Jelenlegi hely

Bemutatkoznak a képviselőjelöltek: 2. választókörzet

Ezt már olvasta?

Publikálva: 2018, október 24 - 14:00 | Közérdekű
A mai napon portálunkon bemutatjuk a november 10-i önkormányzati választásokon a 21 képviselői helyért versengő jelölteket. Arra kértünk minden jelöltet néhány héttel ezelőtt, hogy küldje el válaszait a kérdéseinkre. A jelöltek válaszai abc-sorrendben kerülnek bemutatásra. Természetesen csak azok válaszait tudjuk közölni, akik válasza a múlt héten megérkezett. Amennyiben bármely hiányzó jelölt szeretné válaszait elküldeni a kérdésekre, mert erre eddig nem volt módja, kérjük október 28-ig tegye meg a press@perfects.sk címre, s válaszaival kiegészítjük ezt a cikket.
Bemutatkoznak a képviselőjelöltek: 2. választókörzet

A következő hat kérdésre kértük a jelöltek válaszait:

1. Honnan ismerhetik Önt a dunaszerdahelyiek? 

2. Milyen okból méretteti meg magát a novemberi helyhatósági választásokon?

3. Melyek azok a prioritások, amelyeket választási programjában célul tűzött ki?

4. Eddig mely területen tevékenykedett a város közéletében?  Ha ilyenben idáig nem vett részt, ezután miképp szeretne a város közéletének aktív részese lenni?

5. Mivel elégedett és mivel nem a városunk szintjén?

6. Mi az a fő cél, amit szeretne elérni, ha bekerül a testületbe?

 

1. Antal Ágota

1.  Ha komolyan veszem a kérdését, akkor kampányízűre sikerül a válasz. Igen, tudom, az van, de képtelen vagyok azt mondani, hogy húsz éve képviselem a választóim érdekeit az önkormányzatban, aktívan részt veszek városunk kulturális életében. Mert erről nekem az jut eszembe, hogy én honnan ismerem őket. S erre csupa jó emlék jön elő: az iskolából, a gyerekeim óvodájából, iskoláiból, színházból ... Aztán később jött a Tündérkert művészeti fesztivál, amit évente azóta is megszervezek, s legnagyobb örömömre kicsik és nagyok egyaránt jönnek, s immár a második generáció meséli el, hogy mit is gondol a városról, moziról, zenéről… Aztán van egy szűkebb kör, akiket a jógaóráimról ismerek. Jó találkozások ezek!

2. Az ember nem kel fel reggel azzal, hogy szeretne képviselő lenni. Azt hiszem, ez nem is belőlünk indul. Mások indítanak el az úton. Beszélgetek emberekkel a környezetemből, s meg-megtalálnak bizonyos gondokkal. Amikor bizalommal fordul valaki hozzám, s hittel, hogy abban én tudom segíteni, menni kell, tenni kell. Az ő hitük indít el az úton. Azt majdnem mindenki látja, hogy sok tennivaló akad annak érdekében, hogy élhető, szerethető városunk legyen, olyan, ahol jó lenni, ahova jó hazajönni, ahol méltóképp lehet megöregedni, s megbecsülést kap a tisztességes élet, az elvégzett munka, ahol számít, hogy mit gondolunk, meghallgatnak. Az évek során megtanultam, hogy ennek az a módja, hogy megfelelő szinten képviseltessük ezen értékeket. Így nem vitás: szeretném tovább folytatni a munkámat az önkormányzatban, a kulturális, oktatási, szociális szakbizottságokban, valamint eskettetőként - ezek talán a legszebb pillanatok! Nagyon szeretem csinálni!

Viszont a fajsúlyosabb feladatok sem törnének meg, inkább inspirálnának.

