Back to top

2022 az ősi Kondé család éve lesz Dunaszerdahelyen

Publikálva: 2022, január 15 - 17:49
A 2022-es évet Kondé-emlékévvé nyilvánította a Biró Márton Polgári Társulás javaslatára Dunaszerdahely Város Önkormányzata, a jeles (duna)szerdahelyi család történelmi megjelenésének 680. évfordulója alkalmából. A település és a régió történetének egyik legismertebb történelmi családjának, a Pókateleki Kondé családnak az őse 680 esztendeje, 1342-ben szerezte meg a mai Sárga kastélyt is magába foglaló egykori Pókatelkét, Pókaföldét – ez a történelmi esemény szolgáltat apropót az emlékév meghirdetésére.
2022 az ősi Kondé család éve lesz Dunaszerdahelyen

Az emlékév során több lokálpatrióta, helytörténeti esemény során eleveníti fel Dunaszerdahely város történelmi gyökereit, mutatja be településünk jeles személyiségeit, kiemelten a Pókateleki Kondé családot, illetve annak tagjait. A cél a lokálpatroitizmus és a regionalizmus erősítése, illetve a dunaszerdahelyi fiatalok számára ezen személyiségek példaképül állítása. Az emlékév e céljaiban ugyanis ráépül a 2021-es Szladits Károly-, illetve a 2016-os Csaplár Benedek-emlékévekre, annak hagyományait folytatva.

Az emlékévben szeretnék a szervezők a Pókateleki Kondé család Kisudvarnoki temetői sírjának az áthelyezését, rendbetételét, illetve az „SOS – Mentsétek meg lelkeinket” projekt elindítását. Ennek az iskolai és egyleti tervnek a célja az, hogy az iskolák és civil szervezetek kapcsolódjanak be kijelölt védett sírok rendbetételébe és gondozásába, így többek között a helyi papsírok (köztük díszpolgár), de más történelmi vagy katonasírok aktív gondozásába. 

A szervezők az emlékévben művészeti, rajz és helytörténeti versenyeket kívánnak meghirdetni az óvodásook és az alapiskolák számára, valamint előadásokat terveznek az alap- és középiskolások számára a Szent György-templomban, a Csallóközi Múzeumban és további külső helyszíneken.

A megemlékezések sorába tartozna egy családtörténeti konferencia, illetve egy családtörténeti kiállítás is – mindekettőnek a helyszíne a Csallóközi Múzeum lesz.

A Pókateleki Zomor (Szomor, illetve Fekete, majd később Kondé) család a Csallóköz egyik legrégibb és legbefolyásosabb nemesi családja volt. 1342-ben Zomor fia Miklós kapta meg Péter csókakői és gesztesi várnagytól a Szerdahely melletti Pókatelkét.

Fiai, Jakab a pókateleki „Fekete”, míg János a pókateleki „Zomor” nevet használta – velük vált ketté a család, s ment két ágon, küzdve, pereskedve birtokaikért egymással az évszázadok során. A Pókateleki Zomor /Szomor ág tagjai voltak pl. Miklós (1416), Mihály, János (1561–69 között királyi személynök). A családi ág 1579-ben halt ki fiúágon Pállal.

A Pókateleki Fekete ága a családnak 1462-től, a családi ágat alapító Fekete Jakab dédunokájától, Jánostól kezdi el a Conde/Kondé nevet használni, aki Zsigmond királytól címert is kapott. A família szerdahelyi és környékbeli birtokait egészen a 19. századig meg tudta tartani.

E család tagja volt többek között Pókateleki Kondé Miklós nagyváradi püspök vagy Pókateleki Kondé József Benedek. Az évszázadok során a Pókateleki Szomor–Fekete–Kondé család a helyi egyház életében is jelentős szerepet vállalt: ők lettek a templom korai patrónusai, kegyurai, illetve legerősebb és legjelentősebb támogatói, templomatyái (a templom vagyonát, jövedelmeit, kiadásait kezelő laikus személyei) egészen a 16. századig. A Pókateleki Kondé család temetkezési helye (az 1700-as évek legvégéig) a Szent György-templom kriptája volt.

Nagy Attila

Ezt már olvasta?

Cookies