Back to top

Az egykori sikabonyi honvédtiszt leszármazottját fogadták

Publikálva: 2016, április 16 - 21:34
Sikabonyi Gálffy Ignác 1848-as honvédtiszt leszármazottját fogadta április 16-án Horváth Zoltán alpolgármester.

Sikabonyi Gálffy István, ma Piliscsabán élő, az egykori Sikabonyban jelentős birtokokkal rendelkező, s 1945 után kitelepített nemes Sikabonyi Gálffy család egyenes ági leszármazottja járt április 16-án Dunaszerdahelyen Nagy Attila helytörténész, illetve a Csaplár Benedek Adattár meghívására.

A település elszármazottját dr. Horváth Zoltán alpolgármester fogadta városunkban, s kalauzolta a régi sikabonyi temetőbe, az 1848-as honvédtiszt Sikabonyi Gálffy Ignác 2015-ben újra felfedezett sírjához. A látogatáson részt vett Karaffa Attila képviselő, a kulturális bizottság elnöke, aki jelezte, hogy a közeljövőben a 48-as honvédtisztről Sikabonyban utcát is el fognak nevezni, valamint Gálffy Balázs családfakutató, és Iván Péter, a Csallóköz-Szerdahelyi Kaszinó 1860 Városvédő Egylet képviseletében.

A látogatás során Horváth Zoltán alpolgármester elmondta, hogy az egyik legrégibb, s szerencsére jó állapotban megőrződött kis családi sírkertet, benne a szolgabíróként, megyei esküdként és földbirtokosként is ismert honvédtiszt, illetve felesége, Prileszi Prileszky Mária, az egykori dunaszerdahelyi főszolgabíró lánya sírjával, illetve a település másik legrégibb, szintén Gálffy sírjával egyetemben meg kívánják őrizni, hogy ott méltó módon tudjanak emlékezni Sikabony lakosai is településük egyik legjelentősebb szülöttjére.

A találkozó után Nagy Attila helytörténésszel, a Csaplár Benedek Adattár vezetőjével egyeztetett a Vermes-villában Gálffy István, átadva digitalizálásra a dunaszerdahelyi helytörténetet feldolgozó Csaplár Benedek Adattár számára a család Sikabonyhoz kötődő irat és fotóanyagát, közte számos értékes, 19. század végi fotókuriózummal, amelyek Sikabony 1800-as évek végi életébe nyújtanak különleges módon betekintést.

________________________

Az egykor Sikabony nagy területeit (Somogyi szegle, Gálffy major) birtokló nemesi Gálffy család 1649-ben szerezte meg III. Ferdinánd császártól, magyar királytól a nemességet, majd később megkapta a településre költözött ága a „Sikabonyi” nemesi előnevet.

A régi, benőtt temetőben 2015 végén újra felfedezett Gálffy Ignác sírja annak okán is kiemelkedően fontos helytörténeti jelentőséggel bír, hogy az 1945 után elpusztított dunaszerdahelyi (a hotel alatti, illetve a régi tejedi, ma felüljáró mellett elhelyezkedő) temetőkből egyetlen egy 1848-as honvédtiszt sírját sem mentette át a kommunista rezsim a mai köztemetőbe, hanem likvidálta, elpusztította azokat – csupán a „hanyagság” okán őrződött meg a régi sikabonyi temetőben a sírkert. Azonban nemcsak Gálffy Ignác, hanem édesapja, Gálffy József, Pozsony vármegye ügyésze is itt nyugszik, sőt vélhetőleg övé a legrégibb, megmaradt sikabonyi sír, amely az 1700-as évek végéről datálható.

Külön érdekesség, hogy az itt nyugvó 1848-as honvédhadnagy, Gálffy Ignác fia, Sikabonyi Gálffy Béla császári és királyi alezredes az I. világháborúban, 1916-ban halt hősi halált, s az ő fia volt az a Gálffy Béla, aki híres festőművészként hunyt el Magyarországon.

Ezt már olvasta?

Cookies