Jelenlegi hely

Az erős Magyarország a legnagyobb segítség

Ezt már olvasta?

Publikálva: 2017, szeptember 29 - 09:56 | Hírek
A Magyar Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottsága tett látogatást szeptember 28-án a dunaszerdahelyi Városházán, ahol a helyi civil és városi szervezetek meghívott vezetőivel kerekasztal-beszélgetésen egyeztettek. A delegációt Menyhárt József, a Magyar Koalíció Pártjának elnöke és Berényi József Nagyszombat megye alispánja kísérte, illetve Hájos Zoltán polgármester, valamint Horváth Zoltán alpolgármester fogadta.
Az erős Magyarország a legnagyobb segítség

A magyar parlamenti delegáció kétnapos látogatása során érintette Csallóköz szívét, Dunaszerdahelyt is – Párkányban, Muzslán, Érsekújvárott, Komáromban, Nyárasdon és Bősön tett vizitációjuk után.

A Pánczél Károly elnök vezette küldöttségben ott volt többek között Szabolcs Attila alelnök, Petneházy Attila bizottsági tag, Szávay István bizottsági tag, Alexov Lyubomir szerb nemzetiségi szószóló, Varga Szimeon bolgár nemzetiségi szószóló, dr. Sándor Tamás, a bizottság titkárságvezetője, Pappné Farkas Klára, a Nemzeti Integrációs Iroda főosztályvezetője, Szabó Ádám, a Nemzeti Integrációs Iroda munkatársa, Szőcs Dorottya Márta, a bizottság titkárnője, valamint Juhász Szabolcs szakértő.

A látogatás célja az élményszerzésen, aktív terepmunkán túl a közélet meghatározó szervezeteivel, illetve annak képviselőivel való találkozáson képet kapni a Felvidék, illetve az itteni magyarság jelenlegi helyzetéről, lehetőségeiről. A helyi közéleti szereplők összegző válaszaikban a csallóközi régió problémáira, a nemzetiségi oktatás helyzetének jelenlegi visszásságaira, a szlovák államtól érkező támogatások ellehetetlenítő mivoltára mutattak rá, s elhangzott, hogy a felvidéki magyarság számára valójában az a legfontosabb segítség, ha egy erős, biztos és határozott célokkal vezetett Magyarországot tudhatnak maguk mögött.

A megbeszélésen meghívott vendégként mons. Szakál László helyi katolikus esperesplébános, Karaffa Attila, a Pázmaneum Polgári Társulás elnöke, Csémi Szilárd, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség ügyvezető elnök, Lázok Attila, a Csemadok Dunaszerdahelyi Területi Választmányának titkára, a Csallóköz-Szerdahelyi Kaszinó 1860 Városvédő Egylet részéról Vajda Barnabás egyetemi docens, Ibolya Ildikó, a helyi Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ igazgatója, Huszár László, a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet igazgatója, valamint Nagy Attila, a Biró Márton Polgári Társulás elnöke volt jelen.  

A dunaszerdahelyi találkozót követő sajtótájékoztatót Menyhárt József MKP elnök, Pánczél Károly bizottsági elnök és Berényi József Nagyszombat megyei alelnök vezette. 

Menyhárt József felvezetőjében elmondta, hogy éppen egy a kis- és középvállakozások megsegítését célzó konferencia zajlik a megbeszéléssel egyidőben Dunaszerdahelyen, amelyen az érintetteket a Magyarországról érkező gazdaságélénkítő csomagról tájékoztatják, s amely azt is mutatja, hogy „a Magyar Közösség Pártja nem csupán egy délibábos magyarságmegtartásban, hanem kellő gazdasági alapokon nyugvó erős közösségben gondolkodik.”

„A nemzetpolitika résztvevőiként, a bizottság tagjaival együtt járjuk az elszakított országrászeket, hogy tapasztalatokat gyűjtsünk és kapcsolatokat teremtsünk” – kezdte Pánczél Károly. A látogatás nem titkolt célja a közelgő megyei választásokról való tájékozódás is volt. Pánczél szerint a közelgő „megyei választásokon jó esélyünk van arra, hogy az MKP, mint a felvidéki magyarság képviselője, szervezett ereje, jól szerepeljen”, ráadásul esélyt lát arra, hogy „akár a megyeelnöki pozíció is megszerezhető legyen”.

„Az MKP-nak az előttünk levő hetekben jó eszközök vannak a kezében” – fogalmazott. „A kétnapos látogatás során szinte minden megbeszélésen előjött két fontos ügy. Az egyik a Magyar Kormány által elindított Kárpát-medencei óvodai program, a másik pedig a Kárpát-medencei gazdaságélénkítő program. Mindkettő érinti a Felvidéket is – a napokban is folynak az erről való tájékoztatások” – húzta alá.

A bizottsági elnök szerint így rövidesen 58 felvidéki magyar óvoda újulhat meg, Nagyszombat megyében ebből 20, a gazdaságélénkítő csomaggal pedig többszáz szlovákiai magyar kis- és középvállalkozót támogathat Magyarország kormánya. Mindez azt a célt szolgálja, hogy a szülöföldön meg lehessen maradni, és boldogulni lehessen.

Berényi József megyealelnök megköszönte a Nemzeti Összetartozás Bizottságának a munkáját, majd eddigi megyei tevékenységükről szólt, utalva arra, hogy több magyarországi megyével  közös együttműködési, területi szövetségben is együtt dolgoznak. Velük közösen két projektben is együttműködnek, egyik a kerékpárutak kiépítésével, bővítésével kapcsolatos programuk, másik pedig a jókai vizimalom megújítására irányul.

„A megye szintjéről támogatni tudjuk oktatási intézményeinket is”, fogalmazott Berényi, majd példaként a galántai műszaki szakközépiskolában újraindított magyar tannyelvű oktatást említette, illetve kiemelte, hogy végre sikerült kétnyelvű Kodály Zoltán-emléktáblát leleplezni Nagyszombatban, ami valóban nem mindennapi dolog, hiszen a szlovák megyei képviselőket meg kellett mindehhez győzni.