3.  A szofisztikált válasz, amelyet még sokat fognak olvasni és hallani az olvasók a választásokig: átlátható gazdálkodást, törvényes és követhető versenypályázatokat, ésszerű beruházásokat, lehetőleg újabb kölcsönök igénybevétele nélkül, stb. És ekkor joggal kérdezi az ember, hogy „Jó, de konkrétan?!” A hétköznapokból kell elindulni. Amikor szlogenszerűen azt mondják, hogy emberhez méltón megöregedni, akkor látni kell, hogy a gondozószolgálat silány helyzetben van. Hiszek az emberek szociális érzékenységében, de a segítő tevékenységre nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Az ehhez szükséges anyagi kerete megvan a városnak, csak látni kell, mi a fontos, s el kell juttatni a rászorulóhoz, és vigyázni, hogy ott hasznosuljon, ahol a leginkább szükség van rá. Milyen jó lenne, ha ott tartanánk, hogy csak a kultúrát kellene felkarolni. Igen, ettől nem lesz olcsóbb a kenyér, de az oktatás, kulturális nevelés megtartó erővel bírnak. Nagyon fontosnak tartom, hogy a városunkban tevékenykedő alkotó emberek lehetőséget és teret kapjanak. Egyenlő eséllyel pályázhasson mindenki a kulturális és egyéb támogatásokra, és azok mértékéről teljes egészében az önkormányzat döntsön - az illetékes szakmai bizottságok javaslatai alapján.

4. A kultúra, oktatás és a szociális területeken tevékenykedtem, illetve eskettem. Ezen a területeken mozgok otthonosan. De mindig van hova fejlődni, s mindig van mit jobban csinálni. Szeretném elérni, hogy a szakmai bizottságok minőségi, szakmai munkát tudjanak végezni, és az észrevételeinket vegyék figyelembe és építsék be a határozati javaslatokba. Mennyire üdvös lenne, ha teret és lehetőséget kapnának az okos, teremtő ötletek, amik nem feltétlenül kopogtatnak a városháza ajtaján. Nyitott szemmel látni, meglátni és felemelni ezeket, ez is a kötelességünk.

5. Mindig elérzékenyülök, amikor szembesülök, hogy Szerdahelyen mennyi elhivatott, lelkes ember van, aki a tudását, tehetségét a város javára fordítja. Kibontakoztatják azt, még annak ellenére is, hogy kicsit mostoha körülmények között kell foglalkozniuk a gyerekekkel, alkotniuk akár szabadidejük terhére. A pénzügyi háttér itt is elérhető ahhoz, hogy méltó körülmények között tegyék a dolgukat. Ami örömmel és elégedettséggel tölt el, hogy megvalósult egy ötletem, mi szerint egy rózsakert jött létre a városunkban, ahol 900 tő rózsakülönlegesség található. Nem vagyok elégedett a város gazdálkodásával, prioritásaival. Jelenleg egyszemélyes vállalkozásként működik a város, ezen mindenképp változtatni kell.

6. Fő célom, hogy olyan önkormányzatunk legyen, ahol nem pártérdekek döntenek, hanem gondolkodó, tenni akaró, hozzáértő emberek alkotta csapat, ahol addig tárgyalunk egy problémás ügyet, amíg a jó megoldás meg nem születik. Persze, ez most úgy hangzik, mint a szépségkirálynő-választáson a világbéke. J De gondoljunk bele: ha nyitott füllel ülnek a képviselők, meghallják a reális problémákat. Ha ehhez szakértelem is társul, jól tudják azt megoldani. Ha pedig gerinc is, akkor azt oldják és úgy, hogy tudatában vannak, hogy egyúttal az unokáink városát is építjük, szépítjük. A fő cél, hogy a kampányszlogenekből szamon kérhető hozzáállást, az ígéretekből elvárható teljesítményt teremtsünk! Kívánom minden tisztességes szándékú képviselő-jelölttársamnak, hogy legyen alkalma bebizonyítani, hogy az ígéreteit beváltja!

2. Borbély Nóra

1. Születésemtől kezdve Dunaszerdahelyen lakom, itt jártam általános iskolába, majd középiskolai tanulmányaimat a Dunaszerdahelyi Mezőgazdasági Középiskolában végeztem. Ismerem az itt élő embereket és problémáikat. Ebből kiindulva döntöttem a jelölés mellett. 

2, Jelenleg a pozsonyi Komenský Egyetem joghallgatója vagyok. Távlati terveim között szerepel a politikai életben való tevékeny részvétel.Ennek első lépcsőjeként gondoltam, hogy megmérettetem magam az önkormányzati választáson helyi képviselő-jelöltként. 

