Back to top

Nová telocvičňa pri Gymnáziu Ladislava Dúbravu – slávnostné otvorenie

Publikálva: 2023, április 13 - 15:29

Foto: Vince Rózsár

Cookies