Jelenlegi hely

Bemutatkoznak a képviselőjelöltek: 4. választókörzet

Ezt már olvasta?

Publikálva: 2018, október 24 - 20:00 | Közérdekű
A mai napon portálunkon bemutatjuk a november 10-i önkormányzati választásokon a 21 képviselői helyért versengő jelölteket. Arra kértünk minden jelöltet néhány héttel ezelőtt, hogy küldje el válaszait a kérdéseinkre. A jelöltek válaszai abc-sorrendben kerülnek bemutatásra. Természetesen csak azok válaszait tudjuk közölni, akik válasza a múlt héten megérkezett. Amennyiben bármely hiányzó jelölt szeretné válaszait elküldeni a kérdésekre, mert erre eddig nem volt módja, kérjük október 28-ig tegye meg a press@perfects.sk címre, s válaszaival kiegészítjük ezt a cikket.
Bemutatkoznak a képviselőjelöltek: 4. választókörzet

A következő hat kérdésre kértük a jelöltek válaszait:

1. Honnan ismerhetik Önt a dunaszerdahelyiek? 

2. Milyen okból méretteti meg magát a novemberi helyhatósági választásokon?

3. Melyek azok a prioritások, amelyeket választási programjában célul tűzött ki?

4. Eddig mely területen tevékenykedett a város közéletében?  Ha ilyenben idáig nem vett részt, ezután miképp szeretne a város közéletének aktív részese lenni?

5. Mivel elégedett és mivel nem a városunk szintjén?

6. Mi az a fő cél, amit szeretne elérni, ha bekerül a testületbe?

 

3. Dohorák Sándor

1. A dunaszerdahelyiek elsősorban a munkámnak köszönhetően ismernek, ugyanis immár 28 éve telekrendezéssel és ingatlanokkal foglalkozom. Ezen kívül aktívan bekapcsolódtam a Szabó Gyula Alapiskolában és a Vámbéry Ármin Gimnáziumban a szülői szövetség és az iskolatanács munkájába. Részt veszek csaknem minden társadalmi, kulturális és sportrendezvényen Dunaszerdahelyen és a távolabbi környéken is. Hosszú évek óta DAC-drukkerként a gyermekeimmel a hazai és az idegenbeli mérkőzésekre is járok.

2. A helyhatósági választásokon az MKP felkérésére mérettetem meg magam.

3. A szakmámból adódóan a városfejlesztéssel kapcsolatos ügyekben szeretnék aktívan részt venni az önkormányzati munkában.

4. A városi rendezvényeknek eddig inkább passzív résztvevője voltam, viszont aktívan bekapcsolódtam főleg iskolai rendezvények szervezésébe és felügyeletébe. (osztálykirándulások, szülői napok, nyílt napok, iskolabálok).

5. Városunk működésével többé-kevésbé elégedett vagyok, bár vannak területek, ahol hatékonyabban kellene a szervezési és műszaki feladatokat ellátni. Erre elsősorban a Kelet lakótelepen lenne szükség, hiszen itt parkolási gondok vannak, rendetlen a kukák környéke, és szükség van a zöldövezetek fokozottabb karbantartására is.

6. Amennyiben elnyerem a választópolgárok bizalmát, munkámmal és szaktudásommal a polgárok megelégedésére szeretném szebbé és jobbá tenni szűkebb, illetve tágabb lakókörnyezetem.

4. Földes Károly

1. Dunaszerdahelyen szülész nőgyógyászként tevékenykedem 23 éve, igy sokan ismernek varosunkból es a környékről egyaránt.

2. Szeretnek Dunaszerdahely képviselője lenni, mivel érdekel varosunk jövője és szeretnék aktívan részt venni a város fejlesztésében.

3. Prioritások, melyek számomra nagyon fontosak: a zöldövezetek növelése, a parkok modernizálása, a turizmus fejlesztése es egy élhetőbb város megteremtése.

4. Városunk iskoláiban rendszeresen tartok nőgyógyászati felvilágosító előadásokat, és tagja vagyok az Egészségügyi és Szociális Gondoskodás Bizottságának.

5-6. Fő célom, hogy változást hozzak a város életébe, hatékonyabbá tegyem a városvezetést, modernizáljam a városi hivatal működését, igy  lakosok elégedettebbek legyenek, szeressék és élvezzék a dunaszerdahelyi életet.

6. Hegyi Gyula

1. Ismerhetnek, arról, hogy már 4x4 éven keresztül voltam a városi képviselői testület megválasztott és aktív tagja. Ezenkívül a város egyik legsikeresebb külföldi üzemében, a CarnaudMetalbox illetve a CROWN packaging néven dolgoztam különböző vezetői beosztásokban 15 éven keresztül. A keleti lakótelepen lakom 30 éve és képviseltem és képviselni akarom a lakosok kéréseit, ötleteit, ezen a nagyon látványosan növekvő városrész infrastrukturális fejlesztéseinek befejezéseit, növelni a modern játszóterek és egyben testedzési területeinek kiépítését, a zöld területek fenntartását és növelését.

2. Az eddigi gazdag élettapasztalataim gyakorlatban való kamatoztatását szeretném hasznosítani a város modernizációjában és a lakhatóságának javításában, például a rendezettebb hulladéktárolók és környékének rendbentartásának magasabb szintre emelésével, az egyre nagyobb számú kutyatartók állatszeretetén kívül az azzal együtt járó tisztaság fenntartás betartásával, a lakosok véleményeinek érdekképviseletében.