3. Választási programom: szociális bérlakások létesítése, közmunkaprogram kibővítésével: a vízelvezetés problémáinak megoldása. Javításra szorul a közbiztonság, különösen az esti órákban, ezért szeretnék több térfigyelő kamerát, és a közvilágítás sem megfelelő. A közlekedés is hiányos, megreformálni kellene a helyi buszforgalmat.A város tisztaságának ,de ugyanezt mondhatnám az utak állapotáról, a parkolásról is, hiszen magam is autós vagyok és ezekkel a problémákkal küszködöm.Gondolok  a kisgyermekes anyák babakocsival  és a kerekesszékben ülökre.Nagyon sok helyen nem biztositott számukra az akadálymentes közlekedés.Családbarát programoknak a szervezése, például gyerektáborok, amelyek az egészséges és környezettudatos életmódra nevelésre fókuszálnak. 

4. Eddig az MKDSZ párt tagjaival közösen  több karitativ munkában vettem részt.Adomány csomagokat szerveztem meg  helyi rászoruló családok részére,és különböző intézményeknek .Segítő együttműködésemmel szeretném Dunaszerdahely fejlődését előre lendíteni. 

5. Elégedetlen vagyok a Gyermekek és az ifjúság szabadidős tevékenységeivel és a gyermek- és ifjúságvédelemmel, lakhatási lehetőségekkel és a közbiztonsággal. Amint elégedettségel szemlélek az a középületek javitása,és a zöldövezetek kialakitása és a parkositás. 

6. Pályázati lehetőség esetén a kormányprogrammal összhangban, a fiatal itt letelepedni kívánó házaspároknak, valamint a helyi szociálisan rászoruló polgárok részére.  Átmeneti segítségként szociális bérlakások létesítése.Maximálisan elkötelezettje vagyok ezen probléma felszámolásában. 

4. ​Gútay László

Dunaszerdahelyen születttem, ebben a városban nevelkedtem és családommal együtt itt is élek. Évtizedekig ebben a városban dolgoztam és elmondhatom, hogy az élet egyik legérdekesebb és a legsokoldalúbb területén, mégpedig a művelődés és a kultúra szolgálatában. Kultúraszervezőként az ember nemcsak szakmai szempontok alapján fejlődhet és gyarapíthatja tapasztalatait, de közelebb kerül az emberhez, megismeri gondjait, érzéseit, gondolatvilágát. A kultúrának pedig óriási formáló szerepe van mindezekre nézve.

Több éve már, hogy városi képviselőként is szolgálom lakókörzetem érdekvédelmét a városi képviselőtestületben, sőt, ezzel párhuzamosan a polgári szertartásokat is vezetek. Szűkebb lakóközösségem megbízása alapján több évtizede képviselem a lakók érdekeit úgy a lakásszövetkezetek felé. mint a folyó ügyek intézése során. Ennek alapján úgy gondolom, bemutatkoznom talán nem szükséges.

Megalapításától napjainkig tagja vagyok a a Magyar Közösség Pártjának, s úgy gondolom, a közösség összetartásaért vállat felelősség inspirál arra, hogy erősítsem a párt jelöltjeinek csapatát. Számomra fontos a közösségi élet, a kultúra gondozása és továbbadása az ifjú nemzedéknek. Nemkevésbé fontos az óvodai és iskolai nevelés fejlesztése és magasabb szintre emelése.

El kell mondanom, hogy gyakorló kultúraszervezőként szívügyem a kulturális rendezvények tökéletes kivitelezése, de figyelek a város fejlődésére, az idegenforgalom és a turizmus hatékonyabbá tételére is. Szeretném, ha a város nemcsak az őszi és téli hónapokban lenne telítve kulturális programokkal, hanem a nyári fürdőzések alatt is érdekes és szórakoztató szabadtéri programokkal, városnéző túrákkal tudnánk kedveskedni az idelátogatóknak.

Ezenfelül sokat foglalkozom a város tisztaságával. Jómagam figyelek a szemét és hulladék megfelelő tárolására, gyűjtésére és mérhetetlenül bosszant, ha körülöttem piszkos a környezet, a tér, ha a szemét „csak úgy“ el van hajítva. Az unokáimat is igyekszem -kisebb-nagyobb sikerrel- tanítani, vigyázzanak a természetre és óvják a környezetüket.

Ezen a téren van még bőven tennivalónk a lakosság körében is. Én hálás vagyok a városom lakóinak, hogy ennyi éven át bizalmat szavaztak nekem. Igyekszem emberi módon hozzáállni a megoldásra váró problémákhoz, kedvelem az idősebb, bölcsebb honfitársaimat, de, ha kell a fiatalokkal is megtalálom a közös hangot.

