Back to top

Ülésezett a városi-képviselőtestület

Publikálva: 2020, június 23 - 14:44
Tizennegyedik alkalommal ülésezett városunk képviselő-testülete.
Ülésezett a városi-képviselőtestület

Az ülés legelején Hakszer Roland képviselő jelezte: szeretné a helyi fejlesztési díjjal kapcsolatos módosító javaslatát beemelni a testület programjába, azt azonban a képviselők törvényi akadályok miatt végül nem hagyták jóvá.  

Dakó Sándor, mint a Mandátumvizsgáló Szakbizottság elnöke ugyancsak az ülés elején figyelmeztette azon képviselőtársait, akik még nem tettek eleget törvényi kötelezettségüknek vagyonnyilatkozatuk nyilvánossá tételével, azt legkésőbb július 10-ig tegyék meg.

 

A Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ kapja meg a Legendary helyiségeit

Mind a Legendary Music Club - Bart működtető kft., mind a Csaplár központ vezetősége igényt jelentett be a művelődési központ épületében működő vendéglátóipari helyiségek hosszú távú használatára (a kft. még a megvételét is kérvényezte).

A képviselő-testület végül a városi művelődési központ elképzelését részesítette előnyben, vagyis azt, hogy a Legendary Music Club - Bar bérleti szerződését nem hosszabbítják majd meg, így annak lejárta után teljes mértékben a kultúrház rendelkezhet majd a helyiségekkel. (A témával a későbbiekben még foglalkozni fogunk.)

 

Elfogadták a szociális szolgáltatások kiértékelését, nem támogatták egy magánóvoda oktatási hálózatba iktatását

A városatyák a testületi megbeszélésen elfogadták a szociális szolgáltatások közösségi tervének 2019-es évi kiértékelését. A Montekid magánóvoda kérelme azonban, miszerint iktassák be őket is a város oktatási hálózatába (s ezáltal a város dotálja majd az óvodát), már nem ment át a testületi fórumon. 

Mint Hájos Zoltán polgármester elmondta, eddig eleve kilenc városi és egy katolikus óvoda működik Dunaszerdahelyen, illetve a közeljövőben református óvoda is nyílik, és ezeket az intézményeket a városnak támogatnia is kell. A polgármester rámutatott, hogy a város gyerekeit akár már hét intézmény is el tudná látni. 

A testület megszavazta a Dunaszerdahelyi Szociális Szolgáltatások Központja által nyújtott szociális szolgáltatások menetéről és feltételeiről szóló rendeletet, illetve a Dunaszerdahelyi Idősek otthonában nyújtott szociális szolgáltatásokról és a szolgáltatások költségtérítéséről szóló általános érvényű rendeletet is. 

Jóváhagyták emellett a Dunaszerdahelyi Idősek Otthona igazgatójának, a Dunaszerdahelyi Szociális Szolgáltatások Központ igazgatójának, valamint a Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ Dunaszerdahely igazgatójának a 2020-as prémiummutatóit. 

 

A bérleti díjak elengedésével segítenek

A testület rábólintott arra a pontra is, miszerint (a korábban már felállított ütemterv szerint) a Jilemnický utcai Alapiskola étkezőjét átveszi a Gastro DS Kft.

Nagy többséggel hagyta jóvá a testület azt a döntést is, miszerint a terasztulajdonosoknak nulla euró legyen idén a bérleti díjuk, vagyis a teraszhasználatért nem kell fizetniük majd. A dotációs rendeletben történő módosítással pedig megszavazták, hogy a város költségvetéséből fogják támogatni a panelprogramban a Vámbéry téren felújított lakótömböt.

Ugyancsak jó hír, hogy az önkormányzat elengedi a városi tulajdonú ingatlanokban a bérleti díj 50%-át, míg a másik 50%-ára az érintettek állami támogatást kérhetnek (pl. iskolai büfék stb.).

 

A Nagytemplomot építtető rabbiról neveztek el utcát

A Szabó Gyula utcáról a zsidó temetőhöz vezető utcát a testület Jehuda Aszád fiáról, a szintén rabbi Áron Shmuél ben Jehuda Aszádról (1866–1905) nevezte el, A. S. Aszád utcaként beiktatva.

Az ülés végén emellett még rögzítették az idei év utolsó két képviselő-testületi ülésének az időpontját, amelyet 2020. szeptember 29-ében és 2020. november 24-ében határoztak meg.

 

Az óvodák és az iskolák nyáron is várják majd a gyerekeket

A plénum végén a polgármester jelezte a képviselőknek, hogy az oktatási intézmények vezetőivel konzultálva arra jutottak, idén rendhagyó nyári intézkedéseknek néznek elébe. A legtöbb iskolában ugyanis biztosítani fogja a város a gyerekek számára a nyári napköziket, illetve az óvodákban a kicsik biztonságos elhelyezését.

Júliusban öt óvodában 381, míg augusztusban 320 ovis elhelyezését igényelték a szülők. Augusztus utolsó hetében azonban mindegyik óvoda zárva lesz, hogy megfelelően felkészülhessenek a szeptemberi tanévkezdésre.

Az iskolák is megnyílnak: minthogy engedélyezettek a nyári napközitáborok, az öt alapiskolából négy szervez majd tábort, míg az ötödik helyet biztosít a táboroztatásra.

 

Nem voltak szolidárisak a civil szervezetek

Végül zárszavában a polgármester felrótta a civil szervezeteknek, hogy míg a városházi alkalmazottak, illetve a városi cégek, intézmények alkalmazottai kivették a részüket a megszorításokból (bércsökkentés), addig a várostól dotációt kapó civil szervezetek a válsághelyzetben nem mutattak szolidaritást.

A reakciókban többek között Antal Ágota azt fogalmazta meg, hogy a szervezetek mindenképpen egy fontos pluszt adnak a város életéhez. Másrészről az is elhangzott, hogy az utolsó negyedévre besűrített programok miatt várható lesz azok egymásra szervezése – annak ellenére, hogy sokan ugyanazt a közönséget szólítják meg... 

Ugyancsak a polgármester vetette fel, hogy szeptemberben szeretnék majd szigorítani a fesztiválrendeletet is, amellyel a szervezőket többek között arra is rá akarják majd bírni, hogy a használt városi közterületet eredeti állapotukban adják a város számára vissza. 

(na)

Cookies