3. A dunaszerdahelyi lakosok nagyobb százalékban találják meg a városban működő „HELYI“ vállalkozásokban, üzemekben , szolgáltatásokban stb. a helybeni munkalehetőségeket, hogy ne kelljen hosszú órákat a munkahelyekre való utazással eltölteni. Dunaszerdahelyt ügyes emberek lakják, még jobban használják ki is ezt! Legyen Dunaszerdahely az egyik leglakhatóbb város! Megtartani és növelni a sport és a kultúra területén eddig elért sikereket!

4. A városi önkormányzat vállalkozói, pénzügyi és etikai szaktanácsaiban tevékenykedtem, ezenkívül a tömblakások (panellakások), lakosgyűléseinek, lakósérdekeinek aktív résztvevője és képviselője voltam és vagyok. Eddig is részt vettem és 2 választási ciklus kihagyása után újra aktívan szeretném képviselni a lakosok jogos érdekeit, kérvényeit és észrevételeit.

5. Városunk láthatóan fejlődik és ezzel elégedett vagyok, de a város fejlesztéseinek fontossági sorrendjének kialakításában és minőségi megvalósításával nem vagyok teljesen elégedett. A városhoz tartozó egyes veszélyes útkereszteződések körforgalommá való nem átalakításával nem vagyok elégedett!

6. Szeretném elérni a lakosok hasznos észrevételeinek megvalósításának magasabb szintre emelését. Az egész lakosság akkor lesz elégedettebb, ha mindig időben információkhoz fognak jutni a fejlesztésekről és a fejlesztési lehetőségekről, ezáltal érezhető lesz befolyásuk a megválasztott képviselőiken keresztül!

9. Sebők Pál

1. Dunaszerdahelyről, a keleti lakótelepről. Itt születtem, itt élek,  itt dolgozom, itt neveljük feleségemmel három fiunkat.

2. Fontosnak tartom, hogy ne csak bíráljuk és kritizáljuk az önkormányzat munkáját, de tegyünk is egy jobb Dunaszerdahelyért.

3. A város és városrészek egyenletes fejlődése, óvodáink és iskoláink fejlesztése, közlekedés biztonság, az önkormányzat és a lakosok együttműködése.

4. Az utóbbi négy évben, mint önkormányzati képviselő, azelőtt mint aktivista tevékenykedtem. 

5. Elégedett vagyok azzal, hogy a négy év alatt elindítottunk több szükséges fejlesztést városunkban.  Nem vagyok elégedett a még mindig gyakori meggondolatlan lépésekkel a város részéről, és az egy személy kezébe koncentrált hatalommal.

6. Fő célom képviselni a lakosok és városunk érdekeit. 

10. Szabó Mária

1. A Vámbéry Ármin Gimnáziumban tanítok immár 24. éve, leginkább a katedráról és közéleti rendezvényekről ismernek az emberek, diákok, szülők, kulturális rendezvények látogatói.

2. Igent mondtam egy felkérésre, nagyon megtisztelőnek érzem a lehetőséget,  izgalmas kihívásként tekintek a helyhatósági választásokra.

3. Hivatásom és érdeklődési köröm miatt leginkább az oktatásügy és a kultúra területén tevékenykednék szívesen.

4. Szinte minden közéleti megmozduláson részt veszek évek óta, legyen az megemlékezés, koszorúzás, színházi előadás, MKP-rendezvény. Örülök, ha diákjaim is szerepelnek ezeken az összejöveteleken, szívesen biztosítok szavalót, fellépőt ezekre az alkalmakra. Hiszem azt, hogy az embernek tehetsége, lehetőségei szerint támogatnia kell a közösséget, amelynek tagja.

5. Úgy gondolom, az utóbbi években nagyon sok minden megvalósult a város vezetése és az önkormányzat segítségével, Dunaszerdahely nyüzsgő, vonzó város lett, ahová nemcsak a termálfürdő és a DAC-meccsek miatt érdemes ellátogatni. Számomra Dunaszerdahely a világ közepe…

6. Nagyon szeretnék tenni azért, hogy anyanyelvünk használata minél szélesebb körben természetes legyen. Szívesen tennék azért is, hogy minél több felvidéki magyar éljen a törvény adta lehetőséggel, és magyarul használja vezeték-és keresztnevét. Szívesen dolgoznék az oktatási vagy a kulturális bizottságban.

11. Szabó Katalin

11. Szabó Katalin

1. Az NN életbiztosító pénzügyi tanácsadójaként dolgozom 11 éve. Ezt megelőzően a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal alkalmazottja voltam. Munkám során mindig sok emberrel kerültem kapcsolatba, ennek köszönhetően kiépült kapcsolatrendszerrel rendelkezem.

2. Dunaszerdahelyen születtem, itt élek. Olyan ember vagyok, aki magáénak érzi a dunaszerdahelyiek gondjait. Mindenkit szívesen meghallgatok, és szeretném a véleményeiket továbbítani, problémáikat megoldani.

3. Jobb szervezéssel és modern megoldások alkalmazásával szeretnék hozzájárulni az életkörnyezetünk megóvásához. Szeretném továbbá emelni a közművelődés színvonalát.

4. A város közéletében idáig nem vettem részt, de a jövőben célom aktívan tevékenykedni a városfejlesztés és a környezetvédelem területén.

5. Elégedett vagyok az utak felújításával, a körforgalmak megépítésével, valamint a bősi felüljáró alatti probléma megoldásával.

6. Szeretném, ha egy olyan csapat tagjaként kerülnék be a testületbe –mivel csak csapatban lehet elérni eredményeket – amely hatékonyan segíti városunk fejlődését. Nem szeretném elhanyagolni a választókkal való kapcsolattartást, megválasztásom után is képviselni szeretném az érdekeiket az egész választási ciklus alatt.