6. Karaffa Attila

1. Dunaszerdahelyen születtem, itt végeztem alapfokú és középfokú iskoláimat is. Szüleim vallásos nevelésben részesítettek, kiskorom óta a katolikus templomban ministráltam. Fiatalon tagja lettem a 10. sz. Szent György cserkészcsapatnak, számos rendezvényen részt vettünk a városban is. A kultúra és a sport területén találkozhatnak velem jobbára a polgárok. 2005-ben bátyámmal és több egyházi és civil személlyel megalapítottuk a Pázmaneum polgári társulást, és számos kulturális, egyházi rendezvényt szerveztünk a városban. Meghonosítottuk A Magyar Kultúra Napját, illetve Esterházy János tiszteletét, kinek domborművet is avattunk. Évente gyertyagyújtással emlékezünk a trianoni gyászos évfordulóra, de több egyéb jótékonysági rendezvényt is megvalósítottunk már. A sport területén pedig kedvenc labdarúgócsapatom támogatása otthon és idegenben is. Régebbtől gyűjtöm a dunaszerdahelyi emlékeket, képeslapokat, tárgyi emlékeket, amelyekből kiállítást is szervezek időnként a városlakóknak.

2. Immár 3. alkalommal vágok bele az önkormányzati választásoknak. 2010-től a Magyar Koalíció, majd Közösség Pártjának színeiben kerültem be a városi képviselő-testületbe. Fontos számomra a város, az itt élő polgárok gondjainak orvoslása, ötleteinek és építő jellegű kritikáinak a megfontolása. Hiszem és vallom, hogy a politikának még helyi szinten is a szolgálatról kell szólnia. Elsősorban a választási körzetemben élők képviselete ró rám feladatot és munkát, amelyet örömmel teljesítek. De mivel szívesen sétálok nagyokat a feleségemmel, ezért a város más részeiben történő problémák orvoslásának bejelentése sem okoz számomra gondot. Nem utolsósorban a hagyományok tisztelete, a város szellemiségének a megóvása és továbbadása a fiatal nemzedék számára kihívás és munka, amely elől nem szívesen futamodok meg.

3. A tiszta lakókörnyezet, a biztonságos játszóterek, a járda- és úthálózat fejlesztése a választói körzetemben, a Vámbéry tér felújításának fontossága, a katolikus templom körüli környezet rendezése és szépítése. De szeretném elérni a Karcsai úton található vasúti átjárón a gyalogosok biztonságos átjutását. Az amatőr kulturális csoportok segítése nem csak anyagi téren, a város által szervezett kulturális rendezvények még szélesebb körbe való meghirdetése és az ifjúság bekapcsolása. Az akadálymentesítés terén is több elképzelésem van, ebben segítenek azok a polgárok, akik napi szinten küzdenek meg ezekkel az akadályokkal. A magyar kultúra ápolása, a vallási felekezetek anyagi segítése is, az anyanyelvi oktatás megerősítése is programomban szerepel. 

4. Jobbára a kultúra és sport területén dolgoztam, de bekapcsolódtam a környezetvédelem és a közbiztonság növelésének a munkájába is. A Kortárs Magyar Galéria kuratóriuma tagjaként büszke vagyok a Vermes-villa falai között székelő galéria dolgozóinak áldozatos munkájára és a színes kiállítások megszervezésére. A Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ ebben a választási évben lett elnevezve a dunaszerdahelyi híres paptudósról. Sikerült a kultúrház homlokzatának a felújítása is, a galériához vezető nagyon rossz állapotban lévő járda felújítása. Külön öröm számomra, hogy eskettetőként számos pár előttem mondta ki a boldogító igent.

5. Csapatban dolgozni könnyebb ezt bebizonyította az elmúlt választási időszak is. Plussz, ha a polgármester úrral is sikeresen egyeztethetőek az elképzelések, akkor könnyebben megy a munka. A Vámbéry tér és a katolikus templom környezetének a felújítása még várat magára. Ugyancsak a belváros játszótérre is szükséges még padokat és fákat kihelyezni, illetve védetté tenni a nem odaillő személyek ellen. Ezt nem sikerült még megoldani a választási körzetemben.

