Back to top

Beíratás a Széchenyi utcai óvodába

Publikálva: 2020, május 5 - 13:09
Május végéig írathatják be a szülők a 3 és 6 év közötti gyermekeiket a város óvodáiba – a fennálló helyzetre való tekintettel a gyermekek jelenléte nélkül. A következőkben a Széchenyi utcai óvodába való felvétel feltételeit közöljük.
Beíratás a Széchenyi utcai óvodába

Materská škola – Óvoda Széchenyiho ul. 1999/9, 929 01 Dunajská Streda

A mai rohanó életvitelnél a szülők többsége nem tud elég időt szánni gyermeke mozgásigényének kielégítésére, ezért óvodánk elsősorban erre helyezi a fő hangsúlyt – gyermekek testi és lelki fejlesztése, az egészséges fejlődése. Egészséges mozgással szeretnénk elérni a gyermekek fejlesztését, testi és lelki fejlődésük közti egyensúlyt, vagyis az egész gyermeki szervezet hatékony fejlesztését.

A rendszeres – minél érdekesebb mozgásos tevekénység magvalósításával szeretnénk kialakítani a mozgásban megtalált örömet, és hogy a mozgáshoz ezáltal tartós pozitív kapcsolat alakuljon ki a gyermekekben. Ilyen céllal indul immár az óvodánkon 3. évben az úszótanfolyam, hetente egyszer fitlabda gyakorlatokat végeznek szakfelügyelet mellett a gyermekek, valamint minél színesebb mozgásos tevékenységekkel segítjük a gyermekek egészséges fejlődését. Az aktív mozgás és az egészséges életmód kialakítása szintén nélkülözhetetlen tényei az egészséges életvitel elfogadásához és kialakításához.

 

A GYERMEK ÓVODÁBA VALÓ FELVÉTELÉNEK FELTÉTELEI

a Széchenyi utcai Óvodába

A gyermekek óvodába való beíratása az oktatásról és nevelésről szóló 2008. évi 245. számú SZK NT törvényével (közoktatási törvény) és a SzK Iskolaügyi Minisztériuma által kiadott 306/2008-as óvodákra vonatkozó rendeletével és annak későbbi módosításával (308/2009) összhangban történik.

Az óvodába  felvehető:

 • a gyermek három éves kortól hat éves korig,
 • a gyermek, aki betöltötte hatodik életévét, és halasztást kapott a kötelező iskolalátogatás alól,
 • a gyermek, aki ismételten halasztást kapott a kötelező iskolalátogatás alól,
 • a sajátos oktatást és nevelést igénylő gyermek. A sajátos oktatást és nevelést igénylő gyermek felvételét az oktatásról és nevelésről szóló 2008. évi 245. számú SZK NT törvénye (közoktatási törvény) lehetővé teszi, de nem kötelezővé. Az óvoda igazgatója a sajátos oktatást és nevelést igénylő gyermek felvétele előtt mérlegeli, hogy az ilyen gyermek felvételére adottak-e vagy sem a körülmények, illetve, hogy az ilyen gyermek felvétele után képes lesz-e a megfelelő feltételeket utólagosan kialakítani.

Az óvodába való felvételnél a hatályos jogszabályok értelmében előnyben részesül az a gyermek:

 • aki betöltötte ötödik életévét,
 • aki halasztást kapott a kötelező iskolalátogatás alól,
 • aki ismételten halasztást kapott a kötelező iskolalátogatás alól.

A Pedagógia Tanács javaslata alapján és az Iskolai rendtartással összhangban az óvoda igazgatója a 306/2008-as óvodákról szóló rendelet  3. § 2. bekezdésének értelmében az óvodába való felvételkor előnyben részesíti azokat a gyermekeket:

 • akiknek testvére már látogatja az óvodát,
 • a város területén állandó lakhellyel rendelkeznek (ami nem azt jelenti, hogy nem vehető fel az a gyermek, akinek nincs állandó lakhelye a város területén),

akiknél kialakultak az alapvető önkiszolgálási készségek (higiénia, étkezés, szobatisztaság ...).

Az óvodába kivételesen felvehető a gyermek két éves kortól is, ha ki vannak alakítva a megfelelő anyagi, személyzeti és egyéb szükséges feltételek (elsősorban elegendő férőhely).

A kérvény beadása és a gyermekek óvodába való felvétele:

A gyermek az óvodába a gyermek törvényes képviselője által benyújtott kérvény alapján nyer felvételt. Az óvodába való beíratáshoz szükséges kérvényeket a következő iskolai évre április 30-tól május 31-ig lehet benyújtani az óvodába.

A gyermek törvényes képviselője az írásos kérvénnyel együtt benyújtja a gyermek egészségi állapotáról szóló igazolást a gyermek kezelőorvosától, melynek tartalmaznia kell az adatokat a kötelező oltásokról és egyéb fontos tudnivalókat a sajátos nevelési igény, vagy egyéb probléma esetén. A kialakult helyzetre való tekintettel az oktatásügyi miniszter határozata alapján:

 • Az óvodai beiratkozások a gyermekek személyes jelenléte nélkül valósulnak meg.
 • A kérelem benyújtásakor nem szükséges csatolni az igazolást a gyermek egészségi állapotáról.

A kérvények hozzáférhetősége:

 • online  Dunaszerdahely város honlapján: www.dunstreda.sk,
 • letölthető és kinyomtathatóak a város honlapjáról: https://dunstreda.sk/tlačivá,
 • személyesen átvehetőek munkanapokon a Városi Hivatal félfogadó irodájában (május 1.-29. közt)

A kérelmeket benyújtani a következő módon lehet:

 • online kitölthető a nyomtatvány Dunaszerdahely város honlapján: www.dunstreda.sk (a kínálatból ki kell választani a mi óvodánkat),
 • postai úton az óvoda postacímére lehet küldeni a törvényes képviselő(k) által aláírt kérvényt: Materská škola – Óvoda Széchenyiho ul. 1999/9, 929 01 Dunajská Streda
 • e-mail formájában a következő mail címre: msszechenyiho [at] dunstreda.sk. Ez esetben kérjük, hogy szkennelt vagy fotózott verziót is mellékeljen(ek) az aláírás miatt (a törvényes képviselő(k) aláírásával).
 • az óvoda kapujában elhelyezett postaládába lehet elhelyezni a törvényes képviselő(k) által aláírt kérvényt.

A gyermek felvételéről szóló határozat:    

A gyermek felvételéről vagy a gyermek felvételének elutasításáról szóló határozatot az óvoda igazgatója július 15-ig adja ki.   

Amennyiben a határozat kiadásának napjáig a törvényes képviselők nem csatolják a felvételi kérelemhez az igazolást a gyermek egészségi állapotáról, akkor a gyermeket csak adaptációs időszakra veszi fel az óvoda.

Amennyiben a határozat kiadásának napjáig a törvényes képviselők nem csatolják a felvételi kérelemhez az igazolást a gyermek egészségi állapotáról és az egyéb szükséges dokumentumokat a sajátos nevelési igényű gyermek esetében, akkor a gyermek diagnosztikus tartózkodásra lesz felvéve.

Ezt már olvasta?

Cookies