Back to top

Nem elégedtek meg csupán a kötelező tananyaggal az iskolabezárás ideje alatt sem

Publikálva: 2020, július 3 - 15:07
A dunaszerdahelyi Informatikai és Szolgáltatóipari Szakközépiskolában a négyéves érettségivel végződő „információs és hálózati technológiák” szak harmadikos diákjai nem rettentek meg az élet hozta kihívásoktól. Amint a szlovák kormány elrendelte az iskolabezárásokat a járvány miatt, a diákok az iskolapadból azonnal beléptek az online térbe, és zavartalanul folytatták tanulmányaikat egészen az iskolaév végéig. Tanáraikkal együtt egy hét alatt feltérképezték az online lehetőségek bőséges tárházát: szimulátorok és emulátorok segítségével folyt a gyakorlati munka, online közvetítések keretében az oktatás és a számonkérés.
Nem elégedtek meg csupán a kötelező tananyaggal az iskolabezárás ideje alatt sem

A kötelező tananyag elsajátításán kívül 26 diák (Berecz Viktor, Csepy Dominik, Cziria Ádám, Deák Márk, Fogas Gergely, Hencz Viktória, Hromada Balázs, Huszárik Dávid, Jakubčík Viktor, Klemensich Nikolas, Koczkás Tibor, Kovács Dániel, László Gábor, Márik Bence, Máťaš Marek, Narancsik András, Nyári Kornél, Ollé Dániel, Petrík Szabolcs, Rajkovics István Bence, Szabó Zsolt, Szakál János, Szűcs Márton, Tar Balázs, Virág Szabolcs, Zakarias Attila) sikeresen teljesítette a CISCO Hálózati Akadémia IT Essentials 12 moduljának követelményeit, és az igényes záróvizsga letétele után megszerezte a tudást igazoló bizonyítványt.

Cisco Systems vállalatnak már a kezdetekkor is a különböző számítógépes hálózatok közötti kommunikáció és biztonságos adatcsere megoldása volt a célkitűzése. Ezen technika kiszolgálásához természetesen szakemberekre is szükség van, ezért a cég még 1997-ben elindította a középiskolás és főiskolás diákoknak szánt Hálózati Akadémia programját, ahol a tanulók elsajátíthatják a számítógépes hálózatok tervezésével, kiépítésével, illetve karbantartásával kapcsolatos tudásanyagot. A Hálózati Akadémia első modulját, az IT Essentials képzést olyan fiatalok számára fejlesztették ki, akik szeretnének gyakorlati tudást szerezni a számítógépek működéséről, összeállításáról, a hardveres és szoftveres hibák felismeréséről és javításáról. A jelen helyzetben a vezetőséggel való egyeztetés után a részmodulok vizsgázása iskolánkon online formában történt, az egynapos maratoni záróvizsga pedig reggeltől éjfélig tartott. Hromada Balázs, Huszárik Dávid, László Gábor, Máťaš Marek, Narancsik András, Petrík Szabolcs, Szakál János, Zakarias Attila bevállalták, hogy az egész tananyagot angolul sajátítják el, és ők nyolcan angol nyelven is záróvizsgáztak. Mindannyian külön elismerésben részesültek Chuck Robbins úrtól, a Cisco Systems, Inc. vezérigazgatójától a 90%-on felett elért teljesítményük miatt.

Csepy Dominik és Huszárik Dávid mindezen felül teljesítették még a CISCO követelmények következő, magasabb lépcsőfokát, (CCNA Routing and Switching: Introduction to Networks) mely keretében a diákok már az informatikai iparág normáinak megfelelő képesítést szereznek kis- és közepes méretű hálózatok tervezésére, építésére és karbantartására. Csepy Dominik és Huszárik Dávid természetesen itt angol nyelven vizsgáztak.

Ekkor még csak június közepén jártunk, így a tanulók elhatározták: befejezik az ECDL követelményeket is. Még egy utolsó nagy lendület az új kihívásokhoz, és az iskolanyitás utáni napokon megint csak maratoni kitartással késő estébe nyúlóan a diákok letették az utolsó ECDL vizsgájukat is. Iskolánk már 2004 óta együttműködik a Szlovák Informatikai Társaság felügyeletében levő pozsonyi székhelyű ECDL (Európai Számítógép-használói Jogosítvány) Irodával. Az ECDL az informatikai írástudás nemzetközileg egységes bizonyítványa. A diákok a következő modulokat teljesítették a harmadik évfolyam végére: Számítógépes alapismeretek, Online alapismeretek, Szövegszerkesztés, Táblázatkezelés, Prezentáció, Képszerkesztés, Programozási alapismeretek. Huszárik Dávid ezen felül sikeresen abszolválta az IT biztonság modult is.

Végül, de nem utolsó sorban ki kell emelni még Szakál János teljesítményét is, aki az iskolabezárás ideje alatt az informatikai vizsgákon kívül nekilendült még egy ECL C1 szintű angol nyelvvizsgának is.

A diákok lelkesedésének és kitartásának, a szülők önfeláldozó támogatásának, valamint a tanárok munkájának köszönhetően egy nagy közös összefogás eredményeképpen elégedettséggel nyugtázhatjuk, hogy az iskolaév számunkra sikeresen zárult.

Gratulálunk tanulóinknak az elért eredményekhez, és hasonló sikereket kívánunk a jövő évi érettségi vizsgákhoz.

Magyarics Mónika
a III.D osztályfőnöke, informatikatanár

Ezt már olvasta?