Dunaszerdahely városa régi adósságot törleszt azzal, hogy a hősi halottak emlékére I. és II. világháborús emlékművet állít az állomásparkban.

6. A környezetvédelem és közbiztonság területén vannak még tartalékok. A zöldövezet növelése, fák, bokrok ültetése, a város szó szerinti felvirágoztatása fontos számomra. A városi rendőrség munkájának a megerősítése parkőrökkel, akik odafigyelnek a zöldövezetre, a játszóterekre. A város tisztaságára jobban kellene ügyelnünk, a hétvégi rendezvények után sajnos elég szomorú látványt nyújt egyes szórakozóhelyek előtt az utca, a tér. A kulturális és a városi intézmények támogatásainak az újragondolása. Illetve egy történelmi séta megalkotása oly módon, hogy a régi meglévő, illetve lebontott épületeknél, tereknél táblákat helyeznénk el a város történelméhez kapcsolódó épületek, személyiségek rövid leírásával. A városban élő szegényebb személyek pártfogása, az ilyen családokban élő diákok ösztöndíjban részesítése. A város fürdőben szükséges még egy medence kiépítése, erről már számos alkalommal beszéltünk a felügyelő bizottságban. Reméljük mihamarabb sikerül megvalósítani.

Dunaszerdahely jó hírnevének öregbítése mindannyiunk feladata és kötelessége. Amennyiben megválasztanak és bizalmat szavaznak számomra ismét ezen fogok igyekezni Önökkel közösen!

8. Ollé Lunák Mónika

1. Elsősorban a helyi sajtóból ismerhetnek az ollétejediek gumifeldolgozó ellen folytatott harca kapcsán.

2. A polgármester úr keresett meg, majd rövid gondolkodás után úgy döntöttem, hogy indulok a választásokon, mivel Ollétejed városrészből évek óta nincs képviselő a testületben. 

3. Nagy hangsúlyt szeretnék fektetni a környezetvédelemre, a hulladék hatékonyabb feldolgozására és szelektálására, valamint úgy gondolom, a kóbor állatok is több törődést igényelnek. Kutyák esetében fontos biztosítani egy menhelyet, ahol lehetőség van a hosszútávú elhelyezésre. A macskák esetében pedig hatékonyabban együtt kell működni a befogással és ivartalanítással foglalkozó dunaszerdahelyi polgári társulással. 

4. Az elmúlt hónapokban az ollétejedi lakosok megbízottjaként aktívan tevékenykedtem az egyes hivatalokban azokban az ügyekben, ahol a gumifeldolgozó további működése és sorsa volt a téma.

5. Elégedett vagyok: a családi házas övezetekben történő szelektív hulladékgyűjtéssel, konkrétan a műanyagok zsákos rendszerben történő gyűjtésével, valamint a zöldhulladék elszállításával. Nagyobb odafigyelést igényelne viszont a szelektív hulladék gyűjtése a lakótömböknél. Ez jelenleg nem működik megfelelően, ezért sokszor elképesztő rendetlenség uralkodik a kukatárolók körül. Erre mindenképpen hatékonyabb megoldást kell keresni. Hiányolom, hogy nincs egy állandó kutyamenhely, továbbá nincsenek kutyafuttatásra és sétáltatásra kijelölt helyek, ahova a lakótömbökben élők is ki tudják vinni négylábú kedvenceiket. Szükség lenne csippel működő ürülékgyűjtő automatákra is. Az önkormányzatnak együtt kellene működni a Mačičky DS polgári társulással, amely a lakóházak környékéről jelenleg saját költségén gyűjti be, ivartalanítja, féregteleníti és gyógyítja a kóbor macskákat, megakadályozva ezzel a betegségek terjedését, valamint az elszaporodásukat. Ennek köszönhetően a kóbor macskákra panaszkodó lakóknak is élhetőbb környezetet igyekeznek biztosítani.

6. Célom Ollétejed városrészt bekapcsolni Dunaszerdahely vérkeringésébe, továbbá elérni a hulladék hatékonyabb szelektálását. Szeretném a lakóházakban élő kutyatulajdonosok életét megkönnyíteni, és a kóbor állatok helyzetét javítani. Az ollétejedi gumifeldolgozóval szemben pedig továbbra is harcolni fogok a tiszta levegőért és környezetért, továbbá az ollétejedi és dunaszerdahelyi emberek egészségéért.

