akik iskolakötelesek, s ezt ki fogják bővíteni a négy évesekre is. Pontosabban rövidesen már négy éves kortól kell „iskolai előkészítőbe” járniuk a kicsiknek.

Pozsony környékén, ahová Szlovákia területéről sok fiatal költözött, kevés is lett az óvodai férőhelyek száma, ugyanakkor az ország többi részében nem ez a jellemző, inkább az, hogy elegendő az óvodák befogadóképessége. Így van ez Dunaszerdahelyen is.

Városunkban kilenc önkormányzati és két egyházi, azaz római katolikus és református egyház által fenntartott óvoda működik. Emellett még az állam a regionális oktatási hivatal által két speciális nevelésű óvodát is létesített, ezek szlovák és magyar nyelvűek.

Ha csak az intézmények számát és befogadóképességét nézzük, láthatjuk, hogy Dunaszerdahelyen bőven van hely az önkormányzati óvodákban. Még úgy is, hogy a környező településekről, ahol a kisebb óvodákat és iskolákat az önkormányzatok kénytelenek voltak bezárni, a szülők a gyermekeiket városunk óvodáiba és iskoláiba íratták be. Tehát még ezzel a megnövekedett létszámmal is jócskán van kapacitás a dunaszerdahelyi óvodákban.

Tudni kell még azt is, hogy minden egyes önkormányzati óvodát a város tart fenn, azokból a részadókból, amit a központi költségvetésből kizárólagosan az óvodákra kapuk. Ebből az összegből óvodáink működését sajnos nem tudjuk teljes mértékben finanszírozni, emiatt a saját költségvetésünkből kell kipótolnunk a hiányzó összeget.

Ha ezeket a körülményeket figyelmen kívül hagynánk, és további magánóvodákra adnánk engedélyeztetést, miszerint azok az oktatási hálózatba bekerüljenek Dunaszerdahely város területén, akkor értelemszerűen saját óvodáink ellen dolgoznánk, hiszen az óvodák finanszírozására a központi költségvetésből kapott összeg még kisebb lenne, és az önkormányzatnak meg kellene emelnie az így is más magas szülői befizetéseket.

De nem csupán az anyagiak, hanem a férőhelyek is azt mutatják, hogy jócskán van az intézményeinkben szabad kapacitás. Ezért sem indokolt, hogy a város képviselő-testülete támogasson új magánóvodák létesítésére irányuló kezdeményezéseket. Én értem, hogy most Európai Uniós pénzeket lehet lehívni óvodák létrehozására, az épületek felújítására vagy új óvodaépületek felépítésére, ugyanakkor városunk területén a már említettek nem indokolják okolják ezek szükségességét.

A döntésnél azt is figyelembe kell venni, az elmúlt két-három év demográfiai mutatói azt jelzik, hogy a jelenlegi óvodai létszám még csökkenni fog. Tehát ez is csak erősíti a döntésünket.

Természetesen a beérkezett kérelmek felhívják arra is a figyelmet, hogy egyes önkormányzati óvodáknak észszerű lenne elgondolkodniuk azon, hogy a szülők igényeihez igazodva például akár specializálódjanak, vagyis másfajta, újszerűbb oktatási-nevelési programot kínáljanak…

El kell mondanunk azt is, hogy előzőleg már a Benedek Elek óvodában is megtörténtek kisebb felújítások, valamint a közelmúltban a Magyar Kormány támogatásával megújult az Október utcai óvoda teljes épülete, de önerőből a Széchenyi utcai óvodát is felújítottuk, illetve Európai Uniós forrásból újulhatott meg a Halpiac téri és a Komenský utcai óvoda. Most két pályázatot adtunk be, egyrészt a Barátság téri, másrészt a Szlovák Nemzeti Felkelés téri óvoda épületének a teljes felújítására.

Ami még várat magára, az a Rózsaligeti óvoda, amelyre szintén most nyílik pályázati lehetőség. Ott a nyílászárók cseréjét, az épület hőszigetelését, modernizálását pályázzuk meg.

Dunaszerdahely városa részéről tehát fontos, hogy megfelelő és korszerű épületben neveljük-oktassuk városunk legkisebbjeit. Azt is hozzá kell tennem, hogy az állam az óvodai intézmények fenntartására visszajuttatott költségvetési tételen túl még plusz pénzcsomagot folyósít az iskolaköteles gyermekek részére, így például segédeszközöket, de kiságyakat vagy azokhoz ágyneműt is tudunk ebből beszerezni, ezáltal is otthonosabbá téve városunk kis polgárainak az óvodai ellátását.

(Megjelent a Dunaszerdahelyi Hírnök 2024 márciusi számában)

Ezt már olvasta?

Cookies