Back to top

Rajzpályázat: Várak és Erődtemplomok, történelmünk dicső hírmondói

Publikálva: 2020, szeptember 4 - 09:41
A Rákóczi Szövetség „Várak és Erődtemplomok, történelmünk dicső hírmondói” címmel rajzpályázatot hirdet Kárpát-medencei és diaszpórában élő általános iskolások részére.
Rajzpályázat: Várak és Erődtemplomok, történelmünk dicső hírmondói

Meghirdetés köre

Két korcsoport szerinti kategóriában indulhatnak az általános iskolák 1-8. évfolyamain tanuló diákok.

„Az én váram” - általános iskola 1–4. osztályos tanulói részére

Ebben a korcsoportban, a lakóhelyhez közeli, vagy a tanuló szívéhez közelálló várról készített rajzzal lehet pályázni. A rajzhoz kapcsolódó, saját élményeket feldolgozó, rövid (10-12 soros) történeteket is szeretettel fogadunk (a szöveges rész beküldése nem kötelező).

„Magyar várak a történelem viharaiban” – általános iskola 5–8. évfolyamos tanulói részére

Ebben a korcsoportban egy Kárpát-medence területén fellelhető várról, erődtemplomról készített rajzzal lehet pályázni. A rajzok elbírálásakor kiemelt szempont lesz, egy konkrét történelmi eseményre, vagy irodalmi alkotásra való reflektálás.

Potyók Tamás festőművész, „Várak és Erődtemplomok” című Kárpát-medencei tematikus kiállítássorozat keretében jelentősebb várainkat, erődtemplomainkat kívánja megörökíteni és bemutatni a Nemzeti összetartozás évében.

A pályázat kiírói, kapcsolódva a kulturális projekt témájához, egy várról készült rajz beküldésénél sokkal többet várnak a kezdeményezéstől. A felhívás célja épített örökségünk kivételes emlékeit, történelmünk dicső hírmondóit, a feledéstől megóvni, emlékezetben tartani. A pályázat mind több és több anyaországi és határon túli magyar gyermeket szeretne ösztönözni arra, hogy csatlakozzon az értékmentő munkához, hiszen Délvidéken, Erdélyben, Kárpátalján, Felvidéken, vagy az anyaország területén barangolva, lépten-nyomon találkozhatunk az ezernél is több vár, erődítmény valamelyikével.

 

Jelentkezés a versenyre

Pályázni legfeljebb 1 db A/4 vagy A/3 méretű rajzzal lehet. A rajzpályázatra színes (akvarell, tempera, pasztell, stb..) vagy grafikai (ceruza, szén, tus, monotípia, különböző nyomatok, vegyes technika stb.) alkotást várunk. Az elkészült rajzokat, kérem, ne keretezzék. Más pályázatra már benyújtott munkával nem lehet pályázni.

Nevezni a pályaműről készített fotó beküldésével lehet. A fotó készülhet mobiltelefonnal vagy egyéb digitális eszközzel, de fontos szempont, hogy jó minőségű felvétel kerüljön beküldésre. A nevezés és a pályázaton való részvétel ingyenes.

A Pályázat időtartama

2020. július 14. – 2020. szeptember 30.

Fotók beküldési határideje: 2020. szeptember 30.

Az alkotásokról készített felvételeket az info [at] rakocziszovetseg.hu elektronikus levélcímre várjuk. Az elektronikus levélben, legyenek szívesek alábbi adatokat feltüntetni:

  • az alkotó nevét, életkorát és osztályát
  • a rajz címét / mottóját
  • a pályázati kategóriát (Az én váram vagy Magyar várak a történelem viharában)
  • a felkészítő tanár nevét és e-mail címét
  • az iskola nevét és elérhetőségeit (postai és elektronikus levélcím, telefonszám)

 

Bővebb információk

Az elektronikusan beküldött rajzok átesnek egy előválogatáson. A zsűri által kiválasztott rajzok eredeti példányát bekérjük a pályázóktól, melyeket hajtogatás nélkül, postai úton kérjük az alábbi levelezési címére elküldeni, a kiértesítésben megadott határidőig.

Rákóczi Szövetség

1255 Budapest, Pf. 23.

A borítékon a feladó neve és címe mellett szerepeljen a „Várak és Erődtemplomok rajzpályázat” megnevezés is.

Elbírálás és díjazás (korcsoportonként)

A pályázatokat a szervezők és az általuk felkért képzőművészek/művésztanárok részvételével, külső szakértők bírálják el, azok kidolgozottsága, a témához való kapcsolódás, az ötletesség és a technika sajátosságainak alkalmazása alapján.

Az első három helyezett jó minőségű rajz- és festő eszközöket tartalmazó ajándékcsomagot kap, valamint részt vehet jövő évi nyári táboraink valamelyikében.

Az értékelés során a helyezések (kiugró minőség miatt) évfolyamok szerint is megállapíthatók, eseteként különdíj is adható. A három legjobb pályaművet, valamint a nem díjazott, azonban a zsűri által arra érdemesnek ítélt munkákat, Potyók Tamás festőművész, Várak és Erődtemplomok című, várhatóan őszi kiállításán szeretnénk bemutatni, ahol az ünnepélyes díjátadónak, valamint az emléklapok átadásának is helyt adunk. A kiállítás pontos időpontjáról és helyszínéről várhatóan 2020. október 30-ig, a pályázati eredmény kihirdetéséig értesítjük a pályázat nyerteseit. Mindezeken felül, a legjobb alkotások megjelennek a Rákóczi Szövetség weboldalán, valamint a „Várak és Erődtemplomok” közösségi oldalon is.

Fentebbiekre tekintettel, a pályázó a jelentkezésével beleegyezik abba, hogy kiállításokon is bemutathassák művét, valamint egyéb publikálásra is sor kerülhet. Az ezzel kapcsolatos hozzájáruló nyilatkozatot a törvényes képviselő tölti ki és a pályázat érvényessége érdekében a bekért pályamunkához csatoltan kérjük megküldeni.

A pályázat az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával valósul meg.

rakocziszovetseg.org

Ezt már olvasta?

Cookies