11. Sárközy Irén (a jelölt e-mailünket nem kapta meg, ezért csak azok megjelenése után tudott válaszolni a kérdéseinkre)

1. Dunaszerdahelyen élek, itt van a családom és itt élnek a legjobb barátaim. Mindkét fiam itt járt óvodába, alapiskolába majd gimnáziumba. Jómagam parlamenti képviselőként tevékenykedem.   Több mint 10 évig a dunaszerdahelyi kórház igazgatóhelyettese voltam.  Amikor fiaim az alapiskolát látogatták évekig a Szabó Gyula Alapiskola szülői közösségét vezettem. Számomra nagyon fontos, hogy ismerjem és tiszteljem a környezetem. Éppen ezért igyekszem minél aktívabban bekapcsolódni a város kulturális életébe. Parlamenti képviselőként, nőként és anyaként fontosnak tartom, hogy a politikai életbe, vagyis a döntéshozatalba aktívan bekapcsolódjanak más szülők és nők is. Éppen ezért hoztuk létre az IDEA  női szervezetet, melynek fő célja olyan rendezvények és programok szervezése, melyek közelebb hozzák a közügyeket a nőkhöz és családokhoz. Örömmel veszem, hogy a dunaszerdahelyi járásból közel 30 tagja van a szervezetnek. Parlamenti munkám során nem csak a törvényhozást tartom rendkívül fontosnak, hanem azt is, hogy az emberek betekintést nyerjenek a jogalkotás menetébe. Évente több látogatócsoportot fogadok a parlament épületében, legközelebb például épp dunaszerdahelyi gimnazistákkal fogunk a parlamentben  beszélgetni. 

2. Dunaszerdahely az otthonom. Parlamenti képviselőként az ország ügyeiért dolgozom napi szinten. Sok esetben azonban olyan kérésekkel fordulnak hozzám barátok, dunaszerdahelyiek, melyek csak városi szinten oldhatók meg. Az a véleményem, hogy a város fejlesztéséért, az itt élő  emberekért többet lehetne tenni. A sok kihagyott lehetőség, mely a jelenlegi városvezetés miatt hátrányba hozta a dunaszerdahelyieket megszólította a lelkiismeretemet, és arra ösztönzött, hogy tegyek meg minden tőlem telhetőt a város érdekében. Ezért indulok az önkormányzati választásokon.  Nos, az első lépés elnyerni az emberek bizalmát. Városunknak becsületes, hozzáértő és tapasztalt képviselőkre van szüksége. Úgy vélem megfelelő szaktudással és tapasztalattal rendelkezem ahhoz, hogy a választók érdekeit figyelembe véve pozitív irányba mozdítsam a város ügyeit.

3. Prioritásként említhetjük a város felpezsdítését, mely mottónk is egyaránt. Szeretném, ha a kulturális élet fellendülne Dunaszerdahelyen. Fontosnak tartom, hogy mindenki  a nyugdíjasok, a fiatalok , a családok  jól  érezzék magukat városunkban. Tudomásom szerint sok szülőnek okoz gondot a bölcsőde hiánya. Gondoskodást és törődést igényelnek az idősebb emberek, akik megteremtették számunkra ezeket a kedvező feltételeket.  A fiatalok elképzeléseit nap mint nap hallom két egyetemista fiam szájából. Hiszem, hogy ésszerű gazdálkodás esetén ki tudjuk használni a város hatásköreit, és megtaláljuk a megfelelő módszereket.

4. A parlamentben a pénzügyi és költségvetési bizottság és az európai ügyekkel foglalkozó bizottság tagja vagyok, valamit a szlovák-olasz parlamenti baráti csoportot vezetem.  A szociális kérdéssekkel is nagyon szívesen foglalkozom. Több olyan törvényt és törvénymódosítást nyújtottam be és fogadott el a parlament, amelyek a családoknak és időseknek kedveztek. A legutóbbi ülésen az adókedvezmény megduplázását minden gyermekre   6 éves korig 147 jelenlévő képviselőből 146 támogatta.  A novemberi ülésen a fiatal családok rajt kölcsönéről szóló törvénymódosítást terjesztem a parlament elé. Városi szinten szeretnék tudásommal és tapasztalataimmal hozzájárulni a szakbizottságok munkájához. Habár a mondás úgy tartja- „mindennek az alapja a pénz” – én aktívan szeretnék létrehozni vagy bekapcsolódni olyan különböző projektekbe, melyek a szülők és családok életét könnyítik meg. Legyen az mesedélután vagy kismamák klubja, fontos, hogy olyan környezetet teremtsünk, ahol a szülők számíthatnak egymásra és a városra egyaránt. Támogatom azon kulturális és oktatási programok megvalósítását, ahol a családok együtt tudnak részt venni a város életében. Rendkívül fontos tehát a szociális ellátás, olyan kiszolgáltatott réteg felkarolása, mint például a fiatal szülők vagy pedig nyugdíjasok.

5. A város vezetésének és képviselőinek az embereket kell szolgálniuk, nem pedig fordítva. Szeretném, ha a kommunikáció kölcsönös és sokkal nyitottabb lenne. Dunaszerdahelynek átfogó tervekre és egyértelmű fontossági sorrendre van szüksége.  Becsületes csapatmunka  hozhat kézzelfogható eredményeket. Értékelem, hogy a város elindította a szelektív hulladékgyűjtést, de erre a tevékenységre sokkal nagyobb hangsúlyt szeretnék fektetni.  Inspiráló számomra parlamenti kollégám, Garamszentkereszt polgármestere által bevezetett  parkolást segítő telefonos applikáció,  amely az összes szabad parkolóhelyet kijelzi a város területén, kiválasztva az üres helyet, odanavigálja a sofőrt és a parkolási díj fizetését is megoldja.    

6. Fő célom, hogy ésszerű és  átlátható működést tudjon garantálni a városvezetés. Szeretném, ha a lakosok bekapcsolódnának a város ügyeibe, és bizalommal fordulnának hozzám panaszaikkal, kéréseikkel, melyeket közös erővel orvosolnánk a testületben. Dunaszerdahely előtt rengeteg lehetőség áll, ideje elkezdeni dolgozni, és élni velük.

12. Szabó László

1. Bár a város szülöttje vagyok, a dunaszerdahelyiek elsősorban az utóbbi tíz évben találkozhattak velem gyakrabban. Korábban ugyanis Nyitrán, Pozsonyban és Komáromban dolgoztam egyetemi oktatóként és vezetőként, illetve az oktatási minisztérium nemzetiségi főosztályvezetőjeként. Tíz esztendővel ezelőtt viszont megalapítottam Dunaszerdahelyen a Magángimnáziumot, nyolc éve pedig alpolgármesterként képviselem a lakosok érdekeit.

2. Az elmúlt nyolc év alatt testközelből megbizonyosodhattam arról, hogy Dunaszerdahelyen jó emberek élnek, akik a nehézségek ellenére is hisznek benne, hogy együtt és egymásért érdemes minden felmerülő problémára megoldást keresni. Ha ők is úgy gondolják, hogy az eddigi munkám alapján továbbra is megbíznak bennem, szívesen vállalom a képviseletüket.

3. Mivel az MKP csapatában indulok, a párt helyi választási programja egyben az én sorvezetőm is. Ez ugyanis minden fontos területen a helyzet további javítására és fejlesztésére összpontosít. Hogy még szebb legyen a város, hogy még jobb legyen Dunaszerdahelyen élni!

4. Ahogy ismert, alpolgármesterként nyolc éve szolgálom városunk lakosságát, ezen belül pedig az oktatás, a kultúra és a sport azok a területek, amelyek a hatáskörömbe tartoztak. Meggyőződésem, hogy az utcák és az épületek állapota mellett legalább olyan fontos az emberek testi, szellemi és lelki állapota is, aminek pozitív formálásához pont ezek a területek járulhatnak hozzá a leginkább.

5. Úgy gondolom, nem az a leglényegesebb, hogy én mit gondolok a városról, hanem sokkal inkább az, mit gondolnak a dunaszerdahelyiek. Képviselőként ugyanis az a kötelességem, hogy az ő elvárásaiknak megfelelően tegyem a dolgomat, hogy ők jobban érezzék magukat, hogy mindenkor büszkék lehessenek lakóhelyükre, közösségükre.

6. Fő célom talán már az előző válaszokból is kiderül: jó emberek képviselőjeként szeretnék jó ügyeket szolgálni.

13. Vangel Ferenc

1. Dunaszerdahelyen születtem, itt jártam iskolába, itt élek, tőzsgyökeres dunaszerdahelyi vagyok. Az Andrea Shop ügyvezetőjeként  telnek a mindennapjaim, viszont ha kell, bárhol  besegítek, akár az üzletben, raktárban, akár  az árukiszállításnál, szóval a hét minden napján emberek közt vagyok és emberekkel kommunikálok.

2. Szeretném folytatni a négy  évvel ezelőtt elkezdett képviselői munkámat, és  továbbra is támogatni a város fejlődését. Vannak olyan folyamatok, amelyek hosszabb távú lebonyolítást igényelnek, erre nem elég egy választási ciklus. Az én filozófiám az, hogy amit elkezdek, azt be is kell fejezni, s kihozni a lehető legjobbat belőle.  

3. Aktívan részt vettem a pénzügyi bizottság munkájában, itt fontos volt, hogy a város rendelkezésére álló pénzügyi források a megfelelő módon legyenek elosztva . Sosem könnyű  ez a feladat , hiszen tudjuk, hogy sok helye lenne a pénznek, de ilyenkor fel  kell állítani egy fontossági sorrendet. Mindig a lakosság szempontjából igyekeztem ezeket a döntéseket meghozni, és ezentúl is  ezt szeretném. Támogattam azokat a döntéseket, amelyek a város biztonságát szolgálták ( játszóterek, út és járdaburkolatok felújítását, akadálymentes közlekedést).  Tagja voltam a sport bizottságnak is, ennek kapcsán nemcsak szurkolóként, hanem képviselőként  is közelebb kerültem a DAC működési folyamataihoz. Részt vettem a városi iskolakonyha reform kidolgozásában , mivel családapaként fontos nak tartom, hogy gyermekeink modern körülmények között, egészséges ételeket fogyaszthassanak.

5. A város kiadásai legyenek átláthatóak  és könnyen hozzáférhetőek a lakosok számára is. A város mindenkié, aki itt él, nemcsak a vezetőké és a képviselőké. Véleményem szerint a lakosoknak joguk van tudni arról, hogy a város hogyan gazdálkodik a közös kasszából, éppen ezért i szeretnék továbbra is odafigyelni arra, hogy a lehető leghatékonyabban és transzparensen legyen összerakva a költségvetés. Szeretném elérni, hogy tovább folytatódjanak az út, járda és parkoló felujítások, bővítések, csakúgy mint a játszóterek felújítása, bővítése, fontosnak tartom továbbá, hogy ne csak egy vagy kettő modern, és nagy játszótér legyen a városban, hanem minden városrészben, lakótelepen legyen egy kisebb, de biztonságos, és modern. Jómagam már tettem lépést ez irányban is, hogy a Vámbéry tér mögötti ,, régi´´ játszótér (aminek már szinte nincs is játszótér formája),  is felújításra kerüljön, ha kell akár vállalkozóként, családapaként is segítve azt, ezt azonban még  nem sikerült véghezvinnem, viszont már megtettem az ezzel kapcsolatos első lépéseket  és bízom benne, hogy rövid időn  belül meglesz az eredménye is . Prioritásaim közt szerepel , hogy városunkban minden generáció jól érezze magát, legyen meg a biztonságérzetünk szülőként, fiatalként, és nem utolsó sorban idősként is.

6. Nem vagyok az a fajta embertípus, aki sosem elégedett semmivel, de azért vannak olyan területek, ahol lenne még mit javítani. Dunaszerdahely egy élhető, modern és szép város, ezt nem lehet elvenni tőle. Közös érdek, hogy ez így is maradjon és továbbra is helyes irányba fejlődjön. Örömmel tölt el, hogy folyamatosan bővül a város, a fitalok, akik dunaszerdahelyiként nőttek fel, itt alapítanak családot. Szebbnél- szebb lakóövezetek, bevásárlónegyedek, sportközpontok alakulnak ki, amelyek vonzóvá teszik városunkat. Amennyiben továbbra is bizalmat szavaznak nekem, abba az irányba terelném az önkormányzat munkáját, hogy olyan városképet alkothassunk, ami az ott élők érdekeit szolgálja, ugyanakkor Dunaszerdahely agy aktív, egy színes, egy élhető , egy sok arcát megmutató, nyüzsgő